Tiêu chuẩn gia đình văn hóa 2023 xã hoàng xá năm 2024

Năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Năm 2023, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Gia Lâm đã được Ban Chỉ đạo phong trào huyện triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong phong trào có trọng tâm, trọng điểm; công tác vận động nhân dân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đã thu hút đông đảo người dân và cán bộ, công nhân viên chức hưởng ứng tham gia tích cực. Quy trình bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” đảm bảo theo đúng quy định.

Tiêu chuẩn gia đình văn hóa 2023 xã hoàng xá năm 2024
Một tuyến đường kiểu mẫu ở huyện Gia Lâm

Theo báo cáo, toàn huyện có tổng số hộ đăng ký Gia đình văn hoá là 71.916 hộ, đạt 99,1%. Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 69.744/72.534 đạt 96.2% (tăng 0.6% so với năm 2022; bằng 107% chỉ tiêu được giao); 17/22 xã, thị trấn có tỷ lệ đạt “Gia đình văn hóa” từ 95% trở lên. Các xã, thị trấn có tỷ lệ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” cao là: Dương Xá, Dương Quang, Kim Sơn, Đa Tốn, Thị trấn Trâu Quỳ, Phú Thị.

Qua thống kê, số thôn đề nghị huyện công nhận “Thôn văn hóa” là 122 đạt 99,2% (bằng 110% chỉ tiêu được giao, tăng 0,4% so với năm 2022). Số tổ dân phố đề nghị huyện công nhận “Tổ dân phố văn hóa” là 41 đạt 100% (bằng 111% chỉ tiêu được giao). Ngoài ra, trong giai đoạn 2019- 2023, toàn huyện có 151/164 thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 5 năm liên tục (2019 – 2023).

Hiện các phòng, ban, ngành có liên quan đang rà soát, đối chiếu, đánh giá kết quả bình xét các danh hiệu để đề xuất khen thưởng các đơn vj, khu dân cư thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu.

Khung tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ ngày 30/01/2024

Để đạt được danh hiệu “Gia đình văn hóa” thì các gia đình phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được nêu trong khung tiêu chuẩn sau đây:

Tên tiêu chuẩn

Khung tiêu chuẩn

  1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật

2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định

3. Bảo đảm thực hiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy

4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường

II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương

1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương

2. Tham gia các phòng trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập

3. Tham gia sinh hoạt công đồng ở nơi cư trú

4. Tích cực tham gia các phòng trào phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội do địa phương tổ chức

5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng

6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường

III. Gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng

1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình

3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòn chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới

4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh

5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn

04 trường hợp không không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” từ 30/01/2024

Cụ thể, các thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau thì không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”:

(1) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

(2) Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;

(3) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng;

(4) Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình.

(Khoản 4 Điều 6 Nghị định 86/2023/NĐ-CP)

Hiện hành tại Điều 7 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” nếu các thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường sau:

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

- Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

- Có tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống.

- Có bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

- Mắc các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

- Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Xem thêm tại Nghị định 86/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].