Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3 Global success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 trang 4 Phonics and Vocabulary - Kết nối tri thức

1 (trang 4 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Đáp án:

 1. bye (tạm biệt)
 1. hello (xin chào)

2 (trang 4 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Do the puzzle (Làm câu đố)

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Đáp án:

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

3 (trang 4 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Read and match (Đọc và nối)

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Đáp án:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

 1. Sentence patterns (trang 5 SBT Tiếng anh lớp 3): 1. Read and match ...2. Read and match...
 1. Speaking (trang 6 SBT Tiếng anh lớp 3): 1. Read and speak (Đọc và nói)...
 1. Reading (trang 6 - 7 SBT Tiếng anh lớp 3): 1. Read and match (Đọc và nối)... 2. Read and complete...
 1. Writing (trang 7 SBT Tiếng anh lớp 3): 1. Look and write (Nhìn và viết)... 2. Write about you (Viết về bạn)...

3. Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng.)

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Hướng dẫn giải:

1. Nice to meet you.

2. Hi, Nam. How are you?

3. I'm fine, thanks.

4. Bye, Nam.

Tạm dịch:

1. Rất vui được gặp bạn.

2. Chào Nam. Bạn có khỏe không?

3. Tớ khỏe, cảm ơn cậu.

4. Tạm biệt Nam.

 1. SPEAKING (Nói)

Read and reply (Đọc và đáp lại)

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Hướng dẫn trả lời:

 1. Hello, Mai.
 1. Hello, Nam. I'm + your name.
 1. Hello, Miss Hien.
 1. Hello, Quan. I'm + your name. I'm in class + name of your class.

Tạm dịch:

 1. Xin chào. - Xin chào, Mai.
 1. Xin chào. Tớ là Nam. - Chào Nam. Tớ là + Tên của bạn.
 1. Xin chào. Cô là Cô Hiền. - Xin chào, Cô Hiền.
 1. Xin chào. Tớ là Quân. Tớ học lớp 3A. - Xin chào Quân. Tớ là + Tên của bạn. Tớ học lớp + tên lớp của bạn.

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 4 Lesson 1 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 4 Lesson 1 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Trace and circle (Tìm và khoanh tròn)

Đáp án:

1. Tim

2. Billy

3. Miss Jones

4. Rosy

Hướng dẫn dịch:

1. Tên của tớ là Tim.

2. Tên của tớ là Billy.

3. Tên của cô là cô Jones.

4. Tên của tớ là Rosy.

2 (trang 4 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Draw yourself and write (Vẽ chính em và viết)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 5 Lesson two
 • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 6 Lesson three
 • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 7 Lesson four
 • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 8 Lesson five
 • Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Starter trang 9 Lesson six

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Vở bài tập tiếng anh lớp 3 trang 4 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.