Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

Bước 1: Ta sử dụng tính chất riêng của hai bạn B và F trước. Hai bạn này chỉ ngồi đầu và ngồi cuối, hoán đổi cho nhau nên có 2! cách xếp.

Bước 2: Xếp vị trí cho các bạn còn lại, ta có  cách xếp.

Vậy ta có 2!.5! = 240  cách xếp

 Chọn C.

Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh A;B;C;D;E;F;G vào một hàng ghế dài gồm 7 ghế sao cho hai bạn B và F ngồi ở hai ghế đầu?

A. 72cách.

B. 504 cách.

C. 240cách.

Đáp án chính xác

D. 120cách

Xem lời giải

Câu hỏi trong đề:   100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P1)

Bắt Đầu Thi Thử

Trả lời:

Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg
Giải bởi Vietjack

Bước 1: Xếp hai bạn B và F vào hai vị trí đầu và cuối : có 2 cách Bước 2: Xếp 5 người còn lại vào 5 vị trí còn lại có 5! cách Vậy ta có 2.5! = 240  cách xếp Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho X={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ X lập được bao nhiêu số sao cho. Có 3 chữ số khác nhau

Xem đáp án » 16/05/2022 323

Câu 2:

Có 3 môn thi Toán, Lí, Hóa cần xếp vào 3 buổi thi, mỗi buổi 1 môn sao cho môn Toán không thi buổi đầu thì số cách xếp là:

Xem đáp án » 16/05/2022 296

Câu 3:

Cho tập A={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không lớn hơn 788?

Xem đáp án » 16/05/2022 202

Câu 4:

Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi cạnh nhau

Xem đáp án » 16/05/2022 173

Câu 5:

Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F không ngồi cạnh nhau

Xem đáp án » 16/05/2022 166

Câu 6:

Cho tập A={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không bắt đầu bởi 125?

Xem đáp án » 16/05/2022 160

Câu 7:

Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài.Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế

Xem đáp án » 16/05/2022 148

Câu 8:

Một lớp học có 19 bạn nữ và 20 bạn nam. Có bao nhiêu cách xếp tất cả học sinh của lớp thành một hàng dọc sao cho không có hai bạn cùng giới nào đứng cạnh nhau ?

Xem đáp án » 16/05/2022 124

Câu 9:

Cho X={1;2;3;4;5;6;7;8;9}. Từ X lập được bao nhiêu số sao cho chẵn và có 3 chữ số khác nhau

Xem đáp án » 16/05/2022 110

Câu 10:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau luôn có mặt chữ số 3?

Xem đáp án » 16/05/2022 110

Câu 11:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau, chia hết cho 3 và 5?

Xem đáp án » 16/05/2022 110

Câu 12:

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từng đôi một, đồng thời chia hết cho 4? Kết quả cần tìm là:

Xem đáp án » 16/05/2022 109

Câu 13:

Từ các chữ số 0, 1, 2, 4, 5, 7 lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 4?

Xem đáp án » 16/05/2022 96

Câu 14:

Có bao nhiêu cách sắp xếp  8 người(trong đó có một cặp vợ chồng) vào một bàn tròn, sao cho vợ chồng ngồi cạnh nhau?

Xem đáp án » 16/05/2022 96

Câu 15:

Từ năm số 0;2;3;5;6 có thể lập được bao nhiêu số gồm bốn chữ số khác nhau và không chia hết cho 10?

Xem đáp án » 16/05/2022 83

Xem thêm các câu hỏi khác »

Đề thi liên quan

Xem thêm »

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Đề thi Toán 11 giữa kì 1 có đáp án

  6 đề 1990 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  299 câu trắc nghiệm Tổ hợp xác suất từ đề thi đại học có lời giải chi tiết(P1)

  10 đề 1406 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  100 câu trắc nghiệm Đạo hàm nâng cao (P1)

  5 đề 1006 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất cơ bản (P1)

  6 đề 950 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  100 câu trắc nghiệm Phương trình lượng giác nâng cao

  5 đề 800 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Trắc nghiệm Hàm số lượng giác (có đáp án)

  1 đề 700 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Bài tập Tổ Hợp - Xác Suất từ đề thi đại học cực hay có lời giải (P1)

  5 đề 673 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  100 câu trắc nghiệm Tổ hợp - Xác suất nâng cao (P1)

  5 đề 598 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  100 câu trắc nghiệm Hàm số lượng giác cơ bản

  4 đề 596 lượt thi Thi thử

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  70 câu trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân cơ bản (P1)

  3 đề 584 lượt thi Thi thử


Xem thêm »

Hỏi bài

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA ⊥ (ABCD) và SA =a15 Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD:

  a) Chứng minh (SAC) ⊥ (SBD).

  b) Tính góc giữa SM và (ABCD).

  c) Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SMN)?

  453 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Trên đồ thị của hàm số y = 1x-1 có điểm M sao cho tiếp tuyến tại đó cùng với các trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2. Tìm tọa độ M?

  335 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Tìm m để các hàm số f(x)=x2+mx+2m+1x+1 khi x≥02x+3m-11-x+2 khi x<0 có giới hạn khi x → 1.

  186 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Chứng minh phương trình sau luôn luôn có nghiệm: (m2-2m+2)x3+3x-3=0

  145 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Tính giới hạn sau: limx→-2+xx2+5x+6

  158 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Tính giới hạn sau: limx→-∞9x2+1-4x3-2x

  163 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Phần II: Tự luận

  Tính giới hạn sau: C=lim3.2n-3n2n+1+3n+1

  198 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Cho hàm số y=kx3+x2+x-2. Với giá trị nào của k thì y'(2)=534?

  141 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Tìm m để hàm số sau có giới hạn khi x → 1.

  fx=x2+x-21-x+mx+1 khi x<13mx+2m-1 khi x≥1

  169 23/05/2022 Xem đáp án

 • Bao nhiêu cách sắp xếp 7 bạn abcdefg

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cạnh huyền BC = a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm BC. Biết SB = a. Tính số đo của góc giữa SA và(ABC).