Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch là gì năm 2024

trung tâm tuyển sinh ĐÀO TẠO GDVN
(công ty cổ phần giáo dục việt nam)
 • Hotline tư vấn 24/7: 0966 86 86 41 | 0902 957 589 | 0978 86 86 51
 • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam (Gọi tắt là GDVN) được thành lập vào ngày 01 tháng 11 năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, tập trung cốt lõi các chương trình đào tạo về Đấu thầu, Huấn luyện an toàn lao động, Quản lý đầu tư xây dựng, Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng chuyên nghiệp, Đào tạo trực tuyến.

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư thì tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch chuyên viên phải có "chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương".

Theo đó, bằng cử nhân quản lý nhà nước không thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước là gì? Học chứng chỉ quản lý Nhà nước ở đâu? Có những loại chứng chỉ QLNN nào? Cùng tìm hiểu bài viết sau để nắm rõ thông tin về chứng chỉ quản lý Nhà nước nhé!

Quản lý nhà nước là hành động thực thi quyền lực Nhà nước do các cơ quan tổ chức thuộc Nhà nước thực hiện nhằm xác lập trật tự ổn định và phát triển xã hội theo mục tiêu Chính phủ đề ra. Các hoạt động này đòi hỏi những người thực thi phải có sự am hiểu về kiến thức, kỹ năng trong những lĩnh vực và nhiệm vụ được giao. Chứng chỉ quản lý Nhà nước ra đời nhằm đánh giá trình độ, năng lực đào tạo của cán bộ, công chức thực hiện các công việc quản lý nhà nước này.

Phân loại chứng chỉ quản lý Nhà nước

Quy định tại Điều 17 chương III Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức có nêu rõ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước phải được triển khai theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Theo đó, chứng chỉ quản lý Nhà nước bao gồm:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch cán sự: Dành cho các đối tượng công chức giữ ngạch cán sự/ tương đương đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Dành cho các đối tượng công/ viên chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị); các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước sang các đơn vị khác; Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương; Công viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương… muốn thi nâng ngạch, nâng lương.
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: Dành cho lãnh đạo các cấp và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua đào tạo; Chuyên viên và tương đương từ 04 năm trở lên; Một số vị trí trong lực lượng vũ trang…muốn thi nâng ngạch, nâng lương.
 • Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chuyên viên cao cấp: Chuyên viên cao cấp là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách.
  Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch là gì năm 2024
  Chứng chỉ quản lý Nhà nước là gì?

Chứng chỉ quản lý Nhà nước dùng để làm gì?

Với sự phát triển của kinh tế và hội nhập, nhu cầu gia tăng xây dựng đội ngũ nhân lực các cấp quản lý, lãnh đạo, đội ngũ công chức viên chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước ngày càng tăng. Cán bộ công chức đóng vai trò quan trọng giúp hoạch định, xây dựng và thực thi các chính sách nhằm phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước.

Thông qua các khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, cán bộ công chức viên chức sẽ được rèn luyện, trau dồi những kiến thức như:

 • Trang bị và cập nhật đầy đủ kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và năng lực thực thi công việc.
 • Tăng cường ý thức phục vụ nhân dân hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm. Góp phần vào công cuộc xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, chung tay phát triển đất nước lên tầm cao mới.
 • Chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng theo từng ngạch cán bộ, công viên chức để đảm bảo đáp ứng phù hợp với vị trí việc làm được giao trong thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Là điều kiện bắt buộc để đội ngũ cán bộ, công viên chức có đủ tiêu chuẩn nâng ngạch tương đương hoặc thăng tiến các vị trí cao hơn.

Học chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước ở đâu?

Theo Điều 27 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định việc phân công tổ chức bồi dưỡng, theo đó các trường, đơn vị được đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

 • Học viện Hành chính Quốc gia
 • Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội

Giá trị của chứng chỉ tại những đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý Nhà nước là như nhau và đều có phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

Quy định về chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu được phép in và cấp chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV:

 • Chứng chỉ quản lý nhà nước được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng tương ứng. Trong trường hợp đơn vị đào tạo đã cấp chứng chỉ cho học viên những phát hiện có sai sót do lỗi của đơn vị đào tạo thì đơn vị đào tạo phải có trách nhiệm cấp lại cho học viên.
 • Trường hợp học viên làm hư hỏng, mất chứng chỉ thì có thể đề nghị đơn vị đào tạo cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có giá trị sử dụng như chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận hoàn thành khóa học được cấp theo quy định tại phụ lục 02 Thông tư 01/2018/TT-BNV.
 • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lập sổ quản lý công tác cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành. Phải đảm bảo công khai, minh bạch và sự chặt chẽ trong quy trình cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm các hành vị gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.
  Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch là gì năm 2024
  Quy định về chứng chỉ quản lý hành chính Nhà nước

Tuyển sinh lớp học chứng chỉ quản lý Nhà nước

Chúng tôi là một trong những đơn vị bồi dưỡng, đào tạo các chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Trung tâm cung cấp các khóa bồi dưỡng với lịch học linh hoạt giúp học viên dễ dàng tham gia và hoàn thành chương trình học.

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

 1. Đối tượng:
 2. Học viên có nhu cầu học và được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước.
 3. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định hiện hành.
 4. Nội dung chương trình học: Giảng dạy và đào tạo theo chương trình bồi dưỡng quản lý Nhà nước quy định tại Quyết định số 2710/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
 5. Thời gian học: Khóa học kéo dài từ 6 – 8 tuần, từ 19:30 – 21:00 các ngày trong tuần và T7-CN
 6. Hình thức học: Học trực tiếp hoặc học trực tuyến qua các phần mềm như Trans, Google Meet.
 7. Hồ sơ đăng ký khóa học:
 8. 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu quy định).
 9. 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 10. 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp bậc cao nhất.
 11. 01 bản quyết định tăng hạng lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 12. 03 ảnh 3x4cm (ghi rõ thông tin sau ảnh).
 13. 01 Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân bản photo có công chứng.
  Quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch là gì năm 2024
  Tuyển sinh lớp học chứng chỉ quản lý Nhà nước

Mọi chi tiết về khóa học chứng chỉ quản lý nhà nước quý anh/ chị học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!