Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

28 tháng 2 2021 lúc 10:32

Bài tập 1:Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây: a) Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. b) Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh,em sung sướng reo lên: -Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây:

a, Thế rồi Dế Choắt tắt thở.Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.

b,Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh,em sung sướng reo lên:

-Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông!

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu sau "thế rồi Dế choắt tắt thở.Tôi thương nó lắm . Vừa thương vừa ăn năn tội mình

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây: a, Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) b, Mã Lương nhìn thấy cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên: - Cây bút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông! (Cây bút thần) Tại sao câu 2 ở câu a là câu trần thuật có chức năng biểu lộ tình cảm cảm xúc trong khi câu 1 ở câu b lại là câu cảm thán? Cho ví dụ?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

[..] Thế rồi Dế Choắt tắt thở.Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ vềbài học đường đời đầu tiên. (Trích trang 88, sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo)a) Đoạn trích trên gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học? Tác giả của văn...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Thấy thế, tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng.

Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình.

Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một bụi cỏ bùm tum.

Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:[..] Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên. (Trích trang 88, sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo)a) Đoạn trích trên gợi cho em nhớ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Tôi không ngờ gì chắc nói với tôi câu này: -thôi , tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Thế rồi dế choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị cốc thì đâu đến nỗi choắt việc gì . Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi tôi cũng chết toi rồi. 1: cho...

Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: "Tôi không ngờ gì chắc nói với tôi câu này: -thôi , tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Thế rồi dế choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị cốc thì đâu đến nỗi choắt việc gì . Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi tôi cũng chết toi rồi". 1: cho biết đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Tác giả? Nêu nội dung đoạn trích? 2: qua lời khuyên của dế choắt Em hãy nêu cảm nhận ăn mình bằng một một đoạn văn (5-7dòng) và nhân vật dế choắt?

Xem chi tiết

Cây bút đẹp quá là kiểu câu gì năm 2024

Tìm phép nhân hóa trong câu:"Thế rồi Choắt tắt thờ. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình"(Bài học đường đời đầu tiên)