Bảo vê tốt nghiệp tiếng anh là gì năm 2024

Sáng ngày 18/5/2022, tại trường đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra lễ bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp của sinh viên lớp E-PMP4 tại giảng đường A2, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đến tham dự buổi bảo vệ chuyên đề có sự góp mặt của các thầy cô trong Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp, cùng đầy đủ 44 bạn sinh viên lớp E-PMP 4.

Bảo vê tốt nghiệp tiếng anh là gì năm 2024

Sinh viên lớp E-PMP 4 chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô

Lễ bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kết thúc trọn vẹn 4 năm thanh xuân tươi đẹp của mỗi bạn sinh viên. Bảo vệ chuyên đề thực tập cuối khóa cũng là cơ hội để các bạn sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu trong quá trình thực tập của mình, đồng thời thể hiện năng lực của sinh viên khoa Khoa học quản lý thông qua những kiến thức tích lũy trong suốt những năm học dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bảo vê tốt nghiệp tiếng anh là gì năm 2024

Khung cảnh của buổi lễ bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Là buổi đúc kết và nhìn nhận lại toàn bộ kiến thức cũng như các kinh nghiệm đã có được sau 4 năm đại học, mỗi sinh viên lớp E-PMP 4 đã đem đến rất nhiều đề tài thực tập đầy tính chuyên nghiệp và sáng tạo. Các thầy cô trong Hội đồng đã phải rất nghiêm túc theo dõi, nhận xét, chấm điểm một cách công tâm để mỗi đề tài mà các bạn sinh viên mang đến đạt đến độ hoàn chỉnh nhất.

Xin chúc mừng sinh viên E-PMP 4 đã xuất sắc bảo vệ thành công chuyên đề của mình và hy vọng rằng trong tương lai, tập thể E-PMP 4 sẽ ngày càng thành công và không quên những kỷ niệm bên khoa Khoa học Quản lý trường Đại học Kinh tế quốc dân!

Well done on your great exam results and all the best for the future.

But for one last time, a valedictorian is being named for each of the small schools.

Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học thực hiện vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường.

1.

Tôi vừa bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp.

I 've just finished protecting final year project.

2.

Mùa hè này tôi sẽ viết đồ án tốt nghiệp của mình.

I'm writing my final year project this summer.

Ngoài final year project, có thể sử dụng những từ vựng sau để chỉ đồ án tốt nghiệp nè!

- graduation thesis: This is a graduation thesis. - Đây là một luận án tốt nghiệp.

- graduation project: The main objective of the internship is to prepare for the graduation project. - Mục đích chính của việc thực tập là chuẩn bị đồ án tốt nghiệp.

Năm 1969, khi mới 24 tuổi, ông bảo vệ luận văn Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Claude Chevalley và Pierre Deligne.

He obtained a Ph.D. degree in 1969 and 1971 under the supervision of Claude Chevalley and Pierre Deligne.

Ông có bằng cử nhân văn học Hy Lạp cổ đại và ngữ văn cổ đại năm 1941 từ Scuola Normale Superiore di Pisa, một trong những trường đại học có uy tín nhất của đất nước, bảo vệ luận văn có tựa đề Favorino d'Arelate e la consolazione Περὶ φυγῆς dưới sự chỉ đạo của Hellenist Augusto Mancini.

He received a B.A. in ancient Greek literature and classical philology in 1941 from the Scuola Normale Superiore di Pisa, one of the country's most prestigious universities, defending a thesis entitled Favorino d'Arelate e la consolazione Περὶ φυγῆς under the direction of the Hellenist Augusto Mancini.

Ông bắt đầu công việc làm luận án tiến sĩ tại Đại học Minnesota dưới sự hướng dẫn của C.O. Rosendahl và bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ năm 1944.

Instead he began work on his doctorate at the University of Minnesota under C.O. Rosendahl, earning his PhD in Botany in 1944.

Châm biếm mang lại lợi ích không chỉ của bảo vệ để tự do ngôn luận nhưng cũng cho rằng để nền văn hóa, và rằng để sản xuất khoa học và nghệ thuật.

Satire benefits not only of the protection to freedom of speech, but also to that to culture, and that to scientific and artistic production.

Bằng tiến sĩ chủ yếu là một bằng nghiên cứu, một luận văn dựa trên nghiên cứu gốc cần phải được viết và bảo vệ công khai.

The doctorate is primarily a research degree, for which a dissertation based on original research must be written and publicly defended.

Việc bắt giữ Rivero sau đó được nhà văn kiêm Bộ trưởng văn hóa Abel Prieto bảo vệ với lập luận rằng Rivero "không bị bắt vì quan điểm của mình, nhưng vì nhận tài trợ của Hoa Kỳ để cộng tác với một quốc gia đã bao vây đảo quốc chúng tôi".

The arrest and imprisonment of Rivero was later defended by Cuban writer and culture minister Abel Prieto who argued that Rivero "was not arrested for his views, but for receiving US funding for his collaboration with a country that has besieged our island."

Trong văn bản phán quyết, Tòa Phúc Thẩm ở Venice bình luận: “Chỉ bằng cách làm cho quân bình và bảo vệ tất cả các quyền được hiến pháp [Ý] bảo đảm, thì mới có thể ngăn chặn được các hình thức thiếu khoan dung và cuồng tín”.

In its written judgment, the Venice Court of Appeals commented: “Only by balancing and safeguarding all the rights guaranteed by the [Italian] Constitution is it possible to prevent forms of intolerance and religious fanaticism.”

Thomas Spelios, văn sĩ Hy Lạp, bình luận: “Mục tiêu quan trọng nhất của Chính Thống Giáo và hệ thống giáo dục của họ là nhằm bảo vệ giáo dân khỏi ảnh hưởng tuyên truyền của Hồi Giáo và Công Giáo La Mã.

Greek writer Thomas Spelios commented: “The all-absorbing goal of the Orthodox Church and its educational system was to protect its communicants from the inroads of Islam and Roman Catholic propaganda.

Tuy nhiên, Văn phòng Tàu chiến mới được thành lập đã phản đối quan điểm này, dựa trên lập luận trong mọi trường hợp hệ thống bảo vệ đã thể hiện đúng những gì nó cần phải làm, và đã không có sự cải tiến nào được thực hiện.

However, the new Bureau of Ships opposed this on the basis that the system performed as it was supposed to; in any case, no modifications were made.

Những người khác đã lập luận rằng lý do con người có nhiệm vụ bảo vệ người khác khỏi bị ăn thịt là vì con người là một phần của thế giới văn hóa hơn là thế giới tự nhiên và các quy tắc khác nhau áp dụng cho họ trong những tình huống này.

Others have argued that the reason that humans have a duty to protect other humans from predation is because humans are part of the cultural world rather than the natural world and so different rules apply to them in these situations.

Phổ thông đầu phiếu sẽ khiến cộng đồng Pháp ngữ trở thành một nhóm thiểu số về chính trị, do đó phong trào văn hóa Wallonie tập trung vào việc bảo vệ ngôn ngữ Pháp tại khu vực nơi dân cư nói tiếng Pháp chiếm đa số, và không tranh luận việc mở rộng sử dụng tiếng Hà Lan tại các vùng nói tiếng Vlaanderen.

Universal suffrage meant the Francophones were a political minority, so the Walloon Movement concentrated on protecting French where it had a majority, and did not contest the expanded use of Dutch in Flemish areas.

Vấn đề này vẫn còn gây ra nhiều tranh luận giữa các nhà thiên văn học, khi một số tin rằng Sao Mộc đã hút các sao chổi từ vành đai Kuiper về phía quỹ đạo Trái Đất trong khi một số khác nghĩ rằng hành tinh này có vai trò bảo vệ Trái Đất khỏi những thiên thạch từ đám mây Oort.

This topic remains controversial among scientists, as some think it draws comets towards Earth from the Kuiper belt while others think that Jupiter protects Earth from the alleged Oort cloud.

Văn kiện chính trị của ông có tên gọi Defensor pacis (Người bảo vệ Hòa bình), với nỗ lực bác bỏ các tuyên bố của giáo hoàng về "quyền lực tuyệt đối" trong giáo hội và nhà nước, được một số chuyên gia công nhận là luận điểm chính trị cách mạng nhất được viết vào thời Trung Cổ hậu kỳ.

His political treatise Defensor pacis (The Defender of Peace), an attempt to refute papalist claims to a "plenitude of power" in affairs of both church and state, is seen by some authorities as the most revolutionary political treatise written in the later Middle Ages.

“Nhiều nhà văn được vinh danh qua giải thưởng này cùng chia sẻ mục đích chung với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Bảo vệ nhân quyền cho những người dễ bị tổn thương bằng cách đưa ra trước ánh sáng những vụ lạm dụng và xây dựng áp lực công luận để thúc đẩy những thay đổi tích cực.”

“Many of the writers honored by these grants share a common purpose with Human Rights Watch: to protect the rights of vulnerable people by shining a light on abuses and building pressure for change.”

Graduation Project là gì?

Đồ án tốt nghiệp (graduation project): là đồ án tố nghiệp của toàn khóa học, thường dành cho ngành kỹ thuật (tương đương với luận văn dành cho ngành kinh tế). Thông thường đồ án tốt nghiệp là lớn hơn, tổng hợp hơn bài tập lớn.

Bảo vệ luận án là như thế nào?

Bảo vệ luận án là quá trình cuối cùng của việc hoàn thành một luận án nghiên cứu hoặc bài luận phục vụ cho việc đạt được bằng cấp cao hơn, chẳng hạn như tiến sĩ hoặc thạc sĩ.

Dự án môn học tiếng Anh là gì?

- course project (đồ án môn học): How many course projects do you have this semester? (Bạn có bao nhiêu đồ án môn học trong học kỳ này?)

Tốt nghiệp trung học trong tiếng Anh là gì?

- Bằng cấp tốt nghiệp cấp 3 (hay trung học) gọi là "High School Diploma", không dùng "degree". (Tôi đang tham gia một khóa học văn bằng hai năm). - Everyone was given a diploma at the end of the course (Mọi người đều được trao bằng tốt nghiệp vào cuối khóa).