Tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt

Khoản 2, điều 4 Luật phá sản 2014 có quy định “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Sở dĩ nói phá sản là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt là do:

1. Việc đòi nợ và thanh toán nợ mang tính tập thể tất cả các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ đến Tòa án trong thời hạn luật định, Tòa án sẽ dựa vào danh sách này để tiến hành thanh toán cho các chủ nợ trên cơ sở tập thể. Nó khác với đòi nợ thông thường là ai đến trước thì được trả trước, còn trong phá sản, tài sản thanh lý được trả cho các chủ nợ theo tỉ lệ tương ứng của khoản nợ trong tổng khối nợ mà con nợ đang có nghĩa vụ phải thanh toán.

2. Việc đòi nợ và thanh toán nợ (kể cả nợ đến hạn và nợ chưa đến hạn) được tiến hành thông qua một cơ quan đại diện có thẩm quyền, đó là Tòa án.

3. Việc thanh toán các khoản nợ được tiến hành trên cơ sở số tài sản còn lại của Doanh nghiệp, khi giải quyết thủ tục phá sản, nghĩa vụ của Doanh nghiệp mắc nợ sẽ chấm dứt sau khi dùng toàn bộ tài sản của DN để trả nợ mặc dù có thể thanh toán chưa đủ cho các chủ nợ.

4. Việc thanh toán các khoản nợ được tiến hành sau khi có quyết định của Tòa án.

Các tìm kiếm liên quan đến Tại sao nói phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt, tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi doanh nghiệp và thanh toán nợ đặc biệt, phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt, chứng minh thủ tục phá sản doanh nghiệp là một thủ tục phục hồi doanh nghiệp đặc biệt, chứng minh thủ tục phá sản doanh nghiệp là một thủ tục đòi nợ, thanh toán nợ đặc biệt, tại sao nói phá sản là hình thức thanh toán nợ đặc biệt, thủ tục phá sản đặc biệt, thủ tục thanh toán nợ đặc biệt, thủ tục giải quyết phá sản là thủ tục đòi nợ đặc biệt

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN ĐOÀN HẠNHNHÓM 1LUẬT KINH DOANH:PHÁ SẢN LÀ MỘT THỦ TỤC ĐÒI NỢĐẶC BIỆTTẠI SAO NÓI "PHÁ SẢN LÀ MỘT THỦ TỤC ĐÒI NỢ ĐẶC BIỆT"01Tổng KếtPhá Sản0402So Sánh Phá Sản Và GiảiSo Sánh Thủ Tục Đòi Nợ Thông Thường VớiPhá Sản03Thể1.PHÁ SẢNTHẾ NÀO LÀ PHÁ SẢN?“Theo Điều 2 Luật Phá Sản Quy Định: ” Doanh Nghiệp Lâm Vào TìnhTrạng Phá Sản Là Doanh Nghiệp Gặp Khó Khăn Hoặc Bị Thua Lỗ TrongHoạt Động Kinh Doanh Sau Khi Đã Áp Dụng Các Biện Pháp Tài Chính CầnThiết Mà Vẫn Mất Khả Năng Thanh Toán Nợ Đến Hạn”.Phân Loại Phá Sản■Căn Cứ Vào Tính Chất Của Sự Phá Sản■Căn Cứ Vào Đối Tượng Đệ Đơn Yêu Cầu Tuyên BốPhá SảnooPhá sản trung thựcPhá sản gian tráooPhá sản tự nguyệnPhá sản bắt buộcĐặc Điểm Của Phá Sản■Phá sản là một thủ tục thanh toán nợ đặc biệt. Khi connợ lâm vào tình trạng phá sản.■Thanh toán theo danh sách chủ nợ. Tất cả các chủ nợ(đến hạn và chưa đến hạn)■Thanh toàn nợ trong phá sản là thanh toán trên cơ sởgiá trị tài sản còn lại của DN.■■Thanh toán nợ không chỉ bình đẳng mà còn dân chủ.Chấm dứt hoạt động của DN và thường áp dụng chế tàiđối với chủ DN (cấm KD 1- 3 năm).Vai Trò Pháp Luật Trong Phá Sản1.2.3.4.5.Bảo vệ quyền lợi cho chủ nợBảo vệ quyền lợi cho con nợBảo vệ người lao độngGóp phần bảo vệ trật tự kỷ cương trong xã hộiTái tổ chức lại doanh nghiệp và cơ cấu lại nền kinh tếTình Trạng Doanh Nghiệp Lâm Vào Tình Trạng Phá SảnNghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP quy định chi tiết: Doanhnghiệp bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khiCó các khoản nợ đến hạnChủ nợ đã có yêu cầu thanh toán, nhưng doanhnghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán.ooDoanh nghiệp bị phá sản là doanh nghiệp đã cóquyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản cóhiệu lực pháp luật.Thủ Tục Phá SảnDN, HTX Lâm VàoPhá SảnTòa Án Nhận Đơn, Xem XétNộp Đơn Yêu Cầu Mở Thủ Tục PháThụ Lỹ Đơn, Mở ThủSảnTục Phá SảnTuyên Bố Phá Sản Trường HợpĐặc Biệt (Không Còn Tài Sản)Thủ Tục Thanh ToánThủ Tục Phục(Không Phục Hồi)HồiThanh Toán Tài SảnĐình Chỉ(Không Phục Hồi)(Phục Hồi)Tuyên Bố PháTuyên Bố Phá Sản, Xóa TênDN,HTXSản, Xóa TênDN,HTXQuyền Và Nghĩa Vụ Các Bên Tham Gia Phá Sản■ooooo■QuyềnĐiều 13 : Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tụcphá sản của chủ nợĐiều 14. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tụcphá sản của người lao độngĐiều 16. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tụcphá sản của chủ sở hữu doanh nghiệp nhànướcĐiều 17. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tụcphá sản của các cổ đông công ty cổ phầnĐiều 18. Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tụcphá sản của thành viên hợp danhoNghĩa VụĐiều 15. Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sảncủa doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phásảnoĐiều 19. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêucầu mở thủ tục phá sảnSo Sánh Phá Sản Và Giải ThểGIỐNG NHAU? KHÁC NHAU?So Sánh Phá Sản Và Giải ThểPhá SảnGiống Nhau•••Giải ThểPhương thức làm chấm dứt sự hoạt động của doanh nghiệp cả về mặt pháp lý lẫn thực tiễn.Thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.Đều phải thực hiện các nghĩa vụ tài sảnKhác NhauLý doBản chất của thủ tụcHậu quả pháp lýThái độ của nhà nướcDo sự mất khả năng thanh toán đến hạn khi chủ nợ có yêu cầuLà thủ tục tư pháp, là hoạt động của một cơ quan nhà nươc duy nhất- Tòa áncó thầm quyền tiến hành theo những trình tự, thủ tục quy định tại LPSDo không đồng nhất với các các loại hình doanh nghiệp và rộng hơn lýdo phá sảnLà thủ tục hành chính, là giải pháp mang tính chất tổ chức do doanhnghiệp tự mình quyết hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thànhlập quyết địnhgiải thểKhông phải bao giờ cũng dẫn tới việc doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạtChấm dứt hoạt động và xóa tên của doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổđộng và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanhđăng ký kinh doanhNhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hayQuyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, người bị quản lý điều hànhngười quản lý điều hànhkhông bị hạn chếSo Sánh Thủ Tục Đòi Nợ ThôngThường Với Phá SảnĐÒI NỢ KHI PHÁ SẢN?ĐÒI NỢ THÔNG THƯỜNG?Đòi Nợ Khi Doanh Nghiệp Phá Sản■■■■Chủ nợ cần phải có tên trong danhsách chủ nợ thì sẽ được thanh toánđủ số nợ của mình. Nếu tài sản củaDN không đủ thì chủ nợ được thanhtoán một phần khoản nợ của mìnhtheo tỷ lệ tương ứngLà thủ tục được áp dụng khi DN lâmvào tình trạng phá sản(Do tòa án raquyết định)Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từngày cuối cùng đăng báo về quyếtđịnh của Toà án mở thủ tục phá sản,các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ choToà ánCác khoản nợ không có bảo đảmphải trả cho các chủ nợ trong danhsách chủ nợ theo nguyên tắcĐòi Nợ Thông Thường Khi Doanh Nghiệp Không Ở Trong Tình Trạng Phá Sản■Không cần quan tâm đến thứ tự được thanhtoán tiền■Trường hợp công ty đang trong tình trạng phásản thì các chủ nợ sẽ cần phải có tên trong danhsách chủ nợTổng KếtPHÁ SẢN LÀ MỘT THỦ TỤC ĐÒI NỢ ĐẶC BIỆT BỞI LẼ...“■■■■Mục đích của việc tiến hành thủ tục phá sản là nhằm giải thoát con nợkhỏi các khoản nợ không có khả năng chi trả, đồng thời tạo điều kiệnđể chủ nợ thu hồi một phần hoặc toàn bộ số nợ khó đòi.Trong quá trình thanh lý tài sản, việc trả nợ được tiến hành đối với tấtcả các khoản nợ (kể cả nợ đến hạn và chưa đến hạn).Thủ tục phá sản có sự tham gia của tổ quản ly-thanh lý tài sản và tòaán.Chủ nợ chỉ có thể nhận được số tiền mà con nợ trả khi có quyết địnhthanh lý tài sản của con nợ của Tòa án.Cảm Ơn Cô Và Các Bạn Đã LắngNghe

Tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt

Câu hỏi: Vì sao phá sản được xem là thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Phá sản được xem là thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt là bởi:

Thứ nhất, việc đòi nợ và thanh toán nợ được thực hiện thông qua một cơ quan trung gian, đó là Tòa án. Tòa án sẽ đại diện các chủ nợ để đòi nợ và đại diện cho con nợ thanh toán nợ cho các chủ nợ.

Thứ hai, việc đòi nợ và thanh toán nợ mang tính tập thể, giữa các chủ nợ với con nợ.

Thứ ba, việc đòi nợ và thanh toán nợ dựa trên cơ sở số tài sản còn lại của doanh nghiệp. Nếu trong dân sự, con nợ nợ bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, thì trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, các chủ nợ chỉ được nhận lại khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng với số tài sản còn lại của doanh nghiệp.

Thứ tư, việc thanh toán nợ chỉ được diễn ra khi Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản.

Tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt

Phá sản không có nghĩa chỉ là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để doanh nghiệp phục hồi. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp chớm phá sản nhưng vẫn có khả năng ‘’tái sinh’’ khi có sự hỗ trợ của các bên liên quan. Vậy thủ tục phục hồi doanh nghiệp trong phá sản được quy định như thế nào? Bài viết cung cấp thông tin, dịch vụ đăng ký phục hồi doanh nghiệp trong phá sản.

Tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt
Thủ Tục Phục Hồi Doanh Nghiệp Trong Phá Sản (Thủ Tục 2022)

Nội dung bài viết:

 1. 1. Tìm hiểu quy định của pháp luật về phục hồi doanh nghiệp trong phá sản
  1. Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh
  2. Nội dung của phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
  3. Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
  4. Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
  5. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh
 2. 2. Thủ tục phục hồi doanh nghiệp trong phá sản
  1. Quy định về thủ tục phục hồi doanh nghiệp
  2. Tiến hành Hội nghị chủ nợ
  3. Các trường hợp xảy ra sau khi tiến hành hội nghị chủ nợ
 3. 3. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ phục hồi doanh nghiệptrong phá sản của ACC?
 4. 4. Những thắc mắc thường gặp khiphục hồi doanh nghiệptrong phá sản
  1. Chi phí dịch vụphục hồi doanh nghiệptrong phá sảnlà bao nhiêu?
  2. Công ty có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?
  3. Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

1. Tìm hiểu quy định của pháp luật về phục hồi doanh nghiệp trong phá sản

Điều kiện áp dụng thủ tục phục hồi kinh doanh

Theo Điều 87 Luật phá sản năm 2014, sau khi thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, thủ tục phục hồi được áp dụng.

Nội dung của phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.
 • Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm có:
  • Huy động vốn;
  • Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;
  • Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;
  • Đổi mới công nghệ sản xuất;
  • Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;
  • Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác;
  • Bán hoặc cho thuê tài sản;
  • Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

 • Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% số nợ không có bảo đảm.
 • Chủ nợ không tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý kiến cụ thể về việc thông qua hoặc không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân công giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.

Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

 • Thời hạn để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

 • Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh; các chủ nợ và doanh nghiệp; hợp tác xã có quyền thỏa thuận về việc sửa đổi; bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.
 • Thỏa thuận về việc sửa đổi; bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hợp tác xã được chấp nhận khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt; đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

2. Thủ tục phục hồi doanh nghiệp trong phá sản

Quy định về thủ tục phục hồi doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Tiến hành Hội nghị chủ nợ

 • Thẩm phán được phân công phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ;
 • Hội nghị chủ nợ biểu quyết thông qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ theo đề xuất của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi biên bản Hội nghị chủ nợ;
 • Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo thông báo triệu tập của Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra căn cước của người tham gia Hội nghị chủ nợ;
 • Thẩm phán thông báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia Hội nghị chủ nợ;
 • Đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Người tham gia Hội nghị chủ nợ trình bày ý kiến của mình về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;
 • Hội nghị chủ nợ thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Các trường hợp xảy ra sau khi tiến hành hội nghị chủ nợ

 • Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.
 • Trường hợp phương án phục hồi hoạt động kinh doanh có sử dụng tài sản bảo đảm thì phải quy định rõ thời gian sử dụng tài sản có bảo đảm, phương án xử lý tài sản bảo đảm và phải được chủ nợ có bảo đảm bằng tài sản đó đồng ý.
 • Trường hợp không tổ chức lại được Hội nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ không thông qua được Nghị quyết như trên thì Tòa án nhân dân tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
 • Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan.

3. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ phục hồi doanh nghiệptrong phá sản của ACC?

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7 thông qua email; website; trong tất cả giờ hành chính hàng tuần thông qua hotline của công ty.
 • Giá dịch vụ pháp lý cạnh tranh.
 • Quy trình, hồ sơ, cung cấp dịch vụ pháp lý chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm; với trình độ chuyên môn cao; đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cần tư vấn của khách hàng trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả.
 • Cung cấp trọn gói các dịch vụ pháp lý sau nhận kết quả.
 • Giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại; chúng tôi cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý trọn đời cho doanh nghiệp.

4. Những thắc mắc thường gặp khiphục hồi doanh nghiệptrong phá sản

Chi phí dịch vụphục hồi doanh nghiệptrong phá sảnlà bao nhiêu?

 • ACC luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn đảm bảo ra giấy chứng nhận cho khách hàng; cam kết hoàn tiền nếu không ra giấy. Quy định rõ trong hợp đồng ký kết.

Công ty có hỗ trợ tư vấn và nhận hồ sơ tại nhà không?

 • Để giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải đi lại, ACC cung cấp pháp lý tận nơi; từ việc tư vấn ban đầu, nhận hồ sơ và trả kết quả cho quý khách.

Có đại diện theo ủy quyền làm việc với các cơ quan có thẩm quyền không?

 • ACC luôn hướng đến sự tiện ích, lợi ích và nhu cầu của khách hàng. Công ty có đội ngũ nhân viên đầy đủ kiến thức, trình độ để đảm nhận việc đại diện theo ủy quyền.

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Mới Nhất

Tổng hợp chi phí thành lập công ty Trọn Vẹn (cập nhật 2020)

Nên Thành lập Công Ty Cổ Phần Hay Công Ty TNHH

Các Bước Thành Lập Công Ty Cổ Phần (Thủ Tục Mới Nhất )

Các Bước Thành Lập Công Ty TNHH Một Thành Viên Mới Nhất

Những Điều Cần Biết Về Vốn Điều Lệ Công Ty

Thủ Tục Kế Toán Thuế, Bảo Hiểm Cho Công Ty Mới Thành Lập

5/5 - (41 bình chọn)

✅ Thủ tục: ⭕ Cụ thể - Chi tiết
✅ Dịch vụ: ⭐ Trọn gói - Tận Tâm
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt