Chủ đề: turtle tamer

Có 1 bài viết

turtle tamer là gì - Nghĩa của từ turtle tamer
turtle tamer là gì - Nghĩa của từ turtle tamer

turtle tamer có nghĩa là.Tôi có thể nói gì nữa?Thí dụCon rùa Tamer kết nối thần bí với anh em terrapin của anh ta thấm nhuần anh ta với sức mạnh to lớn.Anh ta ...