Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

Chọn D.

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng.

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024
Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024
Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024
Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024
Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Quảng cáo

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD)?

 1. a62
 1. a63
 1. 3a2
 1. 2a

Câu 2:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = a, A'B=a3 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' bằng:

 1. a332
 1. a36
 1. a32
 1. a322

Câu 3:

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' Biết rằng góc giữa (A'BC) và (ABC) là 300 tam giác A'BC có diện tích bằng 8. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C'

 1. 83
 1. 8.
 1. 33
 1. 82

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng (ABC), SC = a. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:

 1. a333
 1. a3212
 1. a339
 1. a3312

Câu 5:

Cho hình lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ABC^=60o. Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ABCD; góc giữa mặt phẳng (BB'C'C) với đáy bằng 600. Thể tích lăng trụ bằng:

 1. 33a38
 1. 23a39
 1. 32a38
 1. 3a34

Câu 6:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhất AB = a, AD=a2, SA⊥(ABCD) góc giữa SC và đáy bằng 60o . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:

A.32a3

 1. 6a3
 1. 3a3
 1. 2a3

Hình hộp lập phương có bao nhiêu mặt đối xứng năm 2024

Hình lập phương có bao nhiêu hình đối xứng?

Hình lập phương có tất cả 9 mặt đối xứng. Để tìm số góc đối xứng có thể tạo ra từ mặt đối xứng của hình lập phương, ta cần biết rằng mỗi mặt đối xứng tạo ra một góc đối xứng. Ta biết rằng với mỗi mặt phẳng đối xứng, ta có thể tạo ra một góc đối xứng là 180 độ.

Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng được?

Hình lập phương có thể có tối đa 9 mặt phẳng đối xứng nếu không bị chia thành hai khối hộp chữ nhật hay lăng trụ tam giác.

Hình hộp có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật là mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh đối diện. Một hình hộp chữ nhật có ba mặt phẳng đối xứng, gồm hai mặt phẳng đối xứng theo phương vuông góc với mặt đáy và một mặt phẳng đối xứng theo phương song song với mặt đáy.

Hình vuông có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Hình lập phương là khối đa diện đều có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, 12 cạnh có bằng nhau và có tất cả 8 đỉnh, 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh và 4 đường chéo cắt nhau tại 1 điểm. Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.