Biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa năm 2024

Trong hoạt động thương mại và kinh doanh, việc lập biên bản giao nhận hàng hóa là một phần không thể thiếu để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình giao nhận hàng hóa giữa các bên tham gia. Đồng thời, việc sử dụng các mẫu biên bản giao nhận đã được chuẩn hóa cũng giúp tăng cường hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý và tránh được các tranh chấp sau này, việc lập mẫu biên bản giao nhận cần tuân thủ các quy định và điều lệ của pháp luật cũng như lưu ý đến các điểm quan trọng trong quá trình ghi chép. Trong bài viết này, hãy cùng FAST tìm hiểu về các mẫu biên bản giao nhận hàng hóa thường được sử dụng và những điều cần lưu ý khi lập mẫu để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của văn bản.

Biên bản giao nhận hàng hóa là một văn bản chính thức ghi lại quá trình chuyển giao hàng hóa từ bên giao hàng sang bên nhận hàng. Đây là một phần quan trọng trong giao dịch thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải và logistics, giúp đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Biên bản này thường đi kèm với thông tin về hàng hóa như số lượng, chất lượng, tình trạng, giá trị và các điều khoản, điều kiện liên quan đến giao nhận hàng. Biên bản giao nhận hàng hóa được ký kết bởi cả bên giao và bên nhận hàng, hoặc nhân viên đại diện cho họ để xác nhận rằng việc giao nhận đã được thực hiện đúng như cam kết.

Điều này giúp tạo ra một bằng chứng về quá trình giao nhận hàng hóa, từ đó giúp giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại có thể phát sinh sau này. Vì vậy, biên bản giao nhận hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính công bằng và minh bạch trong giao dịch thương mại.

Biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa năm 2024

Một số đặc điểm biên bản giao nhận hàng hóa bên mua và bên bán có thể kể đến như sau:

 • Biên bản phải được lập ngay sau khi việc giao hàng được diễn ra chứ không đợi đến khi lập hóa đơn hoặc kết thúc hợp đồng.
 • Trong quá trình giao nhận, khi bên giao hàng đảm bảo đã giao đúng số lượng hàng hóa như đã thỏa thuận, bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và ký xác nhận trên biên bản. Việc này giúp xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận đúng và đủ theo cam kết.
 • Nội dung của biên bản giao nhận hàng hóa cần phải bao gồm đầy đủ thông tin về cả bên mua và bên bán, như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, email và người đại diện. Đồng thời, nó cũng phải ghi lại các thông tin liên quan đến hàng hóa như mã hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng và điều kiện của hàng. Ngày tháng giao nhận hàng cũng cần được ghi rõ trong biên bản để làm căn cứ cho các thủ tục hành chính và kế toán sau này.
 • Một điểm đáng chú ý là biên bản giao nhận hàng hóa thường được đi kèm với các tài liệu khác như phiếu xuất kho (tại bên giao hàng) hoặc phiếu nhập kho (tại bên nhận hàng). Những tài liệu này cung cấp thêm thông tin và bổ sung cho quá trình giao nhận, giúp quản lý và kiểm soát hàng hóa hiệu quả hơn.

2. Mục đích của biên bản giao nhận hàng hóa

Mục đích của biên bản giao nhận hàng hóa là đảm bảo sự minh bạch, chính xác và công bằng trong quá trình giao nhận hàng hóa giữa bên mua và bên bán. Đây không chỉ là một tài liệu pháp lý, mà còn là công cụ quản lý quan trọng trong hoạt động thương mại. Dưới đây là một số mục đích chính của biên bản này:

2.1. Xác nhận quá trình giao nhận

Biên bản giao nhận hàng hóa là bằng chứng rõ ràng và chính xác về việc hàng hóa đã được giao nhận đúng số lượng và chất lượng như thỏa thuận. Nó ghi lại các thông tin cần thiết như mã hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng và điều kiện của hàng hóa, đồng thời kèm theo chữ ký của cả bên giao và bên nhận hàng hoặc người đại diện của họ. Việc này giúp xác nhận rằng cả hai bên đã thực hiện đúng quy trình giao nhận và có thể là căn cứ cho các thủ tục hành chính và kế toán sau này.

2.2. Điều chỉnh các tranh chấp và khiếu nại

Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại về quá trình giao nhận hàng hóa, biên bản này sẽ phục vụ như một công cụ quan trọng để giải quyết vấn đề. Bằng cách ghi lại chi tiết về quá trình giao nhận, nó cung cấp thông tin đáng tin cậy để giải quyết các mâu thuẫn giữa hai bên một cách công bằng và minh bạch.

2.3. Bảo vệ quyền lợi của hai bên

Biên bản giao nhận hàng hóa cũng có vai trò bảo vệ quyền lợi của cả bên mua và bên bán. Nó ghi lại điều kiện giao nhận hàng hóa, bao gồm cả thông tin về trạng thái của hàng hóa và bất kỳ sự tổn thất nào trong quá trình vận chuyển. Điều này giúp xác định trách nhiệm và cam kết của mỗi bên đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển và khiến cho việc giải quyết tranh chấp trở nên dễ dàng hơn.

2.4. Cơ sở cho thanh toán và quản lý tài chính

Biên bản giao nhận hàng hóa cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về quá trình giao nhận hàng hóa, từ đó làm căn cứ cho việc thanh toán giữa hai bên. Nó giúp đảm bảo rằng thanh toán chỉ được thực hiện khi hàng hóa đã được nhận đúng và đủ theo thỏa thuận. Đồng thời, thông tin trong biên bản cũng hỗ trợ trong việc quản lý tài chính, giúp hai bên kiểm soát và điều chỉnh chi phí liên quan đến hàng hóa, cũng là cơ sở thuận lợi cho việc làm thủ tục thanh toán, báo cáo thuế hoặc xin cấp hóa đơn.

2.5. Quản lý hàng hóa và logistics

Biên bản giao nhận hàng hóa thường được đi kèm với các tài liệu khác như phiếu xuất kho (tại bên giao hàng) hoặc phiếu nhập kho (tại bên nhận hàng). Những tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về quá trình giao nhận hàng hóa, giúp quản lý và kiểm soát hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Tóm lại, biên bản giao nhận hàng hóa không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là công cụ quản lý quan trọng trong hoạt động thương mại, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giao nhận hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của hai bên và hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp và quản lý tài chính.

3. Những thông tin quan trọng của biên bản giao nhận hàng hóa

3.1 Nội dung

Hiện nay, dù chưa có quy định cụ thể của pháp luật về việc xây dựng biên bản giao nhận hàng hóa, nhưng để hạn chế xảy ra tranh chấp và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao nhận hàng hóa, nội dung của biên bản này cần đáp ứng các yếu tố quan trọng sau:

 • Thông tin về đơn vị giao hàng và đơn vị nhận hàng: Nói rõ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và người đại diện của cả bên giao hàng và bên nhận hàng. Thông tin này cần được ghi rõ để dễ dàng liên hệ và xác định trách nhiệm của từng bên trong trường hợp cần thiết.
 • Ngày, tháng, năm thực hiện giao nhận hàng hóa: Ghi chính xác ngày, tháng, năm khi giao nhận hàng hóa giúp xác định thời điểm diễn ra giao dịch và là căn cứ cho các thủ tục hành chính và kế toán.
 • Thông tin chi tiết về hàng hóa: Bao gồm mã hàng, chủng loại, số lượng, đơn giá và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tính chất và chất lượng của hàng hóa. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ về sản phẩm được giao nhận và tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp về hàng hóa sau này.
 • Chữ ký và đóng dấu xác nhận của các bên: Đây là phần quan trọng nhất của biên bản, xác nhận rằng cả hai bên đồng ý với nội dung của biên bản và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện của giao dịch. Chữ ký và đóng dấu của các bên giao và nhận hàng là bằng chứng về sự đồng ý và chấp nhận của họ đối với thông tin ghi trong biên bản.

Bên cạnh những yếu tố trên, có thể bổ sung thêm các thông tin khác như điều kiện vận chuyển, điều khoản bảo hành hoặc bất kỳ yêu cầu, cam kết đặc biệt nào mà các bên muốn thêm vào biên bản.

3.2 Cách thức trình bày

Biên bản giao nhận hàng hóa thường được trình bày như sau:

 • Đầu tiên: Bên trái là tên công ty, bên phải sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Dưới tên công ty và quốc hiệu, tiêu ngữ là dòng chữ: “BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA” được căn giữa;
 • Căn cứ đơn hàng, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc căn cứ thỏa thuận…;
 • Ngày, tháng, năm lập biên bản giao nhận hàng hóa hoặc ngày, tháng, năm giao nhận hàng hóa;
 • Thông tin của cá nhân giao hàng và nhận hàng;
 • Thông tin hàng hóa được giao nhận: Thông tin về hàng hóa được giao nhận cần được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết, bao gồm:
  • Mã hàng hoặc mã sản phẩm: Mã số định danh duy nhất cho từng mặt hàng hoặc sản phẩm trong danh mục hàng hóa.
  • Tên hoặc mô tả chủng loại hàng hóa: Mô tả chi tiết về loại hàng hóa, bao gồm tên gọi, mô tả chính xác về đặc tính và tính chất của sản phẩm.
  • Số lượng: Xác định số lượng cụ thể của từng loại hàng hóa được giao nhận, bằng cách ghi rõ số lượng của mỗi mặt hàng hoặc sản phẩm.
  • Đơn vị tính: Ghi rõ đơn vị tính được sử dụng để đo lường số lượng hàng hóa, như cái, kilogram, mét vuông, hoặc hộp.
  • Đơn giá hoặc giá trị (nếu có): Nếu có, ghi rõ đơn giá hoặc giá trị của từng loại hàng hóa để tính toán tổng giá trị của giao dịch.
  • Tình trạng của hàng hóa: Mô tả tình trạng hiện tại của hàng hóa, có thể là mới, cũ, hoặc có bất kỳ hỏng hóc nào.
  • Thông tin khác (nếu cần): Bổ sung các thông tin phụ khác liên quan đến hàng hóa như màu sắc, kích thước, số lô, số seri, xuất xứ hoặc thông tin đặc biệt khác có thể quan trọng cho việc giao nhận và quản lý sau này.
 • Chữ ký xác nhận, tên và có thể đóng dấu;
 • Biên bản giao nhận hàng hóa được lập ít nhất thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm căn cứ chứng minh trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

4. Các mẫu biên bản giao nhận hàng hóa thông dụng hiện nay

Biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa năm 2024

Dưới đây FAST sẽ cung cấp cho bạn các mẫu biên bản giao nhận hàng hoá thông dụng nhất hiện nay:

4.1 Mẫu biên bản giao hàng hóa mới nhất 2024

Hiện tại chưa có một quy định cụ thể nào về biên bản bàn giao hàng hóa, nhưng để thuận tiện thì bạn có thể lập một biên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

CÔNG TY………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …….. ……., ngày….tháng…..năm …….

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại …………………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………

– Địa chỉ : …………………………………………….

– Điện thoại : ………………………

– Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………………..

BÊN B (Bên giao hàng): ………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………

– Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT Tên hàng Quy cách Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

4.2 Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Biên bản này được sử dụng khi bộ phận kho bàn giao vật tư, nguyên vật liệu, tài sản cố định,…cho các bộ phận có liên quan để đưa vào sản xuất, kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………… (Bên giao)

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhận tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STT Tên hàng Quy cách/ chủng loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú1 2 3

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

4.3 Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa kiểm phiếu xuất kho

Đơn vị:………………. Bộ phận:…………….

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm………. Nợ ……………………. Số: …………………………….. Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………….. Địa chỉ (bộ phận)………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………..

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………Địa điểm ……………………………….

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuấtA B C D 1 2 3 4

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………

– Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

4.4 Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa và nghiệm thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo Hợp đồng số: ……………., giữa Công ty ………….và …………., đã ký ngày … tháng … năm 20…

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 20…, tại………………., chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên A)

Địa chỉ: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây gọi là bên B)

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…

Điện thoại: ……………………Fax: ……………………………………………

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

Hai bên nhất trí cùng tiến hành giao nhận, nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/ DANH MỤC HÀNG HÓA GIAO NHẬN GỒM:

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Quy cách đóng gói Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng1 2 3

IV/ KẾT LUẬN:

– Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong Hợp đồng số: …………., đã ký ngày … tháng … năm 20….

– Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã giao nhận theo mục III.

– Toàn bộ hàng hóa nói trên được chính thức giao nhận và nghiệm thu kể từ ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Biên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

4.5 Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa 3 bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA BA BÊN

(Số:…/BB-…)

Hôm nay, vào lúc …giờ…phút, ngày… tháng… năm …. Chúng tôi gồm ba (03) bên sau đây tiến hành giao nhận…………………………………………

 • BÊN GIAO

Ông/Bà:………………………………………………………. Chức vụ:……………………………………

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………….

 • BÊN NHẬN
 • Ông/Bà:………………………………………………………. Chức vụ:……………………………………

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………….

 1. Ông/Bà:………………………………………………………. Chức vụ:……………………………………

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………….

STT Tên hàng hoá, tài liệu, giấy tờ, chứng cứ,… Số lượng Ghi chú1 2 ….

Bên giao đã giao đầy đủ các tài liệu, hàng hoá cho các bên nhận.

Bên nhận đã nhận đầy đủ các tài liệu, hàng hoá nêu trên.

Các bên có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn, đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật đối với hàng hoá, tài liệu được giao.

Các bên cam kết: …………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

4.6 Mẫu biên bản kiểm kê hàng hóa

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê …..giờ …ngày …tháng …năm……

 • Ban kiểm kê gồm :

Ông/ Bà:…………………..Chức vụ………………..Đại diện:…………………..Trưởng ban

Ông/ Bà:………………….Chức vụ…………………Đại diện:…………………..Uỷ viên

Ông/ Bà: …………………Chức vụ…………………Đại diện:…………………..Uỷ viên

 • Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây: STT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán kiểm kê Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền A B C D 1 2 3 4 5 Cộng x x x x x

Kết luận

Thừa Thiếu Còn tốt 100 % Kém phẩm chất Mất phẩm chất Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 6 7 8 9 10 11 12 x x x x x

Ngày…. Tháng…. Năm

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ kho Trưởng ban kiểm soát(Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

5. Những lưu ý bạn nên biết khi lập biên bản giao nhận hàng hóa

Khi lập biên bản giao nhận hàng hóa, người thực hiện cần phải lưu ý các vấn đề sau:

 • Thông tin đầy đủ và chính xác của bên bán và bên mua: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế và thông tin về người đại diện của cả bên bán và bên mua cần được ghi rõ và chính xác. Điều này giúp xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình giao nhận hàng hóa.
 • Thực hiện biên bản giao nhận hàng hóa song song với hợp đồng mua bán hoặc khi giao nhận: Việc thực hiện biên bản giao nhận hàng hóa cùng lúc với việc ký kết hợp đồng mua bán hoặc ngay sau quá trình giao nhận giúp bám sát chặt chẽ hơn với quá trình mua bán và giảm thiểu nguy cơ sai sót.
 • Chữ ký và đóng dấu của cả hai bên: Sự đồng tình của cả hai bên về nội dung biên bản cần được thể hiện bằng chữ ký và đóng dấu của họ. Nếu thiếu bất kỳ phần nào trong việc xác nhận này, biên bản sẽ mất đi giá trị pháp lý.
 • Sao chép thành hai bản: Biên bản giao nhận hàng hóa cần được sao chép thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Điều này giúp tạo ra hai bằng chứng độc lập nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại sau này.
 • Tuân thủ quy định pháp luật và điều kiện của hợp đồng mua bán: Mặc dù mỗi biên bản giao nhận hàng hóa có thể có những sự khác biệt tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và yêu cầu của các bên, nhưng nó phải tuân thủ đúng thủ tục và không vi phạm quy định của pháp luật cũng như các điều kiện đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán.
 • Biên bản giao nhận hàng hóa cần phản ánh chính xác nội dung của hợp đồng mua bán, từ đó đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Biên bản xác nhận chất lượng hàng hóa năm 2024

Tổng thể, việc lập biên bản giao nhận hàng hóa đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác từ các bên tham gia để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình giao nhận hàng hóa và tránh được các tranh chấp sau này.

Biên bản xác nhận lấy hàng là gì?

1. Biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Biên bản giao nhận hàng hóa là một văn bản xác nhận chính xác việc giao và nhận hàng theo thực tế. Trong quá trình này, bên bán cam kết đã thực hiện quá trình giao hàng cho bên mua và bên mua đã nhận được hàng đầy đủ theo thỏa thuận trước đó giữa hai bên.10 thg 11, 2023nullMẫu Biên Bản Giao Nhận Hàng Hóa Mới Nhất [Tải Miễn Phí] - 1Office1office.vn › bien-ban-giao-nhan-hang-hoanull

Ai lập biên bản giao nhận hàng hóa?

Biên bản giao nhận hàng hóa được ký kết bởi cả bên giao và bên nhận hàng, hoặc nhân viên đại diện cho họ để xác nhận rằng việc giao nhận đã được thực hiện đúng như cam kết. Điều này giúp tạo ra một bằng chứng về quá trình giao nhận hàng hóa, từ đó giúp giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại có thể phát sinh sau này.19 thg 4, 2024nullCác mẫu biên bản giao nhận hàng hoá và những điều cần lưu ýfast.com.vn › Tin tứcnull

Biên bản xác nhận công nợ để làm gì?

Mẫu biên bản xác nhận công nợ là mẫu biên bản được sử dụng tại các cơ quan và áp dụng cho các cá nhân còn công nợ chưa thanh toán. Việc xác nhận công nợ sẽ đảm bảo tính minh bạch cho các khoản vay chưa thanh toán giữa cá nhân với doanh nghiệp, để tránh các thắc mắc và sai sót về sau.nullMẫu biên bản xác nhận công nợ (giấy xác nhận nợ) mới nhất 2024luatminhkhue.vn › mau-bien-ban-xac-nhan-cong-nonull

Xác nhận hàng hóa là gì?

Chứng nhận sản phẩm - hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận sự phù hợp (bên thứ ba).nullChứng nhận sản phẩm hàng hóa | Thủ Tục và Trình tự - Vinacontrol CEvnce.vn › quy-trinh-chung-nhan-hop-quy-cho-cac-san-pham-thiet-binull