Trường hạng 2 có bao nhiêu lớp năm 2024

(Chinhphu.vn) - Căn cứ quy định chia vùng, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trường hạng 2 có bao nhiêu lớp năm 2024

Vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 20 /2023/TT-BGDĐT, hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập (Thông tư 20).

Chia 3 vùng để tính định mức giáo viên

Theo đó, một trong những điểm nhấn của Thông này là quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên. Cụ thể, tại Điều 3 của Thông tư hướng dẫn, quy định về chia vùng để tính định mức giáo viên như sau:

Vùng 1: Các xã khu vực II, khu vực III theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các xã đảo, hải đảo, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ;

Vùng 2: Các xã khu vực I (trừ các phường, thị trấn) theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Vùng 3: Các phường, thị trấn thuộc khu vực I theo quy định hiện hành thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các xã, phường, thị trấn còn lại.

Số lượng học sinh/lớp theo vùng

Số lượng học sinh/lớp theo vùng để làm căn cứ giao hoặc phê duyệt số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

Vùng 1: Bình quân 25 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Vùng 2: Bình quân 30 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 40 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Vùng 3: Bình quân 35 học sinh/lớp đối với cấp tiểu học; bình quân 45 học sinh/lớp đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Số lượng học sinh/lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú và trường trung học phổ thông chuyên thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động.

Việc xác định số lượng học sinh/lớp được tính cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, không xác định theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh.

Căn cứ quy định chia vùng, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định các đơn vị cấp xã theo từng vùng làm căn cứ để tính định mức giáo viên cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với những trường hợp đặc biệt mà phải bố trí số lượng học sinh/lớp thấp hơn hoặc cao hơn so với mức bình quân theo vùng quy định nêu trên thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức số lượng học sinh/lớp phù hợp với thực tế.

Việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Tôi đang là giáo viên chủ nhiệm của một lớp tại trường trung học cơ sở, và cũng là Tổng phụ trách đội của trường, trường có 19 lớp. Hiện tại tôi đang được phân công dạy 5 tiết trên 01 tuần. Cho hỏi số tiết dạy của tôi như vậy có nhiều hơn quy định không? Nhờ tư vấn.

+ Căn cứ Điều 6, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 5 Điều 9 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT' onclick="vbclick('178E7', '304637');" target='_blank'>Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định:

- Định mức tiết dạy của giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết. Trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở.

- Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

- Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

\=> Như vậy, theo quy định trên thì giáo viên kiêm hai chức vụ sẽ được giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất. Qua quy định trên có thể nhận thấy là đối với trường hợp giáo viên làm Tổng phụ trách đội thì định mức tiết dạy được giảm sẽ nhiều hơn.

+ Căn cứ Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT' onclick="vbclick('1D55', '304637');" target='_blank'>Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT quy định:

THPT hạng I:

- Trung du, đồng bằng, thành phố: Từ 28 lớp trở lên.

- Miền núi, vùng sâu, hải đảo: Từ 19 lớp trở lên.

THPT hạng II:

- Trung du, đồng bằng, thành phố: Từ 18 đến 27 lớp..

- Miền núi, vùng sâu, hải đảo: Từ 10 đến 18 lớp.

THPT hạng III:

- Trung du, đồng bằng, thành phố: Dưới 18 lớp.

- Miền núi, vùng sâu, hải đảo: Dưới 10 lớp.

\=> Kết luận: Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đang là giáo viên chủ nhiệm trung học cơ sở 19 lớp, tuy nhiên chúng tôi chưa xác định được bạn đang công tác tại đồng bằng hay miền núi nên chúng tôi chia 02 trường hợp như sau:

- Đối với trường miền núi: với 19 lớp được xác định là trường hạng I nên định mức tiết dạy sẽ là 02 tiết trên 01 tuần. => Với số tiết hiện tại bạn đang dạy 05 tiết trên 01 tuần là vượt định mức.

- Đối với trường đồng bằng: Với 19 lớp được xác định là trường hạng II nên định mức tiết dạy sẽ là 1/3 x 19 trên 01 tuần. => Với số tiết hiện tại bạn đang dạy 05 tiết trên 01 tuần là thấp hơn so với định mức.

Trường cấp 2 có bao nhiêu lớp?

Trung học cơ sở (THCS hay cấp 2) là một bậc học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, sau Tiểu học (cấp 1) và trước Trung học phổ thông (cấp 3). Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (từ lớp 6 đến lớp 9).

Trường hạng 1 là bao nhiêu lớp?

- Theo Điều 4 Mục I Thông tư 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV về Những quy định chung: + Tiểu học ở trung du, đồng bằng, thành phố: Hạng I từ 28 lớp trở lên, Hạng II từ 18 đến 27 lớp, Hạng III dưới 18 lớp; + Tiểu học ở Miền núi, vùng sâu, hải đảo: Hạng I từ 19 lớp trở lên, Hạng II từ 10 đến 18 lớp, Hạng III dưới 10 lớp.

Trường hạng 3 là gì?

Khung xếp hạng được xác định theo điểm với cơ cấu như sau: Hạng 1 bao gồm 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất; hạng 3 bao gồm 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm thấp nhất và hạng 2 bao gồm 40% các cơ sở giáo dục đại học không thuộc hạng 1 và 3.

Trường mầm non hang 2 có bao nhiêu lớp?

  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.