Hàm số nào sau đây luôn nghịch biến trên tập R A y 3 x3 B y x4 3x2 2 C y x2 3x 1 D y 1 x x3

27/08/2021 7,263

C. (2; +∞).

Đáp án chính xác

Đáp án C. Tập xác định: D = R Ta có y’ = 3x2 – 6x; y’ = 0  Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 0) và (2; +∞)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y=2x+1x+1  là đúng?

Xem đáp án » 27/08/2021 19,902

Cho hàm số y = x4 – 2x2 + 3. Tìm các khoảng đồng biến của hàm số

Xem đáp án » 27/08/2021 19,865

Các khoảng đồng biến của hàm số y = -x3 + 3x2 + 1

Xem đáp án » 27/08/2021 9,615

Hàm số y = x3 – 3x2 – 9x + 1 đồng biến trên mỗi khoảng:

Xem đáp án » 27/08/2021 9,054

Tìm số điểm cực trị của hàm số y = x4 – 2x2 + 2

Xem đáp án » 27/08/2021 7,609

Cho hàm số y=2x+1x+1. Tìm mệnh đề đúng

Xem đáp án » 27/08/2021 7,527

Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của chúng

Xem đáp án » 27/08/2021 6,833

Cho hàm số y=-x+5x+2. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 27/08/2021 4,343

Hàm số nào sau đây đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó:

Xem đáp án » 27/08/2021 4,005

Cho hàm số y = x4 – 2x2 – 3. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 27/08/2021 3,864

Hàm số y = x3 – 3x + 2 đạt cực đại tại

Xem đáp án » 27/08/2021 3,407

Hàm số y=-x3+3x2+2 đồng biến trên khoảng nào

Xem đáp án » 27/08/2021 3,011

Hàm số y = -x3 + 3x – 5 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/08/2021 2,971

Cho hàm số y = -x4 + 2x2. Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/08/2021 2,897

Các khoảng nghịch biến của hàm số y = -1/4.x4 + 2x2 -5 là

Xem đáp án » 27/08/2021 2,516

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A.

y = x3 + 3x2 - 4

B.

y = -x3 + x2 - 2x - 1

C.

y = -x4 + 2x2 - 2

D.

y = x4 - 3x2 + 2.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

y = -x3+ x2- 2x - 1

Hàm số y = x3 + 3x2 - 4 có y' = 3x2 + 6x. Phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt và y' đổi dấu khi đi qua hai nghiệm đó. Vì vậy, hàm sốnày không nghịch biến trên R. ⇒Loại phương án y = x3+ 3x2- 4.

Hàm số y = -x3+ x2- 2x - 1có y' = -3x2 + 2x - 2 < 0, ∀x nên hàm số này luôn nghịch biến trên R ⇒Phương án y = -x3+ x2- 2x - 1đúng.

Loại phương án y = -x4+ 2x2- 2và y = x4- 3x2+ 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 5

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số f(x) = x3 - 3x + 3 trên đoạn

  lần lượt là :

 • Đồ thị (C): y = x4 + 6x2 - 10 cóđiểm uốn làđiểm nào sauđây?

 • Cho hàm số y = x4+ ax2 +10. Với giá trị nào sau đây của a thì đồ thị hàm số có điểm uốn ?

 • Đồ thị hàm số

  có các tiệm cận là:

 • Trong mặt phẳng Oxy cho hàm số f(x)= x3 - 3x2 + 1. Phương trình của đồthị hàm số đó với hệ toạ độ IXY là Y = X3 - 3X2 khi điểm I có toạ độ trong mặt phẳng Oxy là:

 • Trên đoạn [-1 ; 2], hàm số • Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?

 • Đồ thị hàm số

  có các tiệm cận là:

 • Hàm số

 • Phương trình x3 - 3x + 1 - m = 0 có ba nghiệm phân biệt khi:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • She is very glad_______ see you again.