Không mang cavet xe phạt bao nhiêu năm 2024

Khi điều khiển xe máy, ô tô tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định. Việc mang theo giấy tờ làm căn cứ đủ điều khiển điều khiển phương tiện tham gia giao thông và phải xuất trình nếu bị CSGT yêu cầu kiểm tra, nếu thiếu sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Không mang cavet xe phạt bao nhiêu năm 2024

Nhiều loại giấy tờ phải có khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh KP.

Theo Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ cụ thể như sau:

- Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông

- Đăng ký xe

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định (đối với ô tô)

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nếu thiếu một trong những loại giấy tờ trên, người điều khiển sẽ bị xử phạt theo quy định của luật giao thông đường bộ.

Quy định mức phạt lỗi liên quan đến Giấy tờ khi tham gia giao thông

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với những trường hợp liên quan đến Giấy tờ xe liên quan, cụ thể:

Lỗi không mang đăng ký xe

Loại phương tiệnMức phạtÔ tô

- Không có Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Xe máy

- Không có Giấy đăng ký xe sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 nghìn đồng, có nhưng không mang theo Giấy đăng ký xe bị phạt tiền từ 100 - 200 nghìn đồng.

Đối với lỗi không mang giấy tờ xe, CSGT có quyền tạm giữ phương tiện theo khoản 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy chứng nhận kiểm định áp dụng đối với xe ô tô

Loại phương tiện

Mức phạt

Ô tô

- Không có Giấy chứng nhận kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

- Không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định sẽ bị phạt tiền từ 200 - 400 nghìn đồng.

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy phép lái xe

Loại phương tiện

Mức phạt

Ô tô

- Không mang Giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 200 - 400 nghìn đồng.

- Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có Giấy phép lái xe sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Xe máy

- Không mang Giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 100 - 200 nghìn đồng.

Đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không có Giấy phép lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi dưới 175 cm3; sẽ bị phạt tiền từ 3 - 4 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

Mức phạt lỗi liên quan đến Giấy chứng nhận bảo hiểm

Loại phương tiện

Mức phạt

Ô tô

- Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ bị phạt tiền từ 400 - 600 nghìn đồng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe.

..

Khoản 3 Điều 82 Nghị định này quy định:

Đối với trường hợp tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các giấy tờ (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) theo quy định, xử lý như sau:

  1. Người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi không có giấy tờ (tương ứng với những loại giấy tờ không xuất trình được), đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về những hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điều 30 Nghị định này và tạm giữ phương tiện theo quy định;
  1. Trong thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, nếu người vi phạm xuất trình được các giấy tờ theo quy định thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ đối với người điều khiển phương tiện (không xử phạt đối với chủ phương tiện);
  1. Quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm mới xuất trình được hoặc không xuất trình được giấy tờ theo quy định thì phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các hành vi vi phạm đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính.

Như vậy, nếu quên mang cà vẹt xe thì người điều khiển xe máy có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng (nếu xuất trình được khi đến nộp phạt). Đối với lỗi không mang giấy tờ xe sẽ bị tạm giữ phương tiện.