Ngày Muhurtham trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023

Muhurtham ngày 2023 Tamil. Thông thường hầu hết các chức năng sẽ được tiến hành vào ngày Muhurtham. Nếu muhurtham là valarpirai muhurtham thì nó được coi là tốt lành hơn. Có tổng cộng 65 ngày muhurtham vào năm 2023. Chúng được hiển thị dưới đây theo tháng

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 1 năm 2023

Muhurtha NaalTamil ThángNgàyMuhurtham Type18 tháng 1 năm 2023Thái (தை)Thứ tưTheipirai20 tháng 1 năm 2023Thái (தை)Thứ sáuTheipirai23 tháng 1 năm 2023Thái (தை)Thứ HaiTheipirai26 tháng 1 năm 2023Thái (தை)Thứ nămTheipirai27 tháng 1 2023Thái (தை)Thứ sáuTheipirai - Quảng cáo -

Để tìm kết hôn phù hợp ở đây, chúng tôi có máy tính kết hợp kết hôn

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 2 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type01 tháng 2 năm 2023Thái (தை)Thứ tưValarpirai Muhurtham03 tháng 2 năm 2023Thái (தை)Thứ sáuValarpirai Muhurtham10 tháng 2 năm 2023Thái (தை)Thứ sáuTheipirai Muhurtham12 tháng 2 năm 2023Thái (தை)Chủ NhậtThe ipirai Muhurtham16 tháng 2 năm 2023Maasi (மாசி)Thứ nămTheipirai Muhurtham19 tháng 2 năm 2023Maasi (மாசி)Chủ nhậtTheipirai Muhurtham23 tháng 2 năm 2023Maasi (மாசி

- Quảng cáo -

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 3 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type03 tháng 3 năm 2023Maasi (மாசி)Thứ sáuValarpirai Muhurtham09 tháng 3 năm 2023Maasi (மாசி)Thứ nămTheipirai Muhurtham10 tháng 3 năm 2023Maasi (மாசி)Thứ sáuTheipirai Muhurtham13 tháng 3 20 23Maasi (மாசி)Thứ haiTheipirai Muhurtham17 tháng 3 năm 2023Panguni (பங்குனி)Thứ sáuTheipirai Muhurtham23 tháng 3 năm 2023Panguni (பங்குனி)Thứ nămValarpirai Muhurtham27 tháng 3 năm 202 3Panguni (பங்குனி

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 4 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type10 tháng 4 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ HaiTheipirai Muhurtham16 tháng 4 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Chủ nhậtTheipirai Muhurtham23 tháng 4 năm 2023Chithirai (ச ித்திரை)Chủ nhậtValarpirai Muhurtham24 tháng 4 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ HaiValarpirai Muhurtham26 tháng 4 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ TưValar pirai Muhurtham27 tháng 4 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ nămValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày tháng năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type4 tháng 5 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ nămValarpirai Muhurtham11 tháng 5 năm 2023Chithirai (சித்திரை)Thứ nămTheipirai Muhurtham14 tháng 5 năm 2023Chithirai (ச ித்திரை)Chủ NhậtTheipirai Muhurtham22 tháng 5 năm 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ HaiValarpirai Muhurtham24 tháng 5 năm 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ TưValarpirai Muhurtham25 Tháng 5 2 023Vaikasi (வைகாசி)Thứ nămValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng sáu 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type01 tháng 6 năm 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ nămValarpirai Muhurtham05 tháng 6 năm 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ HaiTheipirai Muhurtham07 tháng 6 năm 2023Vaikasi (வைகா சி)Thứ TưTheipirai Muhurtham8 Tháng Sáu 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ NămTheipirai Muhurtham9 Tháng Sáu 2023Vaikasi (வைகாசி)Thứ SáuTheipirai Muhurtham28 Tháng Sáu 2023Aani (ஆனி)Thứ Tư nesdayValarpirai Muhurtham29 Tháng Sáu 2023Aani (ஆனி

- Quảng cáo -

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 7 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type05 tháng 7 năm 2023Aani (ஆனி)Thứ tưTheipirai Muhurtham07 tháng 7 năm 2023Aani (ஆனி)Thứ sáuTheipirai Muhurtham09 tháng 7 năm 2023Aani (ஆனி)Chủ NhậtTheipirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 8 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type20 tháng 8 năm 2023Aavani (ஆவணி)Chủ NhậtValarpirai Muhurtham21 tháng 8 năm 2023Aavani (ஆவணி)Thứ HaiValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 9 năm 2023

Muhurtha NaalTamil ThángNgàyMuhurtham Type03 tháng 9 năm 2023Aavani (ஆவணி)Chủ nhậtTheipirai Muhurtham10 tháng 9 năm 2023Aavani (ஆவணி)Chủ nhậtTheipirai Muhurtham11 tháng 9 năm 2023Aavani (ஆவணி)Thứ HaiTheipirai Muhur tham13 Tháng 9 năm 2023Aavani (ஆவணி)Thứ tưTheipirai Muhurtham17 Tháng 9 năm 2023Aavani (ஆவணி)Chủ nhậtValarpirai Muhurtham- Quảng cáo -

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 10 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type18 tháng 10 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ TưValarpirai Muhurtham20 tháng 10 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ sáuValarpirai Muhurtham25 tháng 10 năm 2023Aippasi (ஐப்ப சி)Thứ tưValarpirai Muhurtham27 Tháng 10 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ sáuValarpirai Muhurtham

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 11 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type1 tháng 11 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ TưTheipirai Muhurtham10 tháng 11 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ sáuTheipirai Muhurtham12 tháng 11 năm 2023Aippasi (ஐப்பச ி)Chủ nhậtTheipirai Muhurtham16 tháng 11 năm 2023Aippasi (ஐப்பசி)Thứ nămValarpirai Muhurtham19 tháng 11 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை)Chủ nhậtValarpirai Muhurtham23 tháng 11 năm 2023Karth igai (கார்த்திகை)Thứ nămValarpirai Muhurtham24 tháng 11 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை

Tamil Muhurtham Ngày trong tháng 12 năm 2023

Muhurtha Naal Tháng TamilNgàyMuhurtham Type1 tháng 12 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை)Thứ SáuTheipirai Muhurtham7 tháng 12 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை)Thứ nămTheipirai Muhurtham8 Tháng 12 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை)Thứ sáuTheipirai Muhurtham10 tháng 12 năm 2023Karthigai (கார்த்திகை)Chủ NhậtTheipirai Muhurtham14 tháng 12 năm 2023Karthigai ( கார்த்திகை)Thứ nămValarpirai Muhurtham

Muhurtham ngày 2022

Valarpirai muhurtham ngày vào năm 2023

 1. Valarpirai muhurtham ngày tháng 1 năm 2023. Không có ngày valarpirai muhurtham vào tháng 1 năm 2023
 2. Valarpirai muhurtham ngày tháng 2 năm 2023. Trong số 7 ngày muhurtham có 3 ngày valarpirai muhurtham vào tháng 2 năm 2023
 3. Valarpirai muhurtham ngày tháng 3 năm 2023. Có 3 ngày valarpirai muhurtham trong tháng 3 năm 2023
 4. Valarpirai muhurtham ngày tháng 4 năm 2023. Trong số 6 ngày muhurtham có 4 ngày valarpirai muhurtham vào tháng 4 năm 2023
 5. Valarpirai muhurtham ngày tháng 5 năm 2023. Có 4 ngày valarpirai muhurtham trong tháng 5 năm 2023
 6. Valarpirai muhurtham ngày tháng 6 năm 2023. Trong số 7 muhurtham có 3 ngày valarpirai muhurtham vào tháng 6 năm 2023
 7. Valarpirai muhurtham ngày tháng 7 năm 2023. Không có ngày valarpirai muhurtham vào tháng 7 năm 2023
 8. Valarpirai muhurtham ngày tháng 8 năm 2023. Có 2 ngày valarpirai muhurtham trong tháng 8 năm 2023
 9. Valarpirai muhurtham ngày tháng 9 năm 2023. Trong số 5 muhurtham có 1 valarpirai muhurtham ngày vào tháng 9 năm 2023
 10. Valarpirai muhurtham ngày tháng 10 năm 2023. Có 4 ngày valarpirai muhurtham trong tháng 10 năm 2023
 11. Valarpirai muhurtham ngày tháng 11 năm 2023. Trong số 8 muhurtham có 4 ngày valarpirai muhurtham vào tháng 11 năm 2023
 12. Valarpirai muhurtham ngày tháng 12 năm 2023. Có 1 ngày valarpirai muhurtham vào tháng 12 năm 2023

Tamil Muhurtham ngày 2023

Ở đây chúng tôi có danh sách các ngày của Tamil Muhurtham cho năm 2023. Năm 2023 Có tổng cộng 65 ngày cưới ở Tamil 2023. Trong 65 ngày Muhurtham đó, 32 ngày là ngày Valarpirai Muhurtham và 33 ngày là ngày Theipirai Muhurtham

Ngày Muhurtham trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023
Tamil Muhurtham ngày 2023

Ngày kết hôn có thể tránh được 2023 Tamil – Muhurtham ngày 2023 ở Tamil

Mặc dù chúng tôi có các buổi hẹn hò muhurtham trong suốt 12 tháng, nhưng có một số tháng sẽ tránh hôn nhân và các nghi lễ khác ở Tamilnadu. Những tháng đó là Aadi, Puratasi, Aippasi, Margaazhi. May mắn thay vào năm 2023, chúng ta không có bất kỳ cuộc hẹn hò Muhurtham nào trong tháng Aadi, purattasi và Margazhi, nhưng trong tháng Aippasi, chúng ta có gần 8 cuộc hẹn hò Muhurtham

Giờ muhurtham tốt lành. Brahma muhurtham được coi là muhurtham mạnh mẽ nhất. Mỗi ngày chúng ta đều có Brahma muhurtham. Hầu hết khoảng 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng được coi là thời gian Brahma muhurtham. Nếu hôn nhân diễn ra vào thời Brahma muhurtham thì các cặp đôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Hầu hết những người mắc chứng dhosa sẽ tiến hành hôn nhân vào thời điểm Brahma muhurtham để tránh hậu quả của những rung cảm tiêu cực.

Ngoài Brahma muhurtham còn có một muhurtham khác tên là Abhijeet muhurtham xuất hiện hàng ngày như Brahma muhurtham. Thông thường 6 giờ sau khi mặt trời mọc được coi là thời gian Abhijit muhurtham. Hầu hết thời gian sẽ là khoảng 12 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Những người đã bỏ lỡ buổi lễ của mình vào giờ muhurtham sẽ tiến hành buổi lễ của họ vào giờ Abhijeet muhurtham

Muhurtha Naal 2023 – Muhurtham ngày 2023 ở Tamil

Có 4 muhurtha naal vào tháng 1 năm 2023, 7 muhurtha naal vào tháng 2 năm 2023, 7 muhurtha naal vào tháng 3 năm 2023 và 6 muhurtha naal vào tháng 4 năm 2023. Tháng tuyệt vời cho hôn nhân là tháng Thái Lan. Trong tháng Thái có 8 muhurtha naal. Trong đó 4 là valarpirai muhurtha naal và 4 là Theipirai muhurtha naal

Có lễ muhurtham nào vào tháng 8 năm 2023 không?

Ngày Subha Muhurtham tiếp theo là vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 9 năm 2023, (Avani 31, Nyaayiru, Valarpirai, Tritiya). Ngày Subha Muhurtham trước đó là vào 21 tháng 8 năm 2023, Thứ Hai, (Avani 4, Thingal, Valarpirai, Panchami) .

Ngày kết hôn tháng 8 năm 2023 là ngày nào?

Ngày cưới tháng 8 năm 2023 . Ngày 6 tháng 8 năm 2023, [Chủ nhật] Ngày 13 tháng 8 năm 2023, [Chủ nhật] Ngày 14 tháng 8 năm 2023, [Thứ Hai]

Ngày nào là tốt nhất cho hôn nhân năm 2023?

Ngày tốt cho hôn nhân năm 2023 theo tháng như sau .
Tháng 1 – 15, 16, a18, 19, 25, 26, 27, 30 và 31
Tháng 2 – 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23 và 28
Tháng 3 – 1, 5, 6, 9, 10, 11 và 13
Tháng 4 – Không có ngày tốt lành
Tháng 5 – 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 và 30

Có bao nhiêu ngày Muhurtham vào năm 2023?

32 valarpirai muhurtham và 33 theipirai muhurtham vào năm 2023. Tất cả các tháng trong năm 2023 đều có ngày muhurtham. Chọn ngày muhurtham cho dịp đặc biệt của bạn.