Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

  • Thread starterdesperadovn
  • Ngày gửi26/3/19
  • 1

Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

Cài sắp xong mà nó hiện cái lỗi quái gỡ. 32b, 64b đều như nhau. Lỗi này là sao vậy, lần đầu mình gặp

Office 2010 thì ko sao! Bản 2019 thì chưa thử.

Có bạn nào biết cách khắc phục lỗi này ko?

  • 4

bạn và những người like bạn HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỌC NỘI DUNG CÂU HỎI của chủ thớt! "CÀI SẮP XONG"!!!!

Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

  • 5

Gỡ hoàn toàn = tool như your uninstaller hay Tool remove từ MS rồi cài lại thử đi bạn, tải source khác luôn thử.

Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

  • 6

Bạn dùng Office 2013-2019.C2R.Install+Lite.v6.5.9 để dùng chức năng gỡ hoặc ép gỡ sạch Office trên máy, xong rồi khởi động lại hãy cài đặt nhé .

Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

Khắc phục lỗi error 1935 trong windows 10 năm 2024

  • 8

    https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/repair support ms bảo là do lỗi của .net framework, nên dùng cái này sẽ hết bạn gg theo cú pháp error 1935 office 2016 win 10 sẽ ra những câu hỏi và trả lời liên quan

Chắc máy bạn ấy chưa kết nối mạng internet lúc đang cài vì nếu là windows 10 thì hệ thống sẽ chen ngang tiến trình cài đặt và yêu cầu download .NET Framework (nếu thiếu) mình chỉ việc chấp nhận, sau khi windows tự bổ sung xong thì phần mềm cần cài sẽ tiếp tục cài.

  • 10

Chắc máy bạn ấy chưa kết nối mạng internet lúc đang cài vì nếu là windows 10 thì hệ thống sẽ chen ngang tiến trình cài đặt và yêu cầu download .NET Framework (nếu thiếu) mình chỉ việc chấp nhận, sau khi windows tự bổ sung xong thì phần mềm cần cài sẽ tiếp tục cài.

Đây là lỗi khó gặp nhưng gặp thì rất khó chụi khi các đặt các phần mềm có sử dụng thư viện: "Microsoft Visual 2005 C++ Redistributable", hoặc xãy ra khi cài đặt thư viện này, ví dụ như:

AutoCAD 2008 Product: AutoCAD 2008 - English -- Error 1935. An error occurred during the installation of assembly 'Microsoft.VC80.OpenMP,version="8.0.50727.42",processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32"'. Please refer to Help and Support for more information. HRESULT: 0x800736FD. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, component: {1E507087-0819-45E0-A01F-C8B3B9A1E18E}

Microsoft Visual 2005 C++ Redistributable Product: Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable -- Error 1935.An error occurred during the installation of assembly 'Microsoft.VC80.OpenMP,type="win32",version="8.0.50727.762",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"'. Please refer to Help and Support for more information. HRESULT: 0x800736FD. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, component: {1E507087-0819-45E0-A01F-C8B3B9A1E18E}

Works, Student, hay Encarta Error 1935. An error occurred during the installation of assembly 'Microsoft.MSXML2,publicKeyToken="6bd6b9abf345378f",version="4.20.9818.0",type="win3 2",processor Architecture="x86". Please refer to help and support for more information. HRESULT 0x8007001F.

Nẻo 8.x và nhiều ứng dụng khác...

Ở đây mình chỉ bày cách khắc phục lỗi này trên hệ điều hành Windows 7 (Vista) 32 bit (x86)Trước hết bản tải bản và cài đặt update mới nhất của "Microsoft Visual 2005 C++ Redistributable" tại địa chỉ: [You must be registered and logged in to see this link.]

Nếu bạn cài đặt báo lỗi Error 1935 như trên, bạn vào run gõ: services.msc, tìm dến dịch vụ: Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86, bạn thử start dịch vụ, nếu trong 1 khoảng thời gian ngắn nó tự tắt (để kiểm tra bạn bật lại dịch vụ này hoặc xem trong task manager), thì chắc chắn máy bạn có vấn đề với dịch vụ .NET Framework và tất nhiên bạn phải khắc phục lỗi này trước khi có thể cài được: Microsoft Visual 2005 C++ Redistributable