Giáo án thơ bé lam bao nhiêu nghê 4 tuổi năm 2024

- Đúng rồi đấy trong bài hát nói về các cô chú công nhân xây nhà cao tầng còn cô công nhân dệt may áo mới đấy?

- Thế ngoài nghề xây dựng và thợ may ra chúng mình cong biết nghề nào nữa?

- Lớn lên con thích làm nghề gì?

- Đúng rồi đấy trong xã hội có rất nhiều nghề và nghề nào cũng cao quý đấy các con ạ

2. Hoạt động 2: Đọc thơ diễn cảm

- Lần 1: Cô đọc tình cảm

+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?

Đúng rồi! cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ bé làm bao nhiêu nghề của nhà thơ “Yên Thao.”. để hiểu rõ hơn về nội dung bài thơ chúng mình cùng lắng nghe cô đọc lại bài thơ một lần nữa nhé