Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

Ta có hệ quả: Mọi phép tịnh tiến theo vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đều biến đường thẳng thành chính nó. Ngoài ra, PTT biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn cùng bán kính, biến một góc thành một góc bằng nó

Show

=> Do đó, có vô số PTT biến đường thẳng thành chính nó.

Mục lục

Cơ sở lí thuyết về phép tịnh tiến.

Phép tịnh tiến là một phép biến hình được học trong chương trình Toán lớp 11. Trong mặt phẳng có vecto a, nếu phép biến hình mỗi điểm A thành A’ mà vecto AA’ bằng vecto a thì ta gọi đó là phép tịnh tiến. Được kí hiệu là T hoặc Tvecto a.

Ngoài hệ quả đã nêu ở trên, PTT có hai định lý quan trọng sau:

 • Định lý 1: Nếu PTT biến hai điểm A và B lần lượt thành hai điểm A’ và B’ thì ta có AB = A’B’.
 • Định lý 2: PTT sẽ biến ba điểm thẳng hàng A, B, C thành ba điểm thẳng hàng A’, B’, C’ và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó.

Biểu thức toạ độ của PTT được phát biểu như sau:

Có thể bạn quan tâm:  Cách tính lim lớp 11 chuẩn nhất

Cho một điểm A(x, y), PTT theo vecto a = (m,n) biến điểm A thành A’(x’, y’). Ta có biểu thức tính toạ độ của A’ là x’ = x + m và y’ = y + n.

Kinh nghiệm làm bài tập PTT.

Để nắm vững được kiến thức về PTT, các bạn cần rèn luyện nhiều bài tập. Đặc biệt là các bài tập trắc nghiệm. Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để có nhiều bài tập trắc nghiệm ôn luyện. Tài liệu được tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập về PTT.

Phép tịnh tiến biến đường tròn cho trước thành chính nó nếu nó biến tâm đường tròn thành chính tâm ấy. Đây là phép tịnh tiến theo véctơ \(\overrightarrow 0 \) hay phép đồng nhất.

Vậy chỉ có một phép tịnh tiến duy nhất.

Chọn B.

  bởi Thùy Trang

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?
01/03/2021

Like (0) Báo cáo sai phạm

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

ZUNIA9

Các câu hỏi mới

 • Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2).

  Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2)

  04/11/2022 |   1 Trả lời

 • cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45 độ

  cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0 tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45độ

  07/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

  08/11/2022 |   1 Trả lời

 • Giải phương trình: sin2x-√3cos2x=2

  mn giúp e vs ạ

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần kluowtj là trung điểm của SA,SD. P thuộc SC sao cho SP=2PC. Tìm giao điểm của SB và (MNP) Hình học 11 Chương 1 Bài 2Trắc nghiệm Hình học 11 Chương 1 Bài 2Giải bài tập Hình học 11 Chương 1 Bài 2ANYMIND360Trả lời (2)

  • Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

   1)
   Có vô số phép tịnh tiến biến đt d thành chính nó (chỉ cần tịnh tiến theo vector v cùng phương với d)

     bởi Hường Phú Quốc

   Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?
   26/10/2018

   Like (0) Báo cáo sai phạm

  Cách tích điểm HP

  Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
  Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình tròn thành chính nó?

  ZUNIA9

  Các câu hỏi mới

  • Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2).

   Tìm ảnh x-2y-3=0 qua phép đối xứng tâm I với I(-1;2)

   04/11/2022 |   1 Trả lời

  • cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45 độ

   cho M ( -3,1) đường thẳng d có phương trình x+ 2y +1=0 tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc quay -45độ

   07/11/2022 |   0 Trả lời

  • Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

   Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt nằm trên 2 cạnh AC và AD( không là trung điểm) và điểm O nằm trong tam giác BCD. Tìm giao điểm: (OIJ) và (BCD).

   08/11/2022 |   1 Trả lời

  • Giải phương trình: sin2x-√3cos2x=2

   mn giúp e vs ạ

   09/11/2022 |   0 Trả lời

  • Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần kluowtj là trung điểm của SA,SD. P thuộc SC sao cho SP=2PC. Tìm giao điểm của SB và (MNP) Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

   Khi véc tơ →v của phép tịnh tiến T→v T v → có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho thì sẽ có vô số phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó.

   COA bao nhiêu phép tịnh tiến biến dưỡng tròn thành chính nó?

   Có đúng một phép tịnh tiến.