Lương gv 2023

Theo dự kiến, năm 2023 sẽ tiến hành cải cách tiền lương sau 03 năm "hoãn" do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Có đúng năm 2023 sẽ cải cách tiền lương đối với công chức?

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 do Ban hấp hành Trung ương ban hành nêu rõ, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới đối với cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công), và khu vực doanh nghiệp.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến 01/7/2022, thay vì năm 2021 (vấn đề này cũng được Quốc hội quy định rõ tại Nghị quyết số 23/2021/QH15).

Sau đó, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội nên lịch cải cách tiền lương đã không được thực hiện như dự kiến.

Đến tháng 11/2021, Quốc hội đã quyết nghị, tiếp tục lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. 

Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 cũng nêu rõ, tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Như vậy, Quốc hội không hề "chốt" cải cách tiền lương vào năm 2023 mà chỉ nói rằng sẽ lùi đến thời điểm thích hợp.

Tuy nhiên, tại Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính có nêu, dự toán chi thường xuyên năm 2023 tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

Đồng thời, các địa phương tổng hợp, báo cáo dự toán chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương.

Dựa vào quy định này, nhiều người cho rằng, nếu đủ "nguồn", rất có khả năng việc cải cách tiền lương sẽ được thực hiện ngay từ năm 2023.

Lương gv 2023

 

Năm 2023, thu nhập công chức gồm những khoản gì?

Nếu việc cải cách tiền lương được thực hiện vào năm 2023 như dự đoán, cơ cấu thu nhập của công chức sẽ được thực hiện như trong Nghị quyết 27.

Theo đó, lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Đồng thời, Nghị quyết cũng bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương của công chức, trong đó, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Ngoài việc cơ cấu lại tiền lương, Nghị quyết 27 cũng quy định nhiều điểm mới như:

- Sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới

- Bãi bỏ phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề);

- Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp) sẽ không còn được áp dụng bảng lương công chức, viên chức như quy định hiện nay mà thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Như vậy, năm 2023, có thể cơ cấu lương của công chức sẽ thay đổi. Thay vì được tính bằng lương cơ sở nhân hệ số thì sẽ được tính theo bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm với cơ cấu 70% lương cơ bản và 30% phụ cấp. Đồng thời, có thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Trên đây là giải đáp năm 2023, thu nhập công chức gồm những khoản nào? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 

Lương gv 2023
 19006199 để được hỗ trợ.

Thông tư của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên các bậc từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/3.

Như vậy, giáo viên THCS sẽ áp dụng hệ số lương mới dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 2,1 - 6,38).

Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 - 6,78 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ từ 1,86 - 4,98).

Giáo viên mầm non áp dụng hệ số lương từ 2,1 - 6,38 (hiện nay giáo viên đang hưởng lương theo hệ số lương từ 1,86 - 4,98).

Mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Bảng lương giáo viên mầm non theo thông tư mới cụ thể như sau:

Lương gv 2023

Bảng lương giáo viên tiểu học theo thông tư mới:

Lương gv 2023

Bảng lương giáo viên THCS theo thông tư mới:

Lương gv 2023

Bảng lương giáo viên THPT theo thông tư mới:

Lương gv 2023

Theo Vietnamnet