turtle tamer là gì - Nghĩa của từ turtle tamer

turtle tamer có nghĩa là

.Tôi có thể nói gì nữa?

Thí dụ

Con rùa Tamer kết nối thần bí với anh em terrapin của anh ta thấm nhuần anh ta với sức mạnh to lớn.Anh ta vượt trội khi di chuyển rất chậm và chiến thắng những bước chân với sự hài lòng tự mãn.Cơ bắp của anh ấy là chìa khóa thành công của anh ấy, và Hislong tuổi thọ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết turtle tamer là gì - Nghĩa của từ turtle tamer