Top 1 cửa hàng mobifone huế Huyện Đô Lương Nghệ An 2022

Có tổng 8 đánh giá về Top 1 cửa hàng mobifone huế Huyện Đô Lương Nghệ An 2022

Mobifone Đô Lương

8 đánh giá
Địa chỉ: W837+4GX,Yên Sơn,Đô Lương,Nghệ An, Việt Nam

Nhân viên nghiệp vụ kém vô cùng tận, mất thời gian vô ích

Cửa hàng tốt

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được