Tháng Thái 2020 Ngày Vakrapirai Muhurtam

Ngày Muhurtam 2020 Tamil. Yusuf Khali Mossad của các chức năng sẽ được kết hợp trong Muhurtam Ngày. ip muhurtham là varapirai muhurtham thì nó được coi là nghiêm túc hơn. Tere R Doctali ௬௫ Muhurtam hẹn hò vào năm 2002௩. Thos r dispiyhat pela mon-vse

Ngày Tamil Muhurtham vào tháng 1 năm 2002

Muhurtha NaalTháng TamilNgàyMuhurtham Type18 tháng 1 năm 2023Tiếng Thái (Thái)Thứ tưTheipirai20 tháng 1 năm 2023Tiếng Thái (Thái)Thứ sáuTheipirai23 tháng 1 năm 2023Tiếng Thái (Thái)Thứ haiTheipirai26 tháng 1 năm 2023Tiếng Thái (Thái)Thứ nămTheipirai27 tháng 1 năm 2023Tiếng Thái (Thái)Thứ sáuTheipirai - Quảng cáo -

Du Bindu Khatiyake Đối sánh Tere V Có Máy tính đối sánh Khatiyake

Tamil Muhurtham ngày tháng 2 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type01 February 2023Thai (தை)WednesdayValarpirai Muhurtham03 February 2023Thai (தை)FridayValarpirai Muhurtham10 February 2023Thai (தை)FridayTheipirai Muhurtham12 February 2023Thai (தை)SundayTheipirai Muhurtham16 February 2023Maasi (மாசி)ThursdayTheipirai Muhurtham19 February 2023Maasi (மாசி)SundayTheipirai Muhurtham23 February 2023Maasi (மாசி )Thứ Năm Valarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham ngày tháng 3 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type03 March 2023Maasi (மாசி)FridayValarpirai Muhurtham09 March 2023Maasi (மாசி)ThursdayTheipirai Muhurtham10 March 2023Maasi (மாசி)FridayTheipirai Muhurtham13 March 2023Maasi (மாசி)MondayTheipirai Muhurtham17 March 2023Panguni (பங்குனி)FridayTheipirai Muhurtham23 March 2023Panguni (பங்குனி)ThursdayValarpirai Muhurtham27 March 2023Panguni (பங்குனி )Thứ haiValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày tháng 4 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type10 April 2023Chithirai (சித்திரை)MondayTheipirai Muhurtham16 April 2023Chithirai (சித்திரை)SundayTheipirai Muhurtham23 April 2023Chithirai (சித்திரை)SundayValarpirai Muhurtham24 April 2023Chithirai (சித்திரை)MondayValarpirai Muhurtham26 April 2023Chithirai (சித்திரை)WednesdayValarpirai Muhurtham27 April 2023Chithirai (சித்திரை)ThursdayValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham ngày tháng 5 năm 2002 này

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type4 May 2023Chithirai (சித்திரை)ThursdayValarpirai Muhurtham11 May 2023Chithirai (சித்திரை)ThursdayTheipirai Muhurtham14 May 2023Chithirai (சித்திரை)SundayTheipirai Muhurtham22 May 2023Vaikasi (வைகாசி)MondayValarpirai Muhurtham24 May 2023Vaikasi (வைகாசி)WednesdayValarpirai Muhurtham25 May 2023Vaikasi (வைகாசி)ThursdayValarpirai Muhurtham

Ngày Tamil Muhurtham trong tháng 6 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type01 June 2023Vaikasi (வைகாசி)ThursdayValarpirai Muhurtham05 June 2023Vaikasi (வைகாசி)MondayTheipirai Muhurtham07 June 2023Vaikasi (வைகாசி)WednesdayTheipirai Muhurtham8 June 2023Vaikasi (வைகாசி)ThursdayTheipirai Muhurtham9 June 2023Vaikasi (வைகாசி)FridayTheipirai Muhurtham28 June 2023Aani (ஆனி)WednesdayValarpirai Muhurtham29 June 2023Aani (ஆனி )Thứ NămValarpirai Muhurtham

Ngày Tamil Muhurtham vào tháng 7 năm 2002

Muhurtha NaalTháng TamilNgàyMuhurtham Type05 tháng 7 năm 2023Aani Thứ TưTheipirai Muhurtham07 tháng 7 năm 2023AaniThứ SáuTheipirai Muhurtham09 tháng 7 năm 2023AaniChủ nhậtTheipirai Muhurtham

Ngày Tamil Muhurtham trong tháng 8 năm 2002

Muhurtha NaalTháng TamilNgàyMuhurtham Type20 tháng 8 năm 2023Aavani (Avani)Chủ nhậtValarpirai Muhurtham21 tháng 8 năm 2023Aavani (Avani)Thứ HaiValarpirai Muhurtham

Ngày Tamil Muhurtham trong tháng 9 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type03 September 2023Aavani (ஆவணி)SundayTheipirai Muhurtham10 September 2023Aavani (ஆவணி)SundayTheipirai Muhurtham11 September 2023Aavani (ஆவணி)MondayTheipirai Muhurtham13 September 2023Aavani (ஆவணி)WednesdayTheipirai Muhurtham17 September 2023Aavani (ஆவணி)SundayValarpirai Muhurtham - Quảng cáo -

Tamil Muhurtham Ngày tháng 10 năm 2002

Muhurtha NaalTháng TamilNgàyMuhurtham Type18 tháng 10 năm 2023Aippasi (Aippasi)Thứ TưValarpirai Muhurtham20 tháng 10 năm 2023Aippasi (Aippasi)Thứ SáuValarpirai Muhurtham25 tháng 10 năm 2023Aippasi (Aippasi)Thứ TưValarpirai Muhurtham27 tháng 10 năm 2023Aippasi (Aippasi)Thứ SáuValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày tháng 11 năm 2002

Muhurtha NaalTamil MonthDayMuhurtham Type1 November 2023Aippasi (ஐப்பசி)WednesdayTheipirai Muhurtham10 November 2023Aippasi (ஐப்பசி)FridayTheipirai Muhurtham12 November 2023Aippasi (ஐப்பசி)SundayTheipirai Muhurtham16 November 2023Aippasi (ஐப்பசி)ThursdayValarpirai Muhurtham19 November 2023Karthigai (கார்த்திகை)SundayValarpirai Muhurtham23 November 2023Karthigai (கார்த்திகை)ThursdayValarpirai Muhurtham24 November 2023Karthigai (கார்த்திகை )Thứ sáuValarpirai Muhurtham29 tháng 11 năm 2023Karthigai (Karthigai)Thứ tưTheipirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày tháng 12 năm 2002 này

Muhurtha naaltamil tháng thứ năm

- Quảng cáo -

Muhurtam ngày 2022

Varapirai Muhurtam hẹn hò vào năm 2002

 1. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 1 năm 2020. Tere is no Varapirai Muhurtam ngày tháng 1 năm 2002
 2. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 2 năm 2002. Ra OP muhutham ngày tere r varapirai muhurtham ngày trong Praya 202௩
 3. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 3 năm 2002. Tere R ௩ Varapirai Muhurtham hẹn hò vào tháng 3 năm 2002௩
 4. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 4 năm 2020. ra OP
 5. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 5 năm 2020. Tere R Vakrapirai Muhurtham ngày tháng 5 năm 2002 này
 6. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 6 năm 2020. Ra mắt OP Muhutham Tere R Vakrapirai Muhurtham Ngày tháng 6 năm 2020
 7. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 7 năm 2020. Tere is no Varapirai Muhurtam Dates in July 2002
 8. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 8 năm 2020. Tere r 2 Varapirai Muhurtham hẹn hò vào tháng 8 năm 2002
 9. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 9 năm 2020. Ra OP 5 Muhutam Tere là 1 Varapirai Muhurtham Ngày tháng 9 năm 2020
 10. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 10 năm 2020. Tere R ௪ Varapirai Muhurtham hẹn hò vào tháng 10 năm 2002
 11. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 11 năm 2020. Ra mắt OP Muhutham Tere R Vakrapirai Muhurtham Ngày tháng 11 năm 2020
 12. Varapirai Muhurtham Ngày tháng 12 năm 2020. Tere is 1 Varapirai Muhurtham date is this tháng 12 năm 2022

Tamil Muhurtham Ngày 2020

Ở đây chúng tôi có một danh sách các ngày Muhurtam Tamil cho năm 2002. Năm 2020 Ngày cưới Tere R Dogtali Tamil 2020. Trong các ngày ௬௫ muhurtham này, ngày ௩2 r Varapirai muhurtham và ngày ௩௩ r Teipirai muhurtham

Tháng Thái 2020 Ngày Vakrapirai Muhurtam
Tamil Muhurtham Ngày 2020

Avvydaplay Khatiyake Dates 2020 bằng tiếng Tamil – Muhurtham Dates 2020 bằng tiếng Tamil

Mặc dù chúng tôi có ngày muhurtham trong 12 tháng, nhưng có vài tháng trong đó lễ cưới và các chức năng khác sẽ được tổ chức ở Tamil Nadu. Các tháng của Thos là Audi, Puratasi, Aipasi, Markazi. Lookali vào năm 2020 Chúng tôi không có bất kỳ cuộc hẹn Muhurtham nào ở Audi, Puratasi và Margazhi Mon, nhưng ở Ipassi Mon, chúng tôi đang có những cuộc hẹn Muhurtham trực tiếp

thời gian muhurtam tốt. Brahma Muhurtham được coi là Muhurtham trong những người nghèo nhất. Ngày inch chúng ta đang có Brahma Muhurtam. Hầu hết xung quanh chúng ta đối với chúng ta được coi là thời gian của Brahma Muhurtam. Ib தியிக்கியை பிப்ப்பு முருத்து தியு தியுக்கு தியுக்கு வால் வால் வால். Hầu hết những người có dosa sẽ liên lạc với họ và đây là thời gian của Brahma muhurtam để tránh hậu quả của những rung cảm tiêu cực.

Trên Prem Brahma Muhurtham Tere là một Muhurtham Kallendu khác Abhijit Muhurtham Vtich Gamesh hàng ngày Giống như Brahma Muhurtham. Yusupkhali ௬ Giờ Abitare Sun Rise được coi là Giờ Abigit Muhurtam. Mossat của thời gian nó sẽ vào khoảng ngày 12 đến ngày 15. NGƯỜI WATO MICHETU THỜI MUHURTHAM CỦA PUNCHTIN CỦA HỌ SẼ LIÊN HỆ VỚI THỜI ABHIJIT MUHURTHAM CỦA PUNCHTIN CỦA HỌ

Ngày Muhurtha 2020 – Ngày Muhurtham 2020 bằng tiếng Tamil

Tere R ௪ Ngày Mugurtha vào tháng 1 năm 202௩, ௭ Ngày Mugurtha vào tháng 2 năm 202௩, ௭ vào tháng 3 và ௬ vào tháng 4 năm 202௩. Đại chiến Môn là Thái Môn. Mon Tere Thái này là ngày ௮ Mugurtha. Đây là Ngày Varapirai Mukurtha và Ngày Teipirai Mukurtha.

Tôi có thể tẩy lông Bindu ở đâu?

Ngày Valarpirai vào năm 2023 .
PB-202. Vetnestya. Tiếng Thái ௧௮, Thứ Tư. Ekadasi. lưỡi liềm sáp
PB-202. trở nên yếu đuối. Mẹ ௧௯, Jupiter. Twatashi. lưỡi liềm sáp
PB-202. Thứ sáu. Thái 20, T6. khô hạn. lưỡi liềm sáp
PB-202. Thứ bảy. Thái 21, Thứ 7. Chaturdashi. lưỡi liềm sáp
PB-202

Khi nào là tháng 2022?

2020 của tháng Thái

Tháng Tamil nào là Good War đã thay đổi?

Popular for being one of the best months for weddings, you can host a Tamil-style March wedding. Both mùa hè và mùa xuân đều có thể tổ chức trong tháng này, khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới vào tháng 3 và đang tìm kiếm ngày thay đổi của người Tamil vào năm 2020, thì chúng tôi đã hỗ trợ bạn.

Chiến tranh năm Tamil 2020 là gì?

Tết Nguyên Đán 2022. Theo Lịch Tamil, Năm mới 2020 của người Tamil là Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2002. . Lễ hội Tamil tháng 1 năm 2002