Trung tâm đấu giá tài sản bình thuận năm 2024

1. Loại nội dung: Đấu giá 2. Tên đơn vị đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận 3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 4. Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận - Số 06, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 5. Tên đơn vị có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận 6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 7. Nội dung tài sản bán:Đấu giá xe ô tô 4 chỗ, biển số 86A-000.36, nhãn hiệu Toyota 8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 17-04-2024 07:00 đến ngày: 06-05-2024 17:00 9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 17-04-2024 07:00 đến ngày: 24-04-2024 16:00 10. Thời gian bán đấu giá: 09-05-2024 14:00 11. Số điện thoại liên hệ: 0369892545 12. Địa chỉ Email: [email protected] 13. Mã chuyển khoản: 240423 -1015798 -1661001- binhthuan3101704 14. Danh sách file đính kèm:

  • 20240423134930.pdf

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 02/08/2022 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 15/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện đấu giá: + Có năng lực hành vi dân sự và chấp thuận những quy định của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Tự nguyện nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm; Chấp nhận toàn bộ quy chế của Trung tâm và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia cuộc đấu giá thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ và nộp cho Trung tâm 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá; - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bao gồm: + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (có chữ ký của người tham gia đấu giá); Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (kèm theo bản chính để đối chiếu); Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là Tổ chức).

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 15/08/2022 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 17/08/2022

Trong bối cảnh cạnh tranh tìm kiếm hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa các tổ chức đấu giá với nhau gay gắt, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Thuận nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá.