Chính sách giải quyết việc làm là gì năm 2024

Nghị quyết đưa ra 02 chính sách hỗ trợ đối với người lao động có thị thực (VISA) và ký hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hợp đồng cá nhân ký với chủ sử dụng lao độnggồm: Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Hỗ trợ lãi suất vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó:

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài được áp dụng theo 02 mức: Đối vớingười lao động có mức sống trung bình trở lên trong phạm vi đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thì mức hỗ trợ là 3.580.000 đồng/người; Đối với người lao độngthuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; người lao động là người dân tộc thiểu số thì được áp dụng mức hỗ trợ cao hơn theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Liên bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính.

Người lao động có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất giữa ngân hành thương mại với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo áp dụng theo từng thời kỳ trong thời hạn không quá 24 tháng kể từ ngày được ngân hàng cho vay vốn. Hạn mức vay để tính mức hỗ trợ lãi suất căn cứ theo hợp đồng làm việc nước ngoài giữa người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng.

Những người lao động đã được hưởng các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ thì không được hưởng các chính sách quy định tại Nghị quyết này. Người lao động thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10tháng 12năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; Người lao động thuộc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú dài hạn tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các Chương trình phi lợi nhuận như: Chương trình EPS tại Hàn Quốc, Chương trình điều dưỡng/hộ lý/chăm sóc người già tại CHLB Đức và Nhật Bản, Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Tổ chức IM JAPAN.

Nghị quyết còn có chính sách hỗ trợ trong tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên, cung ứng lao động miễn phí thông qua việc hỗ trợ cho các Trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho học sinh, sinh viên và cung ứng lao động miễn phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có Trung tâm Dịch vụ việc làm đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và Cơ sở 2 của Trung tâm này đóng tại Khu kinh tế Vũng Áng. Việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm cung cấp thông tin về lao động, việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động và thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm được tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo để lựa chọn được công việc và nghề nghiệp phù hợp; tăng cường kết nối cung cầu lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với hoạt động thu thập, xử lý thông tin về thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, như: rà soát, bổ sung thông tin của người lao động trong các hộ gia đình (3.000 đồng/hộ có thông tin thay đổi); Nhập, xử lý thông tin thay đổi về tình trạng việc làm, trình độ chuyên môn, học vấn của người lao động trên phần mềm cung lao động (1.000 đồng/hộ). Khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, hợp tác xã (25.000 đồng/đơn vị); Nhập, xử lý thông tin về thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã trên phần mềm lao động (5.000 đồng/đơn vị). Việc hỗ trợ cho hoạt động thu thập, xử lý thông tin về thị trường lao động sẽ góp phần phục vụ công tác đánh giá thực trạng biến động lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp.... làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường lao động

Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách hỗ trợ của Nghị quyết để nhân dân và người lao động trong tỉnh được biết các quyền lợi của mình, đồng thời giúp cơ quan nhà nước giám sát việc thực hiện, đảm bảo các chính sách được thực hiện có hiệu quả trên thực tế.

Việc ban hành các chính sách này đã thể hiện rõ sự quan tâm của chính quyền tỉnh trong việc hỗ trợ giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động. Tin tưởng rằng những chính sách mới sẽ tạo được động lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Chính sách giải quyết việc làm giúp thực hiện điều gì?

Chính sách giải quyết việc làm giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như đảm bảo các vấn đề trước, trong và sau khi làm việc cho người lao động.

Mục tiêu chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

Chính sách việc làm phải hướng đến mục tiêu việc làm bền vững và tạo cơ hội bình đẳng về việc làm cho mọi người trong xã hội, nâng cao trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với vấn đề việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập công bằng và chất lượng việc làm tốt hơn cho người lao động.

Trách nhiệm giải quyết việc làm là nhiệm vụ của ai?

Theo quy định nêu trên thì việc làm được hiểu là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm. Nhà nước, người sử dụng lao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm.

Theo luật lao động việc làm là gì?

Theo ILO, việc làm là những hoạt động lao động được trả công bằng tiền hoặc hiện vật. Theo Bộ luật lao động (2019) có nêu: “việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm”.