Top 9 hiện nay, chăn nuôi bò sữa của nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở 2023

Top 1: Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong cơ cấu giá trị. sản xuất của ngành trồng trọt: tỉ trọng cây công nghiệp tăng, tỉ trọng cây lương thực giảm. Điều này thể hiện nội dung nào sau đây?. Nguyên nhân tự nhiên chủ yếu giúp nước ta có cơ cấu cây trồng và vật nuôi đa dạng là. Vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để. phát triển cây lúa ở nước ta là. Vùng nào có đàn bò với quy mô lớn nhất nước ta?. Trong thời gian qua, diện tích trồng lúa không tăng nhiều nhưng sản lượng lúa tăng lên nhanh, điều đó chứng tỏ. TÀI LIỆU VIP VIETJACK.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. Nguyên nhân do nhu cầu cao. Chọn: D.Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. Nguyên nhân do nhu cầu cao. Chọn: D. ...

Top 2: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 180 lượt đánh giá
Tóm tắt: B. Các đồng bằng ven sông.. C. Ven các thành phố lớn.                        . D. Các cao nguyên badan.. Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn, nơi có thị trường tiêu thụ lớn và cơ sở chế biến. Đáp án: C.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Mơ Nông?. Ngành lâm nghiệp của nước ta hiện nay. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên?. Những vấn đề chủ yếu để sử dụng hợp lí và. cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long là. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 8 nối Hồng Lĩnh với cửa khẩu nào sau đây?. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đông bằng sông Hồng cân phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau. đây?. Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng Đông Nam Bộ là. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho. biết khai thác vàng có ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?. Rừng chắn cát của nước ta phân bố tập trung ở. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc lưu vực hệ thống sông Mê Công?. Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019. Quốc gia. In-đô-nê-xi-a. Cam-pu-chia. Ma-lai-xi-a. Phi-lip-pin. Diện tích(nghìn km2). 1910,0. 181,0. 330,8. 300,0. Dân số(triệu người). 273,0. 16,7. 32,3. 109,5. (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh diện tích và dân số năm 2019 của một số quốc gia?. Cho biểu đồ về dân số Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016:(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn, nơi có thị trường tiêu thụ lớn và cơ sở chế biến.Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn, nơi có thị trường tiêu thụ lớn và cơ sở chế biến. ...

Top 3: Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở

Tác giả: doctailieu.com - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: . 09/11/2020 1,163. Câu Hỏi:Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ởĐáp án và lời giảiđáp án đúng: DChăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 11, 2020 · Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở D. ven các thành phố lớn Trắc nghiệm môn Địa lý Lớp 9.9 thg 11, 2020 · Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở D. ven các thành phố lớn Trắc nghiệm môn Địa lý Lớp 9. ...

Top 4: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?

Tác giả: hoc247.net - Nhận 194 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Chăn nuôi bò sữa ở nước ta phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? A. Ven các thành phố lớn. B. Vùng núi phía bắc. C. Các đồng bằng lớn. D. Ven khu công nghiệp.Lời giải tham khảo:. Đáp án đúng: AChăn nuôi bò sữa ở nước ta phát triển mạnh ở khu vực Ven các thành phố lớn.Đáp án AMã câu hỏi: 255306Loại bài: Bài tậpChủ đề : Môn học:. Địa LýCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bàiCÂU HỎI KHÁC Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh có số lượng bò l
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I của nước ta hiện nay, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng? Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biến nhận xét nào ...Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực I của nước ta hiện nay, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng? Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biến nhận xét nào ... ...

Top 5: Hiện nay, nước ta chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi:Hiện nay, nước ta chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở A. vùng Bắc Trung Bộ B. vùng Tây Nguyên C. ven TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội,… D.  vùng Duyên hải Nam Trung BộLời giải tham khảo:Đáp. án đúng: CCâu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài
Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên? Nhận xét nào sau đây đúng cho biểu ...Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên? Nhận xét nào sau đây đúng cho biểu ... ...

Top 6: Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng ... - VietJack.com

Tác giả: vietjack.me - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. các cao nguyên badan.. C. các vùng đồng bằng ven biển.. D. ven các thành phố lớn.. Đáp án DChăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Vùng trồng cây ăn quả lớn. nhất của nước ta là. Vùng nào có đàn bò với quy mô lớn nhất nước ta?. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây. lúa ở nước ta là. Trong cơ cấu của ngành trồng trọt nước ta, biểu hiện của việc đa dạng hóa là gì?  . Nguyên nhân tự nhiên chủ yếu giúp nước ta có cơ cấu cây trồng và vật nuôi đa dạng là do. Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta được. biểu hiện là. Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với. Hai vùng trọng điểm sản xuất lúa lớn nhất nước ta là. Nguyên nhân nào sau đây khiến chăn nuôi lợn phát triển mạnh ở đồng bằng sông Hồng. Ở. nước ta, chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu do. Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2009 - 2019 (Đơn vị: nghìn ha). Năm. 2009. 2013. 2014. 2017. 2019. Cây công nghiệp hàng năm. 753,6. 730,9. 710,0. 611,80. 520,60. Cây công nghiệp lâu năm. 1 936,0. 2 110,9. 2 133,5. 2.219,80. 2.192,30.  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, Nhà xuất bản Thống kê, 2019)Dựa vào bảng số liệu trên nhận xét nào sau đây đúng với diện tích cây công nghiệp của nước ta giai đoạn 2009 - 2019?. Trong thời gian qua, diện tích trồng. lúa không tăng nhiều nhưng sản lượng lúa tăng lên nhanh, điều đó chứng tỏ. Cây lương thực ở nước ta bao gồm. Các. loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ tiêu, điều được trồng nhiều ở vùng nào sau đây?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Vùng trồng cây ăn quả ...Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Vùng trồng cây ăn quả ... ...

Top 7: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ...

Tác giả: vietjack.me - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Đồng bằng duyên hải.. B. Các đồng bằng ven sông.. C.. Ven các thành phố lớn.. D. Các cao nguyên badan.. Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? Ven các thành phố lớn.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho biểu đồ:Biểu đồ thể hiện GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin.(Nguồn. số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin qua các năm?. Du lịch biển - đảo của nước ta ngày càng phát triển do nguyên nhân chủ yếu nào. sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây chè được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khai thác vàng có ở tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?. Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019. Quốc gia. In-đô-nê-xi-a. Cam-pu-chia. Ma-lai-xi-a. Phi-lip-pin. Diện tích(nghìn km2). 1910,0. 181,0. 330,8. 300,0. Dân số(triệu người). 273,0. 16,7. 32,3. 109,5. (Nguồn: Thống kế từ Liên hợp quốc 2020, https://danso.org)Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh diện tích và dân số năm 2019 của một số quốc gia?. Căn. cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào thuộc tỉnh Nghệ An?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?. Rừng. chắn cát của nước ta phân bố tập trung ở. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Mơ Nông?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?. Cho bảng số. liệu:SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017(Đơn vị: Triệu kWh). Năm. 2010. 2014. 2015. 2017. Nhà nước. 67 678. 123 291. 133 081. 165 548. Ngoài Nhà nước. 1 721. 5 941. 7 333. 12 622. Đầu tư nước ngoài. 22 323. 12 018. 17 535. 13 423. (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng điện phân theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành điện tử?. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam. trang 9, cho biết trạm khí tượng nào sau đây thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? A. Đồng bằng duyên hải.Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? A. Đồng bằng duyên hải. ...

Top 8: Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cập nhật ngày: 14-10-2022Chia sẻ bởi: phátChăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây?Chủ đề liên quanNgành chăn nuôi của nước ta hiện nayAtiến mạnh lên sản xuất hàng hóa. Bnuôi nhiều trâu và bò lấy sức kéo.Ccó hiệu quả cao và luôn ổn định. Dchỉ. sử dụng giống năng suất cao.Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta làAtạo ra sản lượng lớn, đáp ứng thị trường. Btăng giá trị nông sản, phát triển hàng. hóa.Cthúc đẩy
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? Đồng bằng duyên hải. Các đồng bằng ven sông.Xếp hạng 4,5 sao (4.373) Chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây? Đồng bằng duyên hải. Các đồng bằng ven sông. ...

Top 9: Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 270 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng với đô thị nước ta ? A. Quá trình đô thị hóa nước ta đang phát triển tăng tốc. B. Chức năng chính của đô thị là công nghiệp và dịch vụ. C. Phân bố tập trung ở đồng bằng ven biển . D. Các đô thị nước ta có quy mô lớn. Câu 2: Hoạt động kinh tế. chủ yếu ở quần cư đô thị là ngành nào ? A. Dịch vụ. B. Lâm nghiệp. C. Nông nghiệp. D. Ngư...Đọc tiếpCâu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng với đô thị nước ta ? A. Quá trình đô thị hóa nước ta đang phát triển tăng tố
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. Đáp án cần chọn là: D. Đúng(0) ...Chăn nuôi bò sữa nước ta đang có xu hướng phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn. Đáp án cần chọn là: D. Đúng(0) ... ...