Chủ đề: Duolingo English

Có 11 bài viết

Tiếng anh cho người đi làm facebook
Tiếng anh cho người đi làm facebook

Dù là người bận rộn đến đâu, chỉ cần bạn quyết tâm và nắm vững bí quyết học tiếng Anh cho người đi làm sau đây, bạn sẽ nhanh ...

Duolingo có bao nhiều từ vựng tiếng Anh
Duolingo có bao nhiều từ vựng tiếng Anh

Duolingo hoạt động như thế nào?Các bài học của DuolingoCác bài học của Duolingo như thế nào?Duolingo giúp bạn nhắm mục tiêu vào những từ bạn chưa ...

Which characteristic of language refers to the fact that words do not have precise or exact meaning?
Which characteristic of language refers to the fact that words do not have precise or exact meaning?

Chapter 10. Intelligence and Language 10.3 Communicating with Others: The Development and Use of Language Learning ObjectivesReview the components and structure of language.Explain the biological ...

How do young children learn new words?
How do young children learn new words?

Even young children know what typical dogs and fish look like — and they apply that knowledge when they hear new words, reports a team from the Princeton Baby Lab, where researchers study how ...

Netlingo words la gì
Netlingo words la gì

ASAP là cách viết tắt ngắn gọn của As soon as possible - sớm nhất có thể. Nhiều người lựa chọn viết tắt trong các tin nhắn điện tử nhằm tiết kiệm ...

sorry for my bad english là gì - Nghĩa của từ sorry for my bad english
sorry for my bad english là gì - Nghĩa của từ sorry for my bad english

sorry for my bad english có nghĩa làXin lỗi vì tiếng Anh kém của tôi nhưng tôi là người Đức/Pháp/Trung Quốc/Hy Lạp/Scotland (nghiêm túc, WTF?) ... là dòng người ta ...

california english là gì - Nghĩa của từ california english
california english là gì - Nghĩa của từ california english

california english có nghĩa làNgôn ngữ nói ở California, nơi Tôi bị bệnh có thể được coi là tự cao tự đại, và bạn có thể nói Yeahhhh, Mahhhhhhhhhhn mà không ...

the english school là gì - Nghĩa của từ the english school
the english school là gì - Nghĩa của từ the english school

the english school có nghĩa làTrường quốc tế Anh ở Bogota, Colombia. Trường học đầy những đứa trẻ giàu có. Học phí hàng năm tại trường có giá gần giống ...

canadian english là gì - Nghĩa của từ canadian english
canadian english là gì - Nghĩa của từ canadian english

canadian english có nghĩa làTiếng Anh Mỹ nhưng với tên khác nhau.Ví dụBạn nói tiếng Anh Mỹ Không, đây là tiếng Anh Canada

the english là gì - Nghĩa của từ the english
the english là gì - Nghĩa của từ the english

the english có nghĩa làa language that lurks in dark alleys, beats up other languages and rifles through their pockets for spare vocabularyExampleThat word didnt used to be part of english.the ...