Top 2 đề cương báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2023

Top 1: ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KÈM THEO KẾ HOẠCH SỐ 08/KH-HĐPH

Tác giả: pbgdpl.laichau.gov.vn - Nhận 200 lượt đánh giá
Tóm tắt: Gửi phản hồi TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH LAI CHÂU(Giấy phép số 33/GP-TTĐT ngày 04/6/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp)Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnhĐiện thoại: 0213.3874.666Email:. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Lai ChâuGhi rõ nguồn www.pbgdpl.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên. website.Đăng nhập
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 8, 2021 · Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ... Ghi rõ nguồn www.pbgdpl.laichau ...12 thg 8, 2021 · Kế hoạch Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ... Ghi rõ nguồn www.pbgdpl.laichau ... ...

Top 2: Mẫu đề cương báo cáo công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở ...

Tác giả: trangtinphapluat.com - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trangtinphapluat.com giới thiệu mẫu đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt. chuẩn tiếp cận pháp luậtdo Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/7/2019. Mẫu báo cáo này. (Tải Mẫu đề cương báo cáo tại đây) Phục vụ công tác theo dõi, quản lý địa phương và cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.I. Thông tin chung1. Tình hình kinh tế – xã hội của địa phương (tổng thu ngân sách c
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 7, 2019 · Trangtinphapluat.com giới thiệu mẫu đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt ...26 thg 7, 2019 · Trangtinphapluat.com giới thiệu mẫu đề cương báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt ... ...