Bảng xếp hạng độ tuổi bóng mềm Asa 2023

CVC, vào mùa xuân, đã bỏ phiếu tuân theo các tính toán thời đại mới của Bóng mềm Hoa Kỳ được liệt kê trên biểu đồ bên dưới sẽ có hiệu lực trong Mùa Thu và Mùa Xuân. Dưới đây là bảng phân tích ý nghĩa của ngày mới. CVC và USA Softball sẽ không còn xác định tuổi của các cầu thủ kể từ ngày 1/1, ngày mới để xác định tuổi của các cầu thủ sẽ là 31/8. Nếu một cầu thủ sinh từ tháng 9 đến tháng 12, điều đó về cơ bản có nghĩa là vào mùa thu sắp tới (mùa thu năm 2023) và mùa xuân (mùa xuân năm 2024), cầu thủ đó sẽ được coi là bằng tuổi họ năm nay. Các tổ chức sẽ quyết định riêng xem họ muốn sử dụng ngày mới là 31/8 hay tiếp tục sử dụng ngày 1/1 để giữ những người chơi sinh từ tháng 9 đến tháng 12 với nhóm hiện tại của họ. Một số tổ chức sẽ không muốn giữ lại người chơi trong năm thứ 3 ở mức 8u, 10u hoặc 12u, v.v. và đưa họ lên cùng với đồng đội của họ, điều đó ổn thôi

 

Bảng xếp hạng độ tuổi bóng mềm Asa 2023
   

HẠNG A - Tất cả các đội muốn tiến tới Giải vô địch Quốc gia Bóng mềm Hoa Kỳ tương ứng của họ, bao gồm Giải vô địch Quốc gia Lãnh thổ Miền Bắc, Miền Đông, Miền Tây và Miền Nam, và tất cả các đội muốn thi đấu ở cấp độ cao nhất

HẠNG B - Tất cả các đội muốn tiến tới Giải vô địch Quốc gia Bóng mềm Hoa Kỳ tương ứng của họ, bao gồm Giải vô địch Quốc gia Lãnh thổ Miền Bắc, Miền Đông, Miền Tây và Miền Nam. *Các đội hạng B không thể thi đấu ở cấp độ hạng A

LỚP C - Phân loại này chỉ dành cho các giải đấu giải trí / khu vực và rõ ràng dành cho các giải đấu ít cạnh tranh hơn. Phân loại "C" đã được thiết lập để mang lại sự cạnh tranh có ý nghĩa cho các giải đấu và đội không thể cạnh tranh ở phân loại "B" do quy mô của giải đấu và/hoặc trình độ kỹ năng chơi bóng mềm. *Các đội hạng C phải bao gồm những người chơi đến từ cùng một giải đấu

LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ NGƯỜI CHƠI TRONG GIẢI ĐẤU BANG

Người chơi chỉ có thể chơi với một (1) đội JO trong giải đấu cấp Bang. NGOẠI LỆ. Người chơi nhặt bóng theo quy định trong Bộ luật bóng mềm Hoa Kỳ.  

Có bao nhiêu nhóm tuổi trong môn bóng mềm?

Bộ phận chính – Độ tuổi 9-12 . Giải thiếu niên – Độ tuổi 12-14 . Giải cấp cao – Độ tuổi 13-16 .