Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là ...................... biểu thức có giá trị bé nhất là ..................

Phương pháp giải:

 1. Tính giá trị biểu thức theo quy tắc:

- Nếu biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

- Nếu biểu thức chỉ gồm các phép tính cộng trừ, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

 1. So sánh kết quả tìm ra biểu thức có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Lời giải chi tiết:

 1. 473 + 18 – 215 = 491 – 215

\= 276

370 – (319 – 270) = 370 – 49

\= 321

185 + 71 x 2 = 185 + 142

\= 327

38 + 72 x 3 = 38 + 216

\= 254

 1. Ta có 327 > 321 > 276 > 254

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là 185 + 71 x 2, biểu thức có giá trị bé nhất là 38 + 72 x 3.

Câu 2

Mấy tháng trước, bác Năm mua một con lợn nặng 9 kg về nuôi. Bây giờ con lợn đó cân nặng 36 kg. Hỏi:

 1. Bây giờ con lợn cân nặng gấp mấy lần lúc mới mua về?
 1. Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

 1. Cân nặng con lợn bây giờ gấp cân nặng lúc mới mua về = Cân nặng con lợn bây giờ : Cân nặng con lợn lúc mới mua về.
 1. Cân nặng con lợn bây giờ nặng hơn lúc mới mua về = Cân nặng con lợn bây giờ - Cân nặng con lợn lúc mới mua về.

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102, 103 Bài 41 Tiết 1 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102, 103 Bài 41 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102 Bài 1: Tính nhẩm.

 1. 30 × 2 = …… 20 × 4 =……… 50 × 2 =……….. 20 × 2 = ……
 1. 60: 3 = …… 100 : 2 = ……… 40 : 2 = ………… 90 : 3 = ……..

Lời giải

 1. 30 × 2 = 60 20 × 4 = 80 50 × 2 = 100 20 × 2 = 40
 1. 60: 3 = 20 100 : 2 = 50 40 : 2 = 20 90 : 3 = 30

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102 Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Lời giải

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

b)

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102 Bài 3:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024
?

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Lời giải

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Ta điền như sau:

Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 102 năm 2024

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 102 Bài 4: Có 6 xe ô tô chở học sinh đi thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, mỗi xe chở 32 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiều học sinh thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam?

Lời giải

Số học sinh đi thăm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là:

32 × 6 = 192 (học sinh)

Đáp số: 192 học sinh.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 103 Bài 5: Một thùng có 46 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái can loại 7 l để chứa hết lượng nước mắm đó?