Top 6 mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất 2023

Top 1: Mức đóng BHXH tự nguyện 2022 là bao nhiêu? - Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 218 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mức đóng BHXH tự nguyện 2022 là bao nhiêu? . Những đối tượng được hỗ trợ thêm mức đóng BHXH tự nguyện 2022?. Mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện từ 01/8/2022 là bao nhiêu? "Cho tôi hỏi mức đóng BHXH tự nguyện 2022 có gì mới vậy ạ? Tôi cảm ơn nhiều!" - Câu hỏi của bạn Nhung từ Hoài Thanh. Mức đóng BHXH tự nguyện 2022 là bao nhiêu? Căn cứ Điều 10 và. Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH năm 2022, mức đóng BHXH tự. nguyện của người lao động đang được tính theo công thức sau:M
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 8, 2022 · Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng. Trong đó: - Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện ...5 thg 8, 2022 · Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện - Mức nhà nước hỗ trợ đóng. Trong đó: - Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện ... ...

Top 2: BHXH tự nguyện - Bảo hiểm xã hội

Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: Căn cứ pháp lý: - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 - Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. - Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. I. Đối tượng tham gia1. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân. Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.2.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ ...2. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ ... ...

Top 3: Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn - Nhận 148 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ ngày 01/01/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo. Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa. chọn. Mức thu nhập tháng do người tham
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 1, 2022 · Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của ...4 thg 1, 2022 · Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng. Tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của ... ...

Top 4: Cách đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu? - Hỏi đáp

Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn - Nhận 139 lượt đánh giá
Tóm tắt: . TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ HỎI - ĐÁP. THĂM DÒ Ý KIẾNHỎI ĐÁPEmail:. Lĩnh vực:Hưu trí, tử tuấtNội dung câu hỏi:Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, tư vấn cho tôi mức đóng BHXH tự nguyện để sau này hưởng lương hưu thế nào?Trả lời bởi:Đoàn Thị NguyệtCâu trả lời:BHXH Việt Nam trả lời như sau:  Điều 10, Nghị định 134/2015/NĐ-CP. quy định: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, tư vấn cho tôi mức đóng BHXH tự nguyện để sau ... gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo ...Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện, tư vấn cho tôi mức đóng BHXH tự nguyện để sau ... gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo ... ...

Top 5: Mức đóng, hưởng BHXH tự nguyện

Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn - Nhận 137 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu trả lời:BHXH Việt Nam trả lời như sau:Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH như sau:Mdt =  22%  x  MtntTrong đó:– Mdt: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng.– Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.Mtnt = CN + m x. 50.000 (đồng/tháng).Trong đó:– CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến
Khớp với kết quả tìm kiếm: – m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n. Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực ...– m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n. Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực ... ...

Top 6: Mức đóng bảo BHXH tự nguyện thấp nhất sau hỗ trợ còn bao nhiêu?

Tác giả: nld.com.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Theo BHXH Việt Nam, BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc thì đều được tham gia BHXH tự nguyện.Uớc tính, đến hết tháng 4-2022, cả nước có gần 1,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.. Ngành BHXH kịp thời tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao độngTheo BHXH Việt Nam, với mức tham gia chỉ và
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 5, 2022 · Kể từ ngày 1-1-2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng); mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: ...7 thg 5, 2022 · Kể từ ngày 1-1-2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng); mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: ... ...