Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2

adsense

Câu hỏi:
. Với năm chữ số \(1,2,3,4,7\)có thể lập được bao nhiêu số có \(5\) chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho \(2\)?
A. \(120\). B. \(24\). C. \(48\). D. \(1250\).
Lời giải

adsense

Gọi số cần tìm là \(n = \overline {abcde} \), vì \(n\) chia hết cho \(2\) nên có \(2\) cách chọn \(e\).
Bốn chữ số còn lại được chọn và sắp từ bốn trong năm chữ số trên nên có \(4!\) cách.
Vậy có tất cả \(2 \times 4! = 48\) số các số cần tìm.
====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Xác suất

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3.2.1 =6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2.2.1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6.4 +4.3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3. Chọn đáp án là A

  bởi Nguyễn Lê Tín

Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2
25/01/2021

Like (0) Báo cáo sai phạm

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2

Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 2

ZUNIA9

Các câu hỏi mới

 • Cho sáu chữ số 4,5,6,7,8,9 số các spos tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó là:

  cho sáu chữ số 4,5,6,7,8,9 số các spos tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó là :

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2).

  Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2)

  04/11/2022 |   1 Trả lời

 • cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45 độ

  cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0 tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45độ

  07/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  08/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình: sin2x-√3cos2x=2

  mn giúp e vs ạ

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần kluowtj là trung điểm của SA,SD. P thuộc SC sao cho SP=2PC. Tìm giao điểm của SB và (MNP)

  a) Mỗi cách lập một số có 3 chữ số khác nhau là việc lấy 3 phần tử từ tập chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6, rồi sắp xếp chúng, nên mỗi cách lập số là một chỉnh hợp chập 3 của 6.

  Vậy có \(A_6^3\) = 120 số có ba chữ số khác nhau thỏa mãn.

  b) Số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 3.

  Ta có các bộ ba có tổng chia hết cho 3 là: (1; 2; 3), (1; 2; 6), (1; 3; 5), (1; 5; 6), (2; 3; 4), (2; 4; 6), (3; 4; 5), (4; 5; 6).

  Mỗi bộ ba có 3! cách sắp xếp để được một số chia hết cho 3.

  Vậy số các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6, chia hết cho 3 là: 8 . 3! = 48 (số).