Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cho các polime sau: polietilen; poliacrilonitrin; tơ visco, thuỷ tinh hữu cơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá, cao su buna-N, tơ nilon-6,6. Số polime tổng hợp là ...

Đọc tiếp

Cho các polime sau: polietilen; poliacrilonitrin; tơ visco, thuỷ tinh hữu cơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá, cao su buna-N, tơ nilon-6,6. Số polime tổng hợp là

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

Tổng hợp kiến thức hóa 12 phần polime do Kiến Guru biên soạn, gồm chất dẻo, tơ, cao su và keo dán. Phần này rất quan trọng đối với các bạn học sinh lớp 12. Đây là phần giúp cho các bạn lấy điểm tốt ở kì thi học kì ở trường và kì thi trung học. Các bạn học cùng Kiến Guru nhé!

A. Tổng hợp kiến thức hóa 12 : Lý thuyết về chất dẻo, tơ, cao su, keo dán

I. Tổng hợp kiến thức hóa 12 : Chất dẻo

1. Khái niệm

- Chất dẻo là một trong những vật liệu polime có tính dẻo.

- Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng

2. Một số polime được sử dụng làm chất dẻo

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

  1. Poli (vinyl clorua) (PVC)

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

PVC là chất vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da giả, ...

  1. Poli (metyl metacrylat)

+ Poli(metyl metacrylat) có đặc tính trong suốt cho ánh sáng truyền qua tốt (trên 90%) nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas.

+ Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp bên dưới từ metyl metacrylat:

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

  1. Poli (phenol - fomanđehit) (PPF)

PPF có 3 dạng chính gồm: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit.

- Nhựa novolac:

+ Nhựa novolac là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất vecni, sơn,...

+ Đun nóng hỗn hợp fomanđehit và phenol lấy dư với xúc tác axit được nhựa novolac (mạch không phân nhánh)

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

- Nhựa rezol:

+ Nhựa rezol là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng để sản xuất sơn, keo và nhựa rezit,...

+ Đun nóng hỗn hợp phenol và fomanđehit theo tỉ lệ mol 1: 1,2 với xúc tác là kiềm ta được nhựa rezol (mạch không phân nhánh) nhưng có một số nhóm –CH2OH còn tự do ở vị trí số 4 hoặc 2 của nhân phenol:

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

- Nhựa rezit:

+ Đun nóng nhựa rezol ở 150oC được nhựa rezit (hay nhựa bakelit) có cấu trúc mạng lưới không gian

+ Không nóng chảy, không tan trong nhiều dung môi hữu cơ, dùng sản xuất đồ điện, vỏ máy ...

II. Tổng hợp kiến thức hóa 12 : Tơ

1. Khái niệm

Tơ là một trong những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

2. Phân loại

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

  1. Tơ nilon-6,6

+ Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO–NH–

+ Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.

+ Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipit (axit hexanđioc):

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

+ Tơ nilon-6,6 cũng như nhiều loại tơ poliamit khác được dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,...

  1. Tơ lapsan

+ Tơ lapsan rất bền về mặt cơ học, bền đới với nhiệt, axit, kiềm hơn nilon, được dùng đề dệt vải may mặc.

+ Tơ lapsan là một loại tơ thuộc polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

  1. Tơ nitron (hay olon)

+ Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo hoặc bện thành sợi len đan áo rét.

+ Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên được gọi poliacrilonitrin

III. Tổng hợp kiến thức hóa 12 : Cao su

1. Khái niệm

- Cao su một trong những vật liệu polime có tính đàn hồi

- Cao su có tính đàn hồi. Tính đàn hồi là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.

2. Phân loại

Có hai loại cao su: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

  1. Cao su thiên nhiên

Cao su thiên nhiên hay còn gọi là polime của isopren:

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

n = 1500 – 15000

  1. Cao su tổng hợp

+ Cao su buna

- Cao su buna chính là polibutađien tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien có mặt Na - Cao su buna là cao su có tính đàn hồi và độ bền kém hơn cao su thiên nhiên.

Lưu ý:

- Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren C6H5CH=CH2 có mặt Na ta được cao su buna-S có tính đàn hồi cao. - Khi đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH=CH2 có mặt Na, ta được cao su buna-N có tính chống dầu cao.

+ Cao su isopren

- Khi trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt, ta được poliisopren gọi là cao su isopren:

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024
- Các polime trên đều có đặc tính đàn hồi nên được gọi chung là cao su cloropren và cao su floropren. Chúng rất bền với dầu mỡ hơn cao su isopren.

IV. Tổng hợp kiến thức hóa 12: Keo dán

1. Khái niệm

- Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau mà không làm biến đổi bản chất các vật liệu được kết dính.

- Bản chất của keo dán là có thể tạo ra màng hết sức mỏng, bền vững (kết dính nội) và bám chắc vào hai mảnh vật liệu được dán (kết dính ngoại).

2. Phân loại

- Theo bản chất hóa học: có keo dán hữu cơ như hồ tinh bột, keo epoxi,... và keo dán vô cơ như thủy tinh lỏng, matit vô cơ (hỗn hợp dẻo của thủy tinh lỏng với các oxit kim loại như ZnO, MnO, Sb2O3 ...)

- Theo dạng keo: có keo lỏng (như dung dịch hồ tinh bột trong nước nóng, dung dịch cao su trong xăng ...), keo nhựa dẻo (như matit vô cơ, matit hữu cơ, bitum,...) và keo dán dạng bột hay bản mỏng (chảy ra ở nhiệt độ thích hợp và gắn kết hai mảnh vật liệu lại khi để nguội).

1. Nhựa

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

2. Cao su

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

3. Tơ

Cao su lưu hóa là polime thiên nhiên của isopren năm 2024

Cảm ơn các bạn đã cùng xem tổng hợp kiến thức hóa 12 phần polime với Kiến. Phần này khá quan trọng nên các bạn hãy ôn tập thật kĩ nhé. Chúc các bạn đạt điểm cao!