Soạn bài ôn tập văn học dân gian lớp 10 năm 2024

 • Soạn bài ôn tập văn học dân gian lớp 10 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Soạn bài ôn tập văn học dân gian lớp 10 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng cư­ời tự trào (tự cư­ời mình) là tiếng cư­ời lạc quan yêu đời của ngư­ời lao động. Họ đã lấy chính cái nghèo của mình để tự trào một cách hồn nhiên, hóm hỉnh. Dù cuộc sống nghèo hèn như­ng họ đã vư­ợt lên để sống một cách lạc quan bằng cách "thi vị hóa" cuộc sống của mình.

Tiếng cư­ời hư­ớng vào những thói xấu trong một bộ phận quần chúng nhân dân nhằm đả kích, cải biến nó hoặc tiêu diệt nó (những hạng ngư­ời lư­ời nhác, ham ăn, những thầy bói dởm, những quan lại bất tài, những người phụ nữ đỏng đảnh, trăng hoa...)

 • 1. VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN
 • 2. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN CẤU TRÚC BÀI HỌC I. Ôn tập những kiến II. Bài tập vận dụng. thức khái quát về văn học dân gian.
 • 3. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. I. Ôn Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1,2: a. Định nghĩa: Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, được hình thành, tồn tại và phát triển nhờ tập thể. Tác phẩm văn học dân gian gắn bó và phục vụ cho các hoạt động khác nhau trong đời sống cộng đồng. b. Đặc trưng: Luyện thi đại học, ôn thi đại học trực tuyến
 • 4. VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN TTíínnhh ttrruuyyềềnn mmiiệệnngg TTíínnhh ttậậpp tthhểể Đặc trưng TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN II.. Ô Ônn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1,2: a. Định nghĩa: b. Đặc trưng:
 • 5. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: Thường đề cập đến những vấn đề có ý - Sử thi (sử thi anh hùng): nghĩa lớn đối với đời sống của cộng đồng; là những tác phẩm tự sự có quy mô lớn, hình tượng nghệ thuật hoành tráng, câu văn trùng điệp, ngôn ngữ trang trọng, giàu hình ảnh…
 • 6. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: Thường kể về những sự kiện và nhân vật - Truyền thuyết: lịch sử (hoặc liên quan đến lịch sử) theo quan điểm đánh giá của dân gian; là những tác phẩm văn xuôi tự sự có dung lượng vừa phải, có sự tham gia của những chi tiết, sự việc có tính chất thiêng liêng, kì ảo.
 • 7. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: Kể về số phận của những con người bình thường - Truyện cổ tích: trong xã hội (chàng trai nghèo, em bé mồ côi…), thể hiện tinh thần nhân đạo và sự lạc quan của người lao động; là những tác phẩm văn xuôi tự sự, cốt truyện và hình tượng đều được hư cấu rất nhiều, có sự tham gia của nhiều yếu tố kì ảo, hoang đường (nhân vật thần, các vật thần…), thường có một kết cấu quen thuộc: nhân vật chính gặp khó khăn hoạn nạn cuối cùng vượt qua và được hưởng hạnh phúc.
 • 8. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: phản ánh những điều kệch cỡm, rởm đời trong xã hội, - Truyện cười: những sự việc xấu hay trái với lẽ tự nhiên trong cuộc sống, có tiềm ẩn những yếu tố gây cười; có dung lượng ngắn, kết cấu chặt chẽ, mâu thuẫn phát triển nhanh, kết thúc bất ngờ và độc đáo. Luyện thi đại học, ôn thi đại học trực tuyến
 • 9. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: Diễn tả đời sống tâm hồn, tư tưởng,tình cảm của nhân - Ca dao : dân trong các quan hệ lứa đôi, gia đình, quê hương, đất nước… Thường sử dụng thể thơ lục bát hoặc lục bát biến thể; ngôn ngữ giàu hình ảnh, gần gũi với lời nói hằng ngày; sử dụng nhiều so sánh, ẩn dụ…
 • 10. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1, 2: a. Định nghĩa: b. Đặc trưng: c. Thể loại: - T r u y ệ n t h ơ : Diễn tả tâm trạng và suy nghĩ của con người khi hạnh phúc lứa đôi và sự cộng bằng xã hội bị tước đoạt; là những tác phẩm vừa có tính tự sự (có cốt truyện) vừa giàu tính trữ tình, thường sử dụng những hình ảnh so sánh, ví von, các biện pháp tu từ,… và có dung lượng lớn.
 • 11. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. a. Định nghĩa: 1. Bài tập 1, 2: b. Đặc trưng: c. Thể loại: Truyện dân gian Câu nói dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, truyện thơ Tục ngữ, câu đố Ca dao, vè Chèo (tuồng dân gian,múa rối…)
 • 12. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1, 2: 2. Bài tập 3: Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân gian đã học. Thể loại Mục đích sáng tác Hình thức lưu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật chính Đặc điểm nghệ thuật Sử thi( anh hùng) Truyền thuyết Truyện cổ tích Truyện cười
 • 13. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1, 2: 2. Bài tập 3: Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân gian đã học. Thể loại Mục đích sáng tác Hình thức lưu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật chính Đặc điểm nghệ thuật Sử thi (anh hùng) Ghi lại cuộc sống và ước mơ phát triển cộng đồng của người dân Tây Nguyên xưa. Hát – kể Những vấn đề có ý nghĩa lớn đối với đời sống cộng đồng. Người anh hùng sử thi cao đẹp, kì vĩ. Có quy mô lớn, hình tượng nghệ thuật hoành tráng, câu văn trùng điệp, ngôn ngữ trang trọng, giàu hình ảnh.
 • 14. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 2. Bài tập 3: Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân gian đã học. Thể loại Mục đích sáng tác Hình thức lưu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật chính Đặc điểm nghệ thuật Truyền thuyết Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử. Kể - diễn xướng Kể về các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử có thật được khúc xạ qua một cốt truyện hư cấu. Nhân vật lịch sử được truyền thuyết hóa. Dung lượng vừa phải, có các chi tiết, sự việc có tính chất thiêng liêng, kì ảo. 1. Bài tập 1, 2:
 • 15. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN 2. Bài tập 3: Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân gian đã học. Thể loại Mục đích sáng tác Hình thức lưu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật chính Đặc điểm nghệ thuật Truyện cổ tích Thể hiện tinh thần nhân đạo và sự lạc quan của người lao động. Kể Xung đột xã hội, cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác, chính nghĩa và gian tà. Người con riêng, người con út, người nghèo, mồ côi… Hư cấu, có nhiều yếu tố kì ảo, hoang đường,kết cấu: kết thúc có hậu. I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1, 2:
 • 16. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN 2. Bài tập 3: Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân Bảng tổng hợp, so sánh một số thể loại truyện dân gian đã học. gian đã học. Thể loại Mục đích sáng tác Hình thức lưu truyền Nội dung phản ánh Kiểu nhân vật chính Đặc điểm nghệ thuật Truyện cười Mua vui, giải trí, châm biếm, phê phán xã hội. Kể Những điều kệch cỡm, rởm đời, những việc xấu hay trái tự nhiên, có yếu tố gây cười. Kiểu nhân vật có thói hư tật xấu. Ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ, mâu thuẫn phát triển nhanh, kết thúc bất ngờ và độc đáo. I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. 1. Bài tập 1, 2:
 • 17. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những kiến thức khái quát I. Ôn tập những kiến thức khái quát v vềề v văănn h họọcc d dâânn g giaiann.. 1. Bài tập 1, 2: 2. Bài tập 3: 3. Bài tập 4: Bảng so sánh về ca dao Đặc điểm Ca dao than thân Ca dao yêu thương tình nghĩa Ca dao hài hước Nội dung Nghệ thuật Lời người phụ nữ trong xã hội phong kiến, thân phận bị phụ thuộc, giá trị của họ không ai biết đến. So sánh ẩn dụ, mô típ thân em, em như : tấm lụa đào…, củ ấu gai… Những tình cảm, phẩm chất của người lao động: tình bạn cao đẹp, tình yêu thiết tha, tình nghĩa thủy chung… Biểu tượng: tấm khăn, ngọn đèn, cái cầu, con thuyền, bến nước, gừng cay, muối mặn… Tâm hồn lạc quan yêu đời của người lao động trong cuộc sống còn nhiều vất vả lo toan. Cường điệu, phóng đại, so sánh, đối lập, chi tiết, hình ảnh hài hước, tự trào, phê phán, châm biếm, đả kích.
 • 18. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn I. Ôn ttậậpp nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. IIII.. BBààii ttậậpp vvậậnn ddụụnngg:: 1. Bài tập 1: - Đoạn 1: “Đăm Săn rung khiên múa … cái chão cột trâu”. - Đoạn 2: “Thế là Đăm Săn lại múa… cũng không thủng”. - Đoạn 3: “ Vì vậy, danh vang đến thần…từ trong bụng mẹ”. - Nghệ thuật miêu tả nhân vật anh hùng sử thi: so sánh, phóng đại, trùng điệp … - Hiệu quả nghệ thuật: tôn cao vẻ đẹp của người anh hùng sử thi, một vẻ đẹp kì vĩ trong một khung cảnh hùng tráng. Luyện thi đại học, ôn thi đại học trực tuyến
 • 19. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. I. Ôn Ôn tập tập những những kiến kiến thức thức khái khái q quuáát tv vềề v văănn h họọcc d dâânn g giaiann.. IIII. .B Bàài it ậtậpp v vậậnn d dụụnngg:: 1. Bài tập 1: 2. Bài tập 2: TTrruuyyệệnn A Ann D Dưươơnngg V Vưươơnngg v vàà M Mị ịC Chhââuu - - T Trrọọnngg T Thhủủyy Cốt lõi sự thật Bi kịch được lịch sử hư cấu Những chi tiết hoang đường, kì ảo Kết cục của bi kịch Bài học rút ra Cuộc xung đột giữa An Dương Vương – Triệu Đà thời kì Âu Lạc ở nước ta. Bi kịch tình yêu (lồng vào bi kịch gia đình, quốc gia) Thần Kim Quy; lẫy nỏ thần; ngọc trai - giếng nước; Rùa Vàng rẽ nước dẫn An Dương Vương đi xuống biển. Mất tất cả: -Tình yêu - Gia đình - Đất nước Cảnh giác giữ nước, không chủ quan như An Dương Vương. Không nhẹ dạ, cả tin như Mị Châu.
 • 20. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những kiến thức khái I. Ôn tập những kiến thức khái q quuáát tv vềề v văănn h họọcc d dâânn g giaiann.. IIII. .B Bàài it ậtậpp v vậậnn d dụụnngg:: 1. Bài tập 1, 2,3: 2. Bài tập 4: Ôn tập về hai truyện cười đã học Tên truyện Đối tượng cười Nôi dung cười Tình huống gây cười Cao trào để tiếng cười “òa” ra Tam đại con gà Nhưng nó phải bằng hai mày Anh học trò “dốt hay nói chữ” Sự giấu dốt của con người Luống cuống khi không biết chữ kê Khi anh học trò nói câu: “Dủ dỉ là… chị con công… con gà” Thầy lí, Cải (và Ngô) Tấn bi hài kịch của việc hối lộ và ăn hối lộ Đã đút lót tiền hối lộ mà vẫn bị đánh (Cải) Khi thầy lí nói: “…nhưng nó lại phải…bằng hai mày!”.
 • 21. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập I. Ôn tập nnhhữữnngg kkiiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. IIII.. BBààii ttậậpp vvậậnn ddụụnngg:: 1. Bài tập 1, 2,3,4: 2. Bài tập 5: - Thân em như trái bần trôi - Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. -Thân em như hạt mưa sa -Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày. -Thân em như giếng giữa đàng Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày. -Thân em như giếng giữa đàng Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. -Chiều chiều ra đứng ngõ sau -Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. -Chiều chiều mây phủ Sơn Trà -Chiều chiều mây phủ Sơn Trà Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm. Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm. -Chiều chiều lại nhớ chiều chiều -Chiều chiều lại nhớ chiều chiều Nhớ người yếm trắng dải điều thắt lưng. Nhớ người yếm trắng dải điều thắt lưng.
 • 22. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những I. Ôn tập những k kiiếếnn t thhứứcc k khhááii q quuáátt v vềề v văănn h họọcc d dâânn g giiaann.. IIII. .B Bààii t tậậpp v vậậnn d dụụnngg:: 1. Bài tập 1, 2,3,4: 2. Bài tập 5: Thuyền ơi có nhớ bến chăng Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Áo xông Cây hương đa cũ, của bến chàng đò xưa vắt mắc Đêm em nằm em đắp lấy hơi. Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Như đứng đống lửa như ngồi đống than. Bộ hành có nghĩa, nắng mưa cũng chờ.
 • 23. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những k I. Ôn tập những kiiếếnn t thhứứcc k khhááii q quuáátt v vềề v văănn h họọcc d dâânn g giiaann.. IIII. .B Bààii t tậậpp v vậậnn d dụụnngg:: 1. Bài tập 1, 2,3,4: 2. Bài tập 5: Ca dao hài hước, châm biếm Ca dao hài hước, châm biếm Chập chập rồi lại cheng cheng Con gà trống thiến để riêng cho thầy Xắn quần bắt kiến cưỡi chơi Đơm xôi thì đơm cho đầy Trèo cây rau má đánh rơi mất quần . Nếu không thì Thánh nhà thầy mất thiêng.
 • 24. lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non” (Ca dao)
 • 25. nguyên nhắc bạn học, chơi. Đến khi mất sắc theo đôi mắt huyền. Lạ thay khi đã thêm huyền Trùng trùng cây mọc mọi miền nước non”. Là chữ gì?
 • 26.
 • 27. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. IIII.. BBààii ttậậpp vvậậnn ddụụnngg:: 2. Bài tập 6: Văn học dân gian Văn học viết Cách nói: Thân em…, em như… - Thân em vừa trắng lại vừa tròn (Hồ Xuân Hương) -Thân em như quả mít trên cây (Hồ Xuân Hương) Cổ tích, ca dao, truyền thuyết “ Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn”. (Nguyễn Khoa Điềm) Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy “Em hoá đá ở trong truyền thuyết Cho bao cô gái sau em không phải hoá đá trong đời”. (Trần Đăng Khoa)
 • 28. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN I. Ôn tập những ki I. Ôn tập những kiếếnn tthhứứcc kkhhááii qquuáátt vvềề vvăănn hhọọcc ddâânn ggiiaann.. IIII.. BBààii ttậậpp vvậậnn ddụụnngg:: 2. Bài tập 3: gợi ý - Giai đoạn đầu: Tấm yếu đuối, thụ động; gặp khó khăn Tấm chỉ khóc, không biết làm gì, chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của Bụt. - Giai đoạn sau: kiên quyết đấu tranh giành lại cuộc sống và hạnh phúc; không còn sự giúp đỡ của Bụt, Tấm đã hóa kiếp nhiều lần để sống và cuối cùng trở về kiếp người để giành lại hạnh phúc cho mình. - Lí giải: Ban đầu Tấm chưa ý thức rõ về thân phận của mình, mâu thuẫn giai cấp cũng chưa căng thẳng, lại được Bụt giúp đỡ nên Tấm thụ động. Về sau mâu thuẫn giai cấp càng quyết liệt buộc Tấm phải kiên quyết đấu tranh để giành lạo cuộc sống hạnh phúc cho mình.Đó là sức sống mãnh liệt của con người trước sự vùi dập của các thế lực thù địch, là sức mạnh của thiện thắng ác, là cuộc đấu tranh đến cùng cho cái thiện.
 • 29. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN CCỦỦNNGG C CỐỐ Câu1: Khi miêu tả và biểu hiện đời sống, văn học dân gian thường quan tâm tới: A. Những sinh hoạt đời thường của một con người. B. Những vấn đề chung của cả cộng đồng. C. Những tình cảm của cá nhân. D. Những kinh nghiệm về đấu tranh xã hội.
 • 30. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN CCỦỦNNGG C CỐỐ Câu2: Điền từ còn thiếu vào dấu … “… là tác phẩm tự sự dân gian bằng văn vần, có lối kể mộc mạc, phần lớn nói về các sự việc, sự kiện thời sự của làng, của nước.” A. Vè B. Truyền thuyết. C. Sử thi D. Truyện thơ
 • 31. VĂN TIẾT 32 ĐỌC VĂN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN ÔN TẬP VĂN HỌC DÂN GIAN DẶN DÒ: 1. Bài cũ: làm các bài tập còn lại, sưu tầm văn học dân gian ở địa phương, tập hát một làn điệu dân ca. 2.Chuẩn bị bài: “Trả bài viết số 2, ra đề bài viết số 3(làm ở nhà) - Phân tích đề và lập dàn ý cho đề bài viết số 2. - Ôn tập lại kiến thức về văn tự sự để chuẩn bị viết bài số 3. DẶN DÒ: 1. Bài cũ: làm các bài tập còn lại, sưu tầm văn học dân gian ở địa phương, tập hát một làn điệu dân ca. 2.Chuẩn bị bài: “Trả bài viết số 2, ra đề bài viết số 3(làm ở nhà) - Phân tích đề và lập dàn ý cho đề bài viết số 2. - Ôn tập lại kiến thức về văn tự sự để chuẩn bị viết bài số 3. Luyện thi đại học, ôn thi đại học trực tuyến