Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

Đề thi giữa kì 1 lớp 5: Tổng hợp đề thi, đáp án các môn thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024: Toán, Tiếng Việt,...

 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 - TH Tú Lệ 2023

  06/11/2023 13:33 pm Đề kiểm tra định kì giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết trường tiểu học Tú Lệ được cập nhật dưới đây.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 - TH Châu Quế Hạ 2023

  03/11/2023 14:25 pm Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 lớp 5 trường tiểu học Châu Quế Hạ năm học 2023 - 2024, đề thi gồm 9 câu như sau:
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2023 - TH Đại Đồng

  01/11/2023 13:41 pm Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Đại Đồng có đáp án chi tiết.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán 2023 - TH Đại Đồng

  31/10/2023 17:36 pm Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Đại Đồng có đáp án chi tiết.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt 2023 - TH Minh Khai

  28/10/2023 11:18 am Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Minh Khai, Hưng Yên có đáp án chi tiết.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Xóm Chiếu

  28/10/2023 10:47 am Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Xóm Chiếu, có đáp án chi tiết.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2023 - TH Phúc Khánh

  23/10/2023 11:55 am Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Phúc Khánh năm học 2023 - 2024 gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 5 năm 2023 - TH Minh Tân

  14/10/2023 15:19 pm Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm học 2022-2023, trường Tiểu học Minh Tân, Yên Lạc, Vĩnh Phúc các em cùng tham khảo.
 • Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

  Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 - TH Nghĩa Trung năm 2023

  13/10/2023 13:50 pm Đề thi giữa kì 1 năm học 2022-2023 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định.
  Kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5 năm 2024

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 - Tiểu học Nghĩa Trung 2023

13/10/2023 13:47 pm

Đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2022-2023 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định các em cùng tham khảo.