Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

1. 18 Tinh thần nhường nhịn cũng có vai trò quan trọng trong gia đình.. 18 A yielding spirit has a place within the family arrangement too. 2. 5 Nhường nhịn cũng hàm ý là không khăng khăng giữ quyền c

Domain: vdict.pro

Liên kết: https://vdict.pro/vi-en/nhường+nhịn

Bài viết liên quan: Nhường nhịn tiếng anh là gì

nhường nhịn nghĩa là gì?

Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

Nhường nhịn là để người khác hơn mình .không chấp nhất .thái độ và cảm xúc là tự nguyện .trong anh em thì vui vẻ .trong tình yêu thì hơi bùn tí chứ không tức giận Lê Thanh Tâm - Ngày 17 tháng 2 năm 20

Chúng ta phải hành động “chỉ ... nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình thương yêu chân thật”9 mà thôi.

We must act “only by persuasion, by long-suffering, by gentleness and meekness, and by love unfeigned.” 9 President Henry B.

Điều này có thể gồm có việc thu góp của lễ nhịn ăn, chăm sóc người nghèo khó và túng thiếu, trông nom nhà hội và khuôn viên nhà hội, phục vụ với tư cách là người đưa tin cho vị giám trợ trong các buổi họp Giáo Hội và làm tròn các công việc chỉ định khác từ chủ tịch nhóm túc số.

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serving as a messenger for the bishop, and fulfilling other assignments from the bishop.

Ngoài cụm “stand somebody”, một số động từ trong tiếng Anh cũng có ý nghĩa liên quan đến “nhường nhịn” bạn nên lưu ý nè

- endure (cam chịu): They could endure this pain. (Họ có thể cam chịu nỗi đau này)

- suffer (chịu đựng): Increasing numbers of children are suffering from mental health problems. (Ngày càng có nhiều trẻ em chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần.)

- bear (chịu): The pain was almost more than he could bear. (Cơn đau này quá lớn anh khó lòng chịu được.)

- tolerate (vượt qua): Few plants will tolerate sudden changes in temperature. (Rất ít cây chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.)

 • Learn English
 • Apprendre le français
 • 日本語学習
 • 学汉语
 • 한국어 배운다
 • |
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Đăng nhập
 • |
 • Đăng ký
 • Diễn đàn Cồ Việt
 • Xin chào
 • |
 • Thoát

Từ điển

Dịch văn bản

Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

Tất cả từ điển

Tra từ

Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

 • Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

  Cùng học ngoại ngữ* Học từ vựng

  • Nghe phát âm
  • Cụm từ tiếng Anh thông dụng
  • 3000 từ tiếng Anh thông dụng
  • Dịch song ngữ
  • Phân tích ngữ pháp
 • Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

  Thư viện tài liệu Kỹ năng

  • Các kỳ thi quốc tế
  • Phương pháp học Tiếng Anh
  • Ngữ pháp
  • Từ vựng - Từ điển
  • Thành ngữ
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Dịch thuật
  • Tiếng Anh vỡ lòng
  • Tiếng Anh chuyên ngành
  • Các kỳ thi trong nước
  • Tài liệu khác
  • Bản tin tiếng Anh của Lạc Việt
 • Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024
 • Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

Hỏi đáp nhanh

Gõ tiếng việt

Gửi

Gửi câu hỏi Chat với nhau

Kết quả

Vietgle Tra từ

Cộng đồng

Bình luận

Từ điển Việt - Anh

nhường nhịn

[nhường nhịn]

|

Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

to bear/stand/tolerate somebody; to put up with somebody

Nhường nhịn nhau

To bear each other; To stand each other; To tolerate each other; To put up with each other

Cách nói nhường nhịn trong tiếng anh là gì năm 2024

©2024 Lạc Việt

 • Điều khoản sử dụng
 • |
 • Liên hệ
 • Trang thành viên:
 • Cồ Việt
 • |
 • Tri Thức Việt
 • |
 • Sách Việt
 • |
 • Diễn đàn