Top 8 thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương 2022

Top 1: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt π/6) cm ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 535 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiMột vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều. dương.A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/8 s D. 1,5 s Xem chi tiết Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2cm.A. 12049/24 s B. 12061/24 s C. 12025/ 24s D. 2131/24 s Xem chi tiết . Bài 2: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Tìm số lần vật qua vị trí x = 2cm
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A. 9/8 s. B. 11/8 sMột vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A. 9/8 s. B. 11/8 s ...

Top 2: Tìm thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương ? - sap sua

Tác giả: hoc247.net - Nhận 197 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một con lắc đơn dao động tắt dần chậm cứ sau mỗi chu kì thì biên độ của nó giảm đi 3%, thì phần năng lượng bị mất đi trong một dao động toàn phần là. Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo ra dao động với tần số f=100hz. Biết 5 gợn lồi liên tiếp là 2cm . Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. Hai máy tăng áp Á. B mắc như hình vẽ, tỷ số giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ở hai máy. A, B lần lượt là 0,88 và 0,79. Cho rằng cả 2 máy biến áp điều hoạt động lý tưởng. Điện trở dậy nổi 2 biến áp không đáng kể, điện áp U=110v thì điện áp ở 2 đầu tài X là bao nhiêu?. Cáp màn hình khi đang làm có bị azota phát hiện không ạ ?. Hai điểm A B cách nhau 2 cm dao động cùng pha với cùng tần số 400hz cho vận. tốc truyền sóng trên mặt nước là 90 cm/s. Tìm số dao động cực đại cực tiểu trong khoảng AB?. XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương ? Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật ...Tìm thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương ? Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm thứ 3 vật ... ...

Top 3: Một vật dao động điều hoà với phương trình \(x = 4cos\left( {4\pi t + ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài giảiCách 1: Ta có    \(\left\{ \begin{array}{l} x = 2\\ v > 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 4c{\rm{os}}(4\pi t + \frac{\pi }{6}) = 2\\ v =  - 16\pi \sin (4\pi t + \frac{\pi }{6}) > 0 \end{array} \right. \Rightarrow 4\pi t + \frac{\pi }{6} =  - \frac{\pi }{3} + k2\pi \)\(t =  - \frac{1}{8} + \frac{k}{2}{\rm{  }}\left(. {{\rm{k}} \in {{\rm{N}}^*}} \right)\)            Thời điểm thứ 3 ứng v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A) 9/8 s B) 11/8 s. C) 5/8 s D) 1,5 s.Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A) 9/8 s B) 11/8 s. C) 5/8 s D) 1,5 s. ...

Top 4: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + ) cm ...

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải chi tiết:Tại t = 0, x = 2√3 cm, v<0Góc quét vật thực hiện được khi vật đi từ vị trí có x =2√3 cm đến vị trí có x = 2 cm theo chiều dương lần đầu tiên là: Δϕ =[ π- arcos(2√3 /4)] +  [ π- arcos(2 /4)]=  3 π/2 rad=>  Δt=  Δϕ/ω =  3 π/2/ 4π= 3/8 (s)Lần thứ ba vật qua x = 2 cm theo chiều dương là thời điểm vật thực hiện được 2 chu kì kể từ t = 3/8 (s). Vậy. thời điểm cần tìm là: 3/8 + 2.(2π/ 4π) = 11/8 s
Khớp với kết quả tìm kiếm: ) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A. \frac{9}{8} s.) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. A. \frac{9}{8} s. ...

Top 5: Câu 1: Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2 cm là? - Tech12h

Tác giả: tech12h.com - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải những bài tập khác. Giải bài tập những môn khác Trang chủVideo hayChuyên đề Lý 12Câu 1:Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos($4\pi t + \frac{\pi }{6}$).. Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2 cm là? Chu kì dao động của vật là: $T = \frac{2\pi }{\omega } =\frac{2\pi }{4\pi } = 0,5$ (s)Tại t = 0, vật ở vị trí: x = $\frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ theo chiều chiều âm.Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 2 là t = $\frac{T}{12}$ = $\frac{1}{24}$ (s)Mỗi một chu kì, vật qua vị t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4\pi t + \frac{\pi }{6} ...Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4\pi t + \frac{\pi }{6} ... ...

Top 6: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pit + pi/6) cm ...

Tác giả: hoidapvietjack.com - Nhận 190 lượt đánh giá
Tóm tắt: Có bốn quả cầu kim loại, giống hệt nhau. Các quả cầu mang các điện tích lần lượt là: +2,3μC; -264.10-7C. ; -5,9μC; +3,6.10-5C. Cho bốn quả cầu đồng thời chạm nhau, sau đó lại tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu sau đó làA. 17. ,65.10-6CB. 1,6.10-6CC. 1,5.10-6CD 14,7.10-6C
Khớp với kết quả tìm kiếm: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pit + pi/6) cm.Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương là.Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pit + pi/6) cm.Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương là. ...

Top 7: Câu 1: Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2 cm là? - ConKec.com

Tác giả: conkec.com - Nhận 160 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xem thêm Bài tập & Lời giải. Xem thêm các bài Chuyên đề Lý 12, hay khác: Câu 1:Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos($4\pi t + \frac{\pi }{6}$). Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2 cm là?Bài Làm:Chu kì dao động của vật là: $T = \frac{2\pi }{\omega } =\frac{2\pi }{4\pi } = 0,5$ (s)Tại t = 0, vật ở vị trí: x = $\frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ theo chiều chiều âm.Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí x = 2 là t = $\frac{T}{12}$ = $\frac{1}{24}$ (s)Mỗi. một chu kì, vật qua vị trí x =
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4π ...Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4π ... ...

Top 8: Cách tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n hay, chi tiết - Vật Lí lớp 12

Tác giả: vietjack.com - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. Phương pháp & Ví dụ. B. Bài tập trắc nghiệm. Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại. khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!A. Phương pháp & Ví dụQuảng cáo1. Phương pháp- Phương trình dao động có dạng: x = Acos(ωt + φ) cm.- Phương trình vận tốc có dạng: v =. -ωAsin(ωt + φ) cm/s.Phương pháp chung:a) Khi vật qua li độ x1 thì: x1 = Acos(ωt + φ) ⇒ cos(ωt + φ) = = cosb ⇒ ωt + φ = ±b + k2π +.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương. A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/6 s D. 7/10 s. Hiển thị ...Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2 cm theo chiều dương. A. 9/8 s B. 11/8 s C. 5/6 s D. 7/10 s. Hiển thị ... ...