Trailer trong vận tải là gì năm 2024

Năm 1928, công ty Sea Train tại Mỹ sau khi mua được tàu kiểu container của Anh đã chở nguyên toa xe lửa lên tàu biển tại cảng đi để chở đến cảng đến. Sau đó, công ty Sealand Service Inc hoàn thiện. Sau lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 1956 với việc chuyên chở các xe trailers trên boong tàu dầu, công ty đã quyết định để bộ phận bánh xe của các trailers trên bờ và chỉ vận chuyển các thùng (giống như container) từ cảng đến cảng. Từ đây khái niệm vận tải đa phương thức được hình thành cho thấy được hiệu quả của việc kết hợp các phương thức vận tải để tạo thành một hệ thống vận tải.

1. Khái niệm

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức, một chứng từ vận tải, một chế độ trách nhiệm và chỉ một người chị trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình chuyên chở từ một điểm ở một nước đến một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.

/'treilə(r)/

Thông dụng

Danh từ

Người lần theo dấu vết, người theo dò
Xe moóc, toa moóc
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như caravan
Cây bò; cây leo
(thông tục) người đi sau, người tụt lại sau, người rớt lại sau
(điện ảnh) đoạn phim quảng cáo phim mới

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Xe moóc, toa moóc, tàu kéo, lưới quét

Ô tô

moóc

cable reel trailer moóc trở rulô cáp trailer brake phanh xe moóc trailer towing machine máy kéo xe moóc

moóc (của) ô tô
ô tô kéo

Toán & tin

bản ghi cuối
bộ dò vết

Xây dựng

nhà kéo theo xe

Điện tử & viễn thông

mã kết thúc

Data Link Layer Trailer (DLT) phần đuôi (mã kết thúc) lớp kết nối dữ liệu

Điện lạnh

vệt sót

Kỹ thuật chung

đoạn cuối

message trailer đoạn cuối thông báo tape trailer đoạn cuối băng trailer section đoạn cuối của chương trình

nhà xe lưu động
giá chuyển hướng
mục cuối
phần đuôi

Data Link Layer Trailer (DLT) phần đuôi (mã kết thúc) lớp kết nối dữ liệu DMPDU Trailer (DT) Phần đuôi của DMPDU tape trailer phần đuôi của băng

rơmoóc

articulated refrigerated trailer rơmoóc lạnh kiểu yên ngựa articulated trailer rơmoóc hình yên ngựa bitumen trailer rơmoóc vận chuyển bitum bottom dump trailer rơmoóc trút hàng qua đáy crawler trailer rơmoóc (bánh) xích drop frame trailer rơmoóc gầm frozen food trailer rơmoóc thực phẩm đông lạnh general purpose trailer rơmoóc thông dụng heavy-duty trailer rơmoóc chở nặng highway trailer rơmoóc trên bánh hơi house trailer rơmoóc làm nơi tạm trú ice bunker trailer rơmoóc có thùng đá ice bunker trailer rơmoóc có thùng nước đá insulated refrigerated trailer rơmoóc cách nhiệt insulated trailer body thùng rơmooc cách nhiệt lilt deck trailer rơmoóc kiểu sàn lật lorry trailer rơmoóc xe tải low-temperature trailer rơmoóc nhiệt độ thấp platform trailer rơmoóc kiểu sàn rear dump trailer rơmoóc trút hàng ở phía sau reel carrying trailer rơmoóc chở lõi quấn dây refrigerated trailer rơmoóc lạnh kiểu yên ngựa refrigerated trailer body thùng rơmooc lạnh saddle-type trailer rơmoóc kiểu yên ngựa single-axle trailer rơmoóc kiểu một trục (bánh xe) store trailer rơmoóc chứa hàng tilting platform trailer rơmoóc kiểu sàn lật trailer brake phanh rơmoóc trailer brake phanh xe rơmooc trailer chip spreader rơmoóc rải sỏi trailer coupling thiết bị buộc rơmoóc trailer coupling thiết bị buộc xe rơmooc trailer for public works machinery and equipment rơmoóc vận chuyển máy móc và thiết bị xây dựng trailer for transportation of machinery rơmoóc vận chuyển máy móc trailer house nhà ở dưới dạng rơmoóc Trailer on flat car (TOFC) dịch vụ vận chuyển rơmoóc trên xe mặt bằng trailer sanitation station trạm vệ dưới dạng rơmoóc trailer sanitation station trạm vệ dưới dạng xe rơmooc trailer-type bitumen and tar spraying machine máy rải bitum và nhựa đường kiểu rơmoóc trailer-type bitumen and tar spraying machine máy rải bitum và nhựa đường kiểu xe rơmooc two-axle trailer rơmoóc hai đầu wheel trailer rơmoóc trên bánh hơi

toa moóc

driving trailer car toa mooc dẫn động trailer bogie giá quay toa moóc trailer on flat cars (TOFC) toa moóc trên toa sàn

Kinh tế

đoạn quảng cáo trong phim
nhà lưu động
xe kéo sau xe hơi
xe moóc
xe rờ-mọc
xe rơ-mooc

platform trailer xe rơ-moóc đáy phẳng platform trailer xe rờ-mooc đáy phẳng