Bài giảng toán 9 học kì 2 bài 5-6 năm 2024

Một chiếc tàu đi xuôi dòng sông từ thị trấn A tới thị trấn B mất 1 giờ. Khi trở về, vì ngược dòng, phải mất tới 2 giờ 30 phút. Cho biết tốc độ của tàu không thay đổi suốt hai chặng và khoảng cách giữa hai thị trấn là 36 km. Hãy tìm tốc độ của tàu và tốc độ của dòng chảy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi tốc độ của tàu là x (km/h) và tốc độ của dòng chảy là y (km/h) (\(x,y > 0\))

Tốc độ khi xuôi dòng là \(x + y\) (km/h), do đó ta có phương trình … (1)

Đổi : 2 giờ 30 phút = \(\dfrac{5}{2}\) giờ.

Tốc độ khi ngược dòng là \(x - y\) (km/h), do đó ta có phương trình … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}.................\\.................\end{array} \right.\)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình.

Kết luận:…………..

Lời giải chi tiết

Gọi tốc độ của tàu là x (km/h) và tốc độ của dòng chảy là y (km/h) (\(x,y > 0\))

Tốc độ khi xuôi dòng là \(x + y\) (km/h), do đó ta có phương trình \(\left( {x + y} \right).1 = 36 \Leftrightarrow x + y = 36\,\,\,\left( 1 \right)\)

Đổi : 2 giờ 30 phút = \(\dfrac{5}{2}\) giờ.

Tốc độ khi ngược dòng là \(x - y\) (km/h), do đó ta có phương trình

\(\left( {x - y} \right)\dfrac{5}{2} = 36 \Leftrightarrow x - y = 14,4\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 36\\x - y = 14,4\end{array} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2x = 50,4\\x + y = 36\end{array} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 25,2\\y = 10,8\end{array} \right.\,\,\left( {tm} \right)\)

Vậy tốc độ của tàu là 25,2 km/h, tốc độ của dòng chảy là 10,8 km/h.

Loigiaihay.com

  • Bài 6 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Giải bài tập Toán cổ
  • Bài 7 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Giải bài tập Hai nhóm thợ cùng làm một công trình trong 32 ngày thì xong. Nếu nhóm 1 làm trong 6 ngày và
  • Bài 8 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Giải bài tập Tìm độ dài cạnh của hình chữ nhật có chu vi là 34 cm và chiều dài hơn chiều rộng là 5 cm.
  • Bài 9 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Giải bài tập Bạn Bình và mẹ dự định đi du lịch tại Hội An và Bà Nà (Đà Nẵng) trong 6 ngày. Biết rằng, chi Bài 10 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Có hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt là 5% và 20%. Người ta trộn hai dung dịch trên

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng ở các cột từ cột 0 đến cột 9.

Tiếp đó là chính cột hiệu chính được dùng để hiệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số được viết bởi bốn chữ số từ 1,000 đến 99,99.

2. Cách dùng bảng:

Bảng tính sẵn căn bậc hai của tác giả V.M. Bra-đi-xơ chỉ cho phép ta tìm trực tiếp căn bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100.

Tuy nhiên, dựa vào tính chất của căn bậc hai, ta vẫn dùng bảng này để tìm được căn bậc hai của số không âm lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 1.