zerg0nator là gì - Nghĩa của từ zerg0nator

zerg0nator có nghĩa là

Zerg0Nator là một người dùng trực tuyến "gây sốt" ghét "Albastor Leech.Tại một thời điểm, Zerg0Nator được gọi là L33Ch0Nator.Zerg0Nator là một người dùng Starcraft mặc dù tên của anh ta mạnh nhất với Protoss.Zerg0Nator đã phát minh ra từ "búi tóc" khi chơi Starcraft.Anh ta có thể được tìm thấy tại Diễn đàn Nguồn.Anh ấy thích Untap Chimney Imp (còn gọi là Pimp) và anh ấy quan tâm đến 1337.

Thí dụ

'Toss Bun You !!!!!! 1111