Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

TTĐT - Sáng 11-6, tại UBND tỉnh (tầng 16, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp các Phó Chủ tịch và sở, ngành thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2015 tỉnh Bình Dương.

Theo Tờ trình tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu dự phòng của tỉnh năm 2015, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh phê duyệt là 26.455 biên chế, tăng 924 chỉ tiêu so với 2014.

Cụ thể, đối với khối quản lý Nhà nước, kế hoạch biên chế hành chính của tỉnh năm 2015 là 2.690 biên chế. Trong đó quản lý Nhà nước cấp tỉnh là 1.526 biên chế, quản lý Nhà nước cấp huyện, thị, thành phố là 1.164 biên chế, tăng 704 biên chế so với chỉ tiêu Trung ương giao. Số biên chế tăng thêm nhằm đáp ứng các yêu cầu do thay đổi tổ chức bộ máy, tăng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức Pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh huyện.

.jpg)

Năm 2015, Bình Dương cần 26.455 biên chế cho các đơn vị

Đối với khối sự nghiệp, năm học 2014-2015, ngành giáo dục-đào tạo và dạy nghề của tỉnh gồm 20.346 biên chế, tăng 1.066 chỉ tiêu so với năm học 2013-2014; ngành y tế, biên chế 4.189 chỉ tiêu, giảm 19 chỉ tiêu so với năm 2014; ngành văn hóa, thể thao và du lịch 595 biên chế, tăng 20 biên chế so với 2014; các đơn vị sự nghiệp khác 1.065 biên chế, tăng 19 chỉ tiêu so với 2014. Chỉ tiêu biên chế sự nghiệp dự phòng là 260 chỉ tiêu.

Qua ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cơ bản thống nhất với nội dung Tờ trình. Chủ tịch lưu ý, các sở, ngành cần quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ rà soát lại các chỉ tiêu biên chế trên nguyên tắc không tăng thêm nhiều mà điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, kiến nghị Bộ Nội vụ bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế đối với 2 huyện mới Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng để tổ chức bộ máy hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. Một số sở, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, cần tăng thêm biên chế. Các đơn vị sự nghiệp tuyển phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng. TP.Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, Thuận An tăng biên chế Phòng Tài chính-kế hoạch để làm nhiệm vụ tham mưu các dự án.

Mai Xuân

6/11/2014 2:08 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6803-UBND-tinh-thong-qua-To-trinh-phe-duyet-ke-hoach-bien-che-hanh-chinh-su-nghiep-nam-2015Chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xãChỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

TTĐT - Nhằm phản ánh kịp thời và chính xác tình hình hoạt động ở các đơn vị, địa phương và thực hiện công tác chỉ đạo điều hành chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 26/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc triển khai quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thống kê tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, quán triệt tới các tổ chức và cá nhân nội dung Nghị định 79/2013/NĐ-CP và Quyết định 34/2013/QĐ-TTg; trực tiếp hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; thiết kế các biểu mẫu áp dụng thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã. Đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thống kê theo quy định tại Nghị định 79/2013/NĐ-CP.

.jpg)

Thực hiện tốt công tác thống kê sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Thống kê trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo gửi đến các cơ quan lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 02/2011/TT-BKHĐT; thống nhất sử dụng thông tin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Quyết định 34/2013/QĐ-TTg.

Hàng năm, Cục Thống kê có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hoàng Phạm

3/10/2014 8:09 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7470-Chi-dao-cua-UBND-tinh-ve-cong-tac-thong-ke-va-thuc-hien-he-thong-chi-tieu-thong-ke-cap-tinh-huyen-xaChủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp Chủ tịch Tập đoàn dệt may Panko Hàn QuốcChủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp Chủ tịch Tập đoàn dệt may Panko Hàn Quốc

TTĐT – Chiều 25-4, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn dệt may Panko Hàn Quốc – Choi Young Joo đến chào xã giao.

Công ty TNHH Panko Vina (thuộc Tập đoàn dệt may Panko Hàn Quốc) đã ký kết hợp tác với Tổng công ty Becamex trong việc xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1 vào năm 2005, với ngành nghề hoạt động chính là may gia công xuất khẩu sang các thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản... Hiện tại, nhà máy tại khu công nghiệp Mỹ Phước 1 có hơn 4.200 công nhân.

.jpg)

Tại buổi tiếp, ông Choi Young Joo thay mặt Tập đoàn dệt may Panko cám ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho công ty hoạt động trong thời gian qua và trong thời gian tới Tập đoàn sẽ đầu tư mở thêm nhà máy mới tại Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Lê Thanh Cung hoan nghênh việc mở nhà máy mới tại Bình Dương và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công ty triển khai dự án để nhà máy đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Phạm

4/25/2011 4:38 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6148-Chu-tich-UBND-tinh-Le-Thanh-Cung-tiep-Chu-tich-Tap-doan-det-may-Panko-Han-QuocTổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”

TTĐT - Sáng 29-10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức “Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW" của Bộ Chính trị và "Chương trình hành động số 10-CTr/TU" của Tỉnh ủy Bình Dương về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” (2005-2013), triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2012-2016.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì hội nghị.

Qua 8 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới, xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết trước mắt và lâu dài. Tăng cường hoạt động và phát huy tốt trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong hoạt động tư pháp. Cán bộ của các cơ quan tư pháp xác định được trách nhiệm, có ý thức phấn đấu học tập để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn. Việc nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy đối với công cuộc cải cách tư pháp có tác dụng thúc đẩy quá trình mở rộng dân chủ, cải cách hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định, pháp chế xã hội chủ nghĩa tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả hơn trước. Chất lượng công tác tư pháp ở tất cả các khâu, nhất là chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp được nâng lên rõ rệt, giảm đáng kể số vụ việc bị hủy, sửa, oan, sai. Số vụ, việc đưa ra hòa giải đạt trên 90%, hòa giải thành hàng năm trên 70%. Từ năm 2006 đến nay, ngành Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết được 57.686 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,3%. Tình trạng án tồn đọng, giam giữ quá hạn luật từng bước được khắc phục, tỷ lệ án sửa thấp hơn quy định của ngành, tỷ lệ kháng cáo, kháng nghị ngày càng giảm. Việc chỉ đạo thống nhất, kiên quyết trong giải quyết án và đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Công tác cán bộ của các cơ quan tư pháp đã cơ bản được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Thường xuyên rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ tư pháp. Các cơ quan tư pháp chủ động hơn trong việc đề xuất những giải pháp cụ thể, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư… đã tham luận các kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện cải cách tư pháp tại đơn vị. Qua đó, đề xuất những giải pháp, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Tỉnh ủy đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Đồng thời đề nghị, trong những năm tới, các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án các cấp trong tỉnh theo tinh thần cải cách tư pháp. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định an ninh, trật tự ở địa phương. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp theo hướng phục vụ nhiệm vụ chính trị lâu dài tại địa phương. Đồng thời, đảm bảo biên chế của các cơ quan tư pháp, tham mưu chế độ, chính sách đối với cán bộ tư pháp, nhằm thu hút người tài vào các cơ quan tư pháp, nhất là làm việc tại các địa phương còn đang thiếu như Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Mai Xuân

10/29/2013 3:00 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6645-Tin-tuc-su-kienToạ đàm giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động thị xã Dĩ AnToạ đàm giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động thị xã Dĩ An

TTĐT - Sáng 11 - 7, tại Trung tâm Văn hoá thị xã Dĩ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã chủ trì buổi Toạ đàm giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 200 công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp đại diện cho 185 ngàn người lao động trên địa bàn thị xã Dĩ An.

Mục đích của buổi Toạ đàm nhằm giúp lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành nắm được tâm tư, nguyện vọng của người lao động về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… Đây cũng là hoạt động thường niên của lãnh đạo tỉnh để đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và giải quyết các chế độ cho người lao động.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị (bìa trái) trò chuyện với anh Nguyễn Minh Đương – Bộ phận bốc xếp Cty TNHH Anh Khoa, Dĩ An

Tại buổi Toạ đàm, người lao động và đại diện công đoàn cơ sở đã trình bày các vấn đề đang gây bức xúc, khó khăn như: việc áp dụng các điều khoản của Bộ Luật lao động mới còn nhiều khó khăn, khó triển khai; an ninh trật tự xung quanh nơi làm việc; mức lương chưa phù hợp với sự biến động của giá cả thị trường; nhà trọ thường xuyên tăng giá không theo quy định; các tuyến đường giao thông thường xuyên ùn tắc; sự phân biệt khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; việc chi trả, bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp,…

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phó Giám đốc Sở Y tế Ngô Tùng Châu trả lời các kiến nghị của người lao động

Đại diện các sở, ngành, UBND thị xã Dĩ An đã giải trình một số kiến nghị của người lao động. Phó Giám đốc Sở Y tế Ngô Tùng Châu cho biết, “Hiện tại, trên địa bàn tỉnh, ngoài các bệnh viện nhà nước còn có nhiều cơ sở y tế tư nhân khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế. Trong đó, có một số bệnh viện phân biệt đối với bệnh nhân dùng thẻ bảo hiểm y tế. Sở Y tế ghi nhận và sẽ kiểm tra, xử lý các bệnh viện hoặc cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế”.

Đối với vấn đề triển khai các quy định của Bộ Luật lao động mới, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Phùng Trung cho biết, “Hiện tại, văn bản hướng dẫn các điều khoản sửa đổi, bổ sung của Bộ Luật lao động vẫn chưa được ban hành. Do đó, Sở đang phối hợp với các ban, ngành liên quan đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Trung ương”.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị kết luận buổi Tọa đàm

Kết luận buổi Toạ đàm, Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Nhị ghi nhận các kiến nghị của người lao động và cán bộ công đoàn cơ sở, chia sẻ những khó khăn của người lao động. Về các vấn đề được nêu tại buổi gặp gỡ, toạ đàm, Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND thị xã Dĩ An nhanh chóng giải quyết triệt để trong thời gian sớm nhất để người lao động an tâm làm việc.

Hoàng Phạm

7/11/2013 1:59 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6073-Toa-dam-giua-lanh-dao-tinh-voi-nguoi-lao-dong-thi-xa-Di-AnChủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp Tổng Lãnh sự Nhật BảnChủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tiếp Tổng Lãnh sự Nhật Bản

TTĐT - Chiều 04 - 03, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã tiếp Ngài Hida Harumitsu - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Thanh Cung thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngài Tổng Lãnh sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại Việt Nam và cám ơn sự giúp đỡ của Ngài Tổng Lãnh sự đối với tỉnh Bình Dương trong việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Nhật Bản, thực hiện xúc tiến và giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến Bình Dương đầu tư, trong đó, có nhiều Tập đoàn, công ty lớn như Tập đoàn Tokyu, Tập đoàn Maruzen Foods Corporation, Công ty TNHH Panasonic Ecosolutions Việt Nam... đã hoạt động có hiệu quả và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Chủ tịch cũng chúc Ngài Tổng Lãnh sự thành công trong nhiệm vụ mới do Chính phủ Nhật Ban giao phó.

Tổng Lãnh sự Hida Harumitsu cũng cám ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để ông hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam và sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương. Ngài Tổng Lãnh sự cũng đánh giá cao mô hình cải cách hành chính của Khu hành chính mở tỉnh Bình Dương, đây là mô hình và cách làm mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết công tác hành chính công. Ông tin rằng, trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ phát triển mạnh về mọi mặt - nhất là phát triển mạnh về đô thị, dịch vụ và hứa, trong nhiệm vụ mới được Chính phủ Nhật Bản giao phó, sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản - Việt Nam và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Bình Dương.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung tặng Ngài Tổng Lãnh sự sản phẩm gốm sứ Minh Long - Một thương hiệu gốm sứ nổi tiếng của Bình Dương và Việt Nam

Hoàng Phạm

3/4/2014 9:36 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6725-Chu-tich-UBND-tinh-Le-Thanh-Cung-tiep-Tong-Lanh-su-Nhat-BanLãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Thành phố thông minhLãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Thành phố thông minh

​TTĐT - Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương lần thứ V – năm 2018, sáng 25-5, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Dương với chủ đề: "Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương". ​

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh, Trưởng Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lộc – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Peter Portheine - Ủy viên Hội đồng vùng Noord Brabant (Hà Lan), Giám đốc chương trình Brainport; thành viên Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và hơn 300 đại biểu là cán bộ Đoàn - Hội – Đội chủ chốt các cấp; đại diện đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong toàn tỉnh.​

Tại Chương trình, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đươc nghe giới thiệu tổng quát về Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban điều hành Đề án Thành phố thông minh Bình Dương để trình bày những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của mình, thể hiện ý chí, khát vọng của tuổi trẻ trong thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, góp phần xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đoàn viên thanh niên tham gia đối thoại cùng lãnh đạo tỉnh tại chương trình​

Trong khuôn khổ Liên hoan, chiều cùng ngày diễn ra Hội nghị sơ kết 02 năm (2016 - 2018) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2021; Lễ tuyên dương 19 tập thể, 128 cá nhân Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Dương lần thứ V - Năm 2018; Triển lãm "Tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác" và Ngày hội "Văn hóa đọc trong thanh niên". ​

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Triển lãm “Tuổi trẻ Bình Dương học tập và làm theo lời Bác” và Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên”​

5/25/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin văn hóa - xã hộiTinXem chi tiếtlãnh đạo Bình Dương, đối thoại, đoàn viên, thanh niên, thành phố thông minh Bình Dương243-lanh-dao-tinh-gap-go-doi-thoai-voi-can-bo-doan-doan-vien-thanh-nien-ve-thanh-pho-thong-minFalse121000

1.00

121,000

0.70

205,700

FalseLãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ AnLãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An

TTĐT - ​Sáng 01-8, tại TX.Dĩ An, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Dĩ An, nhiệm kỳ 2015-2020.​

​Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã, tình hình kinh tế - xã hội của TX.Dĩ An tiếp tục có mức tăng trưởng khá; hầu hết các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 10,68%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 35,19%/năm; tổng thu ngân sách trong 3 năm đạt 9.473,426 tỷ đồng. Các chương trình an sinh phúc lợi xã hội được lãnh đạo TX.Dĩ An chỉ đạo xuyên suốt; đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo được cải thiện và tiếp tục nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực, đặc biệt là triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Trong thời gian tới, TX.Dĩ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với các Chương trình đột phá đã xây dựng; triển khai thực hiện có chất lượng Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết số 18- NQ/TW (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, tăng tỷ lệ dịch vụ chất lượng cao, nâng cao công tác quy hoạch, quản lý đầu tư gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý sử dụng đất.

8/1/2018 7:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiếtlãnh đạo Bình Dương, nghị quyết, Đại hội Đảng828-lanh-dao-tinh-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thi-uy-di-aFalse121000

0.20

121,000

0.70

108,899

FalseBình Dương giảm tranh chấp lao động tập thểBình Dương giảm tranh chấp lao động tập thể

TTĐT - Sáng 11 - 4, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị chủ trì họp nghe báo cáo tình hình giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công 3 tháng đầu năm 2013. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan.

Theo dự thảo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 38 vụ tranh chấp lao động tập thể - đình công (TCLĐTT-ĐC) tại 37 doanh nghiệp với hơn 8.000 người tham gia. So với cùng kỳ năm 2012, các vụ TCLĐTT-ĐC trong 3 tháng đầu năm 2013 giảm 16%.

Nguyên nhân xảy ra TCLĐTT - ĐC do người sử dụng lao động không tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Lao động; trả lương không đúng thời gian theo quy chế của doanh nghiệp, không thưởng Tết hoặc chi trả tiền thưởng cho người lao động sau Tết; người lao động yêu cầu tăng lương cao hơn mức quy định của Nhà nước, tăng các khoản phụ cấp.

Qua ý kiến phát biểu của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đề nghị, cần tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc tạo mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động và hoạt động Công đoàn đến người lao động; xây dựng kế hoạch gặp gỡ, tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với các hiệp hội doanh nghiệp, công nhân và cán bộ Công đoàn của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị, thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi kích động công nhân đình công trái quy định của pháp luật.

Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động, nhằm khắc phục tình trạng TCLĐTT - ĐC trái pháp luật, góp phần ổn định đời sống của công nhân, ổn định sản xuất, bảo đảm cho phát triển kinh tế bền vững.

Phan Anh

4/11/2013 10:11 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6621-Binh-Duong-giam-tranh-chap-lao-dong-tap-theLạc cảnh Đại Nam Văn hiến - Điểm nhấn của du lịch Bình DươngLạc cảnh Đại Nam Văn hiến - Điểm nhấn của du lịch Bình Dương

Những năm trước đây, người dân trong tỉnh thường kéo nhau đi du lịch ở các tỉnh, thành khác mỗi khi tết đến xuân về.

Còn ở Bình Dương thường chỉ đón khách về đi lễ hội chùa Bà, hay tham quan làng nghề truyền thống, vườn cây ăn trái Lái Thiêu (Thuận An). Năm nay đã khác, Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến (LCĐNVH) với nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn, độc đáo đã thu hút đông đảo khách thập phương.

Quá tải lượng khách

Ngoài việc đến chùa Bà - một địa điểm viếng chùa quen thuộc của nhiều người để cầu mong một năm mới sức khỏe, thành đạt thì năm nay, Bình Dương còn đón một lượng khách lớn đến tham quan LCĐNVH - một khu du lịch mang tầm quốc tế. LCĐNVH không chỉ đón khách từ các địa phương lân cận như Đồng Nai, TP.HCM, Bình Phước... mà còn có cả những đoàn xe từ các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam bộ. Vì thế mà đường đại lộ Bình Dương vốn rộng thênh thang giờ bỗng trở nên chật hẹp, lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường làm việc để điều phối giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng kẹt xe.

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên đến từ Long An hồ hởi cho biết: “Tôi đã từng nghe nhiều đến LCĐNVH, vì vậy tết này, tôi thuê xe cho cả nhà cùng đi tham quan. Cảm nhận đầu tiên của tôi là LCĐNVH quá quy mô, có nhiều điểm hấp dẫn. Tôi nghĩ mình sẽ còn trở lại nơi này”.

Theo đại diện LCĐNVH, trong những ngày tết, lượng khách đến đây quá tải - trung bình khoảng 100.000 lượt người/ngày. Riêng ngày mùng 4 tết có hơn 150.000 lượt người. Đến rằm tháng giêng, LCĐNVH phấn đấu thu hút thêm khoảng 1 triệu lượt du khách trong nửa tháng đầu năm Kỷ Sửu. Để bảo đảm phục vụ chu đáo cho du khách, LCĐNVH đã phải mở cổng phụ, tăng cường các điểm bán vé lưu động, các chuyến xe buýt phục vụ khách đi lại bên trong khu du lịch, lực lượng bảo vệ của khu du lịch còn kết hợp với lực lượng dân quân địa phương và cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh cho LCĐNVH.

Để lại nhiều dấu ấn với du khách

LCĐNVH là một công trình tôn vinh và vọng ngưỡng những tinh hoa của dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm văn hiến. Nơi đây có đầy đủ biển, sông, núi; một khu du lịch mang ý nghĩa về văn hóa, lịch sử và tâm linh. Vì vậy, điểm nhấn của LCĐNVH không đâu khác chính là Đền Đại Nam nằm trong quần thể khu thờ tự 9 ha gồm cả núi Bảo Sơn và dòng Bảo Giang. Đây còn là điểm dừng chân đầu tiên của du khách, vào đây, mọi người sẽ đốt nén nhang thể hiện tấm lòng với tổ tiên, trăm họ, đồng thời cầu mong cho gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc. Đền Đại Nam và núi Bảo Sơn là 2 công trình được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ngôi đền lớn nhất và dãy núi nhân tạo dài nhất Việt Nam.

Đến đây, du khách còn được thả hồn vào biển xanh bao la - biển Đại Nam vừa đi vào hoạt động. Với quy mô 22 ha, trong đó diện tích mặt nước rộng 2,5 ha, chiều dài bờ biển 1.400m... du khách có thể đắm mình trong dòng nước biển trong lành. Độ dập sóng của biển cao 1,6m, với kỹ thuật được nhập về từ Scotland và chính chuyên gia người Scotland đến lắp đặt, giám sát. Sau những giờ phút mệt nhoài cùng sóng biển, du khách có thể đi dạo trên những bờ cát trắng mịn với những hàng cây xanh rì lộng gió không khác gì đang tận hưởng không khí biển ở Mũi Né hay Vũng Tàu. Giá vé vào vui chơi với biển trọn gói chỉ 60.000 đồng/người khiến ai cũng hài lòng.

Du khách còn đến thăm vườn thú Đại Nam, đây là vườn thú mở duy nhất tại Việt Nam, có thể tiếp cận thật gần với đời sống các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Những con thú được thả tự do trong môi trường thiên nhiên, chỉ cách ly với con người bằng những hàng cây, con suối. Với diện tích 12,5 ha, vườn thú có nhiều loại quý hiếm như sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, kangaroo, tê giác trắng...

LCĐNVH còn rất nhiều công trình nổi tiếng, hấp dẫn khác như Thế giới Tuyết, rạp chiếu phim 4D cùng nhiều trò chơi hấp dẫn khác đã thu hút và giữ chân nhiều khách du lịch.

Thu Thảo (Theo báo Bình Dương)

2/6/2009 10:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7192-Lac-canh-Dai-Nam-Van-hien-Diem-nhan-cua-du-lich-Binh-DuongTiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựngTiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng

​TTĐT- Sáng 20-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Tham dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương.

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian qua, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng được tiếp tục hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, chất lượng công trình có nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn cần được tiếp tục đánh giá để có giải pháp tháo gỡ.

Theo Bộ Xây dựng, những khó khăn, vướng mắc hiện diện ở tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến kết thúc dự án đưa vào sử dụng. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc nhất, liên quan chủ yếu đến Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng.

Ở giai đoạn thực hiện dự án, các vướng mắc chủ yếu liên quan đến Luật Đất đai, Luật Đầu tư dẫn đến tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng bị kéo dài; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa theo quy hoạch được duyệt làm tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy định về thời hạn chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai chưa thống nhất gây khó khăn cho cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư.

Giai đoạn kết thúc dự án, các vướng mắc về cơ sở pháp lý, thành phần hồ sơ, quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng… khiến dự án không thể đưa vào vận hành, khai thác.​

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương​

Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Hội nghị đã tập trung thảo luận những giải pháp như: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở… Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn cơ quan chuyên môn về đầu tư xây dựng; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời giữa các các cơ quan trong việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng; chủ động theo dõi, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những rào cản về cơ chế, thủ tục làm chậm quá trình đầu tư xây dựng. Trong đó cần tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân, xã hội hóa nguồn lực; quản lý chặt chẽ đầu tư công; chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; xử lý tình trạng tham nhũng trong các giai đoạn đầu tư xây dựng; công khai, minh bạch hoạt động đấu giá, chọn nhà thầu; tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng…​

4/20/2018 3:00 PMĐã ban hànhTin kinh tếTinXem chi tiếtHội nghị trực tuyến, cơ chế, chính sách, đầu tư, xây dựng910-tiep-tuc-thao-go-kho-khan-vuong-mac-ve-co-che-chinh-sach-lien-quan-den-linh-vuc-dau-tu-xay-dunTrue121000

0.00

121,000

0.00

FalseKhai mạc Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018Khai mạc Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018

TTĐT - Tối 14-02, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội sinh vật cảnh tỉnh Bình Dương và Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”.

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018

Hội hoa Xuân năm nay trưng bày, triển lãm hơn 1.500 hiện vật mới lạ ở trong và ngoài tỉnh gồm: Cây kiểng, hoa mai, bon sai, tiểu cảnh, non bộ, đá mỹ thuật, chim cảnh, cá cảnh và 12 gian hàng trưng bày của các Hội sinh vật cảnh trong tỉnh.

Hội báo Xuân trưng bày 350 ấn phẩm Xuân của 63 tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh đó, trưng bày, triển lãm sách mới, sách chuyên đề nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là sự góp mặt của các Tạp chí, Bản tin, Tờ tin Xuân của 24 cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia trưng bày.

Diễn ra từ ngày 14/02 đến 21/02/2018, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân là dịp để các nghệ nhân sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; giới thiệu những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày của các đơn vị

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Người dân tham quan các hiện vật triển lãm tại Hội hoa Xuân

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Sách mới, sách chuyên đề được trưng bày, triển lãm tại Hội báo Xuân 2018

Dịp này, Ban tổ chức đã trao các giải vàng, bạc, đồng và khuyến khích cho các nghệ nhân có tác phẩm đạt giải trong Hội thi sinh vật cảnh năm 2018.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Ông Đặng Minh Hưng (bìa trái) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các nghệ nhân đạt giải Hội thi sinh vật cảnh năm 2018

2/15/2018 8:00 AMĐã ban hànhTin văn hóa - xã hộiTinXem chi tiếthội hoa xuân, báo xuân, khai mạc681-khai-mac-hoi-hoa-xuan-hoi-bao-xuan-mau-tuat-201True121000

2.00

121,000

2.00

484,000

FalseBecamex IDC và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng caoBecamex IDC và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TTĐT - Chiều 04-12, tại TP.Thủ Dầu Một đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Becamex IDC và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh;ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC;ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động quản lý, xây dựng cơ sở vật chất.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại diện lãnh đạo Becamex IDC và Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC cho biết: “Becamex IDC luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu, ứng dụng, trao đổi, đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, xây dựng khu khoa học công nghệ, tiến tới hình thành các trung tâm logistics thông minh. Với thế mạnh của mình, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, cùng nhau tổ chức các cuộc hội thảo, xúc tiến đầu tư, kết nối quốc tế, làm cầu nối để Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và các trường đại học thành viên có điều kiện kết nối doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ và nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Becamex IDC tiến hành nghiên cứu, phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh theo mô hình Smart-campus cũng như hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh”.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Quốc tế Miền Đông và Khoa Y, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội ở Bình Dương được đặc biệt chú trọng, đặc biệt là giáo dục đào tạo và công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, lễ ký kết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Phó Chủ tịch tin tưởng, thông qua việc ký kết này, các đơn vị sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả quá trình hợp tác phát triển, đào tạo...nhằm hiện thực hóa mô hình hợp tác Ba nhà, tạo tiền đề tốt đẹp để tiếp tục phát triển Đề án xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương trong thời gian tới.

12/5/2018 11:00 AMĐã ban hànhHoạt động doanh nghiệpTinXem chi tiếtbecamex IDC, đại học quốc gia, lễ ký kết492-becamex-idc-va-dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minh-ky-ket-hop-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-caFalse121000

1.00

121,000

1.00

242,000

FalseĐịnh hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013Định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013

TTĐT - Sáng 19 - 3, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành về định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013. Tham dự, có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Năm 2013, tình hình chính trị và kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định đối với an ninh khu vực. Vì vậy, đòi hỏi công tác đối ngoại cần phải hết sức chủ động, nhạy bén, linh hoạt và hiệu quả, bám sát chủ đề của Bộ Ngoại giao trong năm 2013 “Ngoại giao Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”.

Năm 2013, công tác đối ngoại của nước ta chú trọng vào các nhiệm vụ: tích cực đóng góp, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội về hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; tiếp tục đưa quan hệ với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, quan trọng đi vào chiều sâu, nâng cấp quan hệ với một số nước, đôn đốc triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực.

Tham gia tích cực, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hướng tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông; tiếp tục thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC); đẩy mạnh công tác tăng dày, tôn tạo mốc giới với Lào, phân giới cắm mốc Campuchia. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin tuyên truyền đối ngoại, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài một cách đồng bộ, bền vững; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

Trên cơ sở đó, các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên cập nhật, theo dõi sát tình hình chính trị - kinh tế thế giới có tác động đến Việt Nam.

Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại và quan hệ hợp tác cấp địa phương, ưu tiên mở rộng hợp tác với các đối tác nước bạn láng giềng, các nước khu vực Đông Bắc Á, ASEAN, các nước phát triển Mỹ, Pháp, Canada. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong quá trình triển khai công tác liên quan đến biên giới, lãnh thổ, tiến hành công tác bảo hộ công dân, lãnh sự theo phương châm kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại và thu hút viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, góp phần thiết thực vào mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và tăng trưởng bền vững của địa phương. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương theo hướng bài bản, đồng bộ, tiến tới xây dựng hệ thống cơ quan ngoại vụ cấp Sở trên toàn quốc…

Tại hội nghị, các ngành, địa phương cơ bản thống nhất với định hướng công tác đối ngoại địa phương năm 2013 mà Bộ Ngoại giao đề ra. Đồng thời, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác ngoại giao, như: cần có quy định, chế tài xử phạt trong lĩnh vực đối ngoại; có quy chế thống nhất quản lý đối ngoại tại các địa phương; tăng cường thanh tra chuyên ngành về đối ngoại. Một số tỉnh, thành kiến nghị cần có chính sách đối với ngư dân đánh bắt cá xa bờ; có cơ chế, chính sách kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, chú trọng bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại địa phương.

Mai Xuân

3/19/2013 2:07 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6596-Dinh-huong-cong-tac-doi-ngoai-dia-phuong-nam-2013Bình Dương tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩmBình Dương tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

TTĐT - ​An toàn thực phẩm (ATTP) đã và đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Công tác đảm bảo ATTP ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP.

​Vệ sinh ATTP được đảm bảo

Năm 2017, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về ATTP đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt và triển khai liên tục. Do đó công tác đảm bảo ATTP đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đến nay cơ bản đã kiểm soát được các nguy cơ mất ATTP đối với các nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả; số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm thiểu rõ rệt. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 22.603 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó ngành Y tế quản lý 14.555 cơ sở; ngành Nông nghiệp quản lý 7.962 cơ sở; ngành Công Thương quản lý 62 cơ sở, không bao gồm các cơ sở nhỏ lẻ đã được UBND tỉnh tạm thời giao cho ngành Y tế quản lý. 100% Ban Chỉ đạo ATTP cấp huyện và cấp xã đã được kiện toàn. Hiện nay Ban Chỉ đạo ATTP các cấp đã và đang phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động ATTP ở địa phương, qua đó đã có được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, Ban Chỉ đạo các cấp đều tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết công tác ATTP nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại nhằm đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bình Dương là một trong những tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tập trung hầu hết những khu công nghiệp lớn và số lượng dân nhập cư đông. Do đó việc bảo đảm ATTP vô cùng phức tạp. Nắm bắt tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đầu tư thêm kinh phí hoạt động bảo đảm vệ sinh ATTP qua từng năm. Riêng năm 2017 kinh phí địa phương cho hoạt động đảm bảo ATTP là 6 tỷ 131 triệu đồng. Trong năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 17.414 lượt cơ sở, phát hiện 3.368 cơ sở vi phạm, phạt tiền 553 cơ sở với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh đã lập đường dây nóng. Các thông tin phản ánh đều được xác minh và xử lý đúng quy định pháp luật. Trong năm 2017 đã tiến hành giải quyết 18 vụ việc, xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở với tổng số tiền hơn 68 triệu đồng.

Căn cứ từng vụ việc cụ thể và qua các đợt cao điểm (Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…), các sở, ban, ngành có liên quan đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ATTP trên địa bàn tỉnh. Đến nay các vụ việc nổi cộm về ATTP đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bình Dương tổ chức tuyên truyền cải thiện ATTP thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh​

Vừa qua, Đoàn giám sát liên ngành Trung ương đã đến kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại 03 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Phước Thành, thị xã Dĩ An; Bếp ăn tập thể, Công ty TNHH FTN Việt Nam, thị xã Bến Cát; Công ty TNHH AEON chi nhánh Bình Dương, thị xã Thuận An. Qua kết quả đánh giá, 03 cơ sở, doanh nghiệp trên đều đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí về vệ sinh ATTP của Cục ATTP, Bộ Y tế; người lao động và khách hàng khá hài lòng về chất lượng thức ăn được phục vụ.

Tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc của Đoàn giám sát Liên ngành Trung ương về ATTP tại Bình Dương, ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất chế biến, đảm bảo vệ sinh ATTP. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp, nhiệm vụ theo đúng Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời công khai các cơ sở vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm để cảnh báo cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Hưng cho biết, trong năm 2018, các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp và triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất của các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm sẽ tăng nhiều lần so với ngày thường. Chính vì lượng tiêu thụ tăng khiến các mặt hàng thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có nhiều trong thị trường dẫn đến nguy cơ mất ATTP là rất lớn. Các Chi cục Chăn nuôi - Thú y tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm ATTP, đặc biệt là việc lạm dụng chất cấm, thuốc an thần tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc; huy động các phòng kiểm nghiệm sẵn có trên địa bàn, thực hiện hiệu quả việc kiểm nghiệm, giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Người tiêu dùng an tâm lựa chọn thực phẩm sạch tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh

Song song đó, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, vệ sinh cá nhân người sản xuất, chế biến thực phẩm; quy định nguồn gốc, bảo đảm ATTP đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn…; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản điều hành, phân công quản lý giữa các ngành; công tác thanh tra, kiểm tra, thông tin phổ biến pháp luật; kế hoạch phối hợp liên ngành… để công tác đảm bảo ATTP ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng; giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Qua đó giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân, góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo sự an tâm cho người tiêu dùng; bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và an sinh xã hội.

2/6/2018 5:00 PMĐã ban hànhTin văn hóa - xã hộiTinXem chi tiếtATTP, An toàn thực phẩm995-binh-duong-tang-cuong-dam-bao-an-toan-ve-sinh-thuc-phaFalse121000

0.00

121,000

4.00

484,000

FalseTổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018

TTĐT - ​Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" năm 2018.

​Theo đó, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung thi: Kiến thức về Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh niên; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bảo vệ môi trường; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp…

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet thông qua địa chỉ http://thitructuyen.binhduong.gov.vn.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng thi là thi sơ khảo và thi chung khảo. Thi sơ khảo từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018; trong tháng 10/2018, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng chung khảo về thời gian và địa điểm tổ chức thi.

Kết quả thi được thông báo trong phần "Kết quả". Thời gian công bố kết quả giải thưởng cuộc thi: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi. Trao giải vòng thi sơ khảo: Sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả cuộc thi. Trao giải vòng thi chung khảo: Trao các giải nhất, nhì, ba tại Lễ mít tinh Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2018 (đối với giải khuyến khích sẽ trao giải cùng lúc với giải thưởng vòng thi sơ khảo).​

6/12/2018 11:00 AMĐã ban hànhTin nội chínhTinXem chi tiếtcuộc thi pháp luật, tìm hiểu pháp luật, Internet, pháp luật Internet725-to-chuc-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-tren-internet-nam-201False121000

300.00

121,000

0.00

36,300,000

False

1.666667

3

Triển khai giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn QuốcTriển khai giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

TTĐT - Thực hiện Công văn số 3623/LĐTBXH-TTLĐNN ngày 01/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản số 3554/UBND-VX về việc "Triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc".

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp các gia đình có con em lao động tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn hợp đồng lao động. Xử lý nghiêm những trường hợp cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình lao động của địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đồng thời, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn của địa phương-nơi có người dân đang lao động tại Hàn Quốc.

Hoài Hương

10/24/2014 9:22 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7391-Trien-khai-giai-phap-nham-giam-ty-le-lao-dong-cu-tru-bat-hop-phap-tai-Han-QuocUỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra công tác thực hiện chính sách đối với thanh niên tại Bình DươngUỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra công tác thực hiện chính sách đối với thanh niên tại Bình Dương

TTĐT – Chiều 13 – 6, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị đã tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam – Hoàng Ngọc Thanh làm Trưởng đoàn về công tác thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên ở tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 12/2011 trên địa bàn tỉnh có khoảng 885.000 thanh niên, chiếm 50,59% dân số, trong đó có khoảng 670.000 thanh niên nhập cư. Tình hình tư tưởng, thái độ chính trị của thanh niên trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của thanh niên càng được nâng cao, năng động, có ý chí tự lập… đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các cấp uỷ, chínhq quyền, tổ chức, đoàn thể đã tổ chức và triển khai thực hiện các chính sách pháp luật đối với thanh niên, như: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25; triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Nghị định 120 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên; triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; thực hiện Quyết định 103 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ thanh niên học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015; các chính sách trong hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hoá tinh thần trong thanh niên và quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn.

Qua đó, đã tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên phát triển khả năng và cống hiến nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh; cơ chế chính sách về đào tạo, sử dụng và đãi ngộ thanh niên, nhất là thanh niên công chức, viên chức đã tạo điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác giải quyết việc làm được các cấp quan tâm và thực hiện tốt qua các năm, đã góp phần tạo việc làm cho thanh niên, làm giảm tệ nạn xã hội. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh niên được xây dựng và ban hành, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động, quản lý thanh niên ngày càng đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, trước hết do số lượng thanh niên nhập cư khá cao dẫn đến tình trạng các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; việc cụ thể hoá các chương trình hành động ở một số địa phương, đơn vị chưa phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng nhất là trong công tác tổ chức tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên nhập cư, thanh niên tôn giáo trong việc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội…; các mô hình hoạt động vui chơi, giải trí chưa đa dạng, một số cán bộ Đoàn chưa thể hiện hết vai trò chủ động trong công tác tham mưu.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam - Hoàng Ngọc Thanh

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam - Hoàng Ngọc Thanh đánh giá cao kết quả việc thực hiện các chính sách cho thanh niên, nhất là người lao động của tỉnh Bình Dương. Ông đề nghị trong thời gian tới tỉnh Bình Dương cần thực hiện quyết liệt công tác thanh niên nhất là sự vào cuộc của các cấp uỷ đảng, chính quyền; phát triển các tổ chức Đoàn, Hội để thực hiện tốt các chương trình, chính sách cho thanh niên đến từng cá nhân thanh niên, người lao động; nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên qua các chương trình phù hợp với đặc trưng riêng của từng địa phương.

Hoàng Phạm

6/13/2012 2:34 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6422-Uy-ban-Quoc-gia-ve-thanh-nien-Viet-Nam-kiem-tra-cong-tac-thuc-hien-chinh-sach-doi-voi-thanh-nien-tai-Binh-DuongBáo Bình Dương và Công ty Cổ phần Truyền thông Ánh Sáng tặng quà tết cho người nghèoBáo Bình Dương và Công ty Cổ phần Truyền thông Ánh Sáng tặng quà tết cho người nghèo

Sáng 20-1, đại diện Báo Bình Dương và Công ty Cổ phần Truyền thông Ánh Sáng ( AS Media ) đã phối hợp tổ chức trao quà tết cho các hộ nghèo xã Thạnh Hội ( Tân Uyên ).

Tại đây, đại diện hai đơn vị đã trao tặng 20 phần quà gồm: gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, bánh kẹo… Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Đây là hoạt động thường niên của Báo Bình Dương nhằm chung tay góp phần chăm lo cho người nghèo có thêm điều kiện đón tết cổ truyền, vui xuân mới.

Nhật Huy (Theo báo Bình Dương)

1/23/2009 7:34 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7160-Bao-Binh-Duong-va-Cong-ty-Co-phan-Truyen-thong-Anh-Sang-tang-qua-tet-cho-nguoi-ngheoPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TTĐT – Sáng 20 – 4, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quý I - 2011 và kế hoạch công tác quý II - 2011. Tham dự có lãnh đạo Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I/2014, diện tích gieo trồng vụ đông xuân ước đạt 7.086,9ha. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng giảm so với cùng kỳ. Tổng đàn heo giảm khoảng 3,6%, tổng đàn gia cầm giảm 7,3%. Dịch cúm gia cầm đã được dập tắt kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được ngành phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả. Các công trình thủy lợi được tiếp tục đầu tư hoàn thiện như hệ thống thoát nước Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp, trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn, hệ thống tiêu nước KCN Sóng Thần - Đồng An, các công trình cấp nước tập trung nông thôn,… Công tác phòng chống lụt bão, quản lý và khai thác các công trình thủy lợi được tăng cường.

Đặc biệt, trong quý I, ngành đã kiểm tra các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại vùng trồng rau của tỉnh như Bến Cát, thị xã Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một. Kết quả, các cơ sở đều chấp hành tốt các điều kiện quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Tiến hành lấy mẫu và phân tích 96 mẫu rau ăn lá, ăn quả trên địa bàn huyện Phú Giáo, Tân Uyên, Bến Cát, thị xã Thuận An, Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một. Kết quả, 13 mẫu có dư lượng nhưng ở mức cho phép. Thực hiện 212 lượt thanh tra, kiểm tra về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kinh doanh sản phẩm động vật, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,… Qua kiểm tra, phát hiện 124 vụ vi phạm, xử lý hành chính 88 vụ, thực hiện tiêu hủy 1.066,5 kg thịt gia súc, gia cầm và 717 con gia cầm sống.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Việc hình thành các Khu nông nghiệp công nghệ cao đã đem lại hiệu quả thiết thực (Ảnh: Một góc Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái)

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện có 4 xã (Bạch Đằng, Chánh Phú Hòa, An Sơn, Thanh An) đạt chuẩn nông thôn mới, 32/48 xã đã được phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản của tỉnh giai đoạn 2013-2016 và chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái (gắn với công nghiệp chế biến giai đoạn 2012-2015 để tiếp tục được triển khai thực hiện tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời lưu ý, ngành cần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao. Kịp thời tháo gỡ khó khăn về vay vốn của các hộ dân để họ tiếp cận được nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khẩn trương hoàn thiện thủ tục xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại; quan tâm đến các tiêu chí bền vững, ổn định trong xây dựng nông thôn mới; xem xét, nghiên cứu việc chuyển đổi mô hình trồng cây cao su sang cây ăn trái tại các địa phương có thổ nhưỡng phù hợp, nhằm tăng hiệu quả, thu nhập cho người dân.

Mai Xuân

4/11/2014 2:23 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6747-Pho-Chu-tich-UBND-tinh-Tran-Van-Nam-lam-viec-voi-So-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thonPhó Chủ tịch Trần Văn Nam tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Đài Loan E.C.I ElasticPhó Chủ tịch Trần Văn Nam tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Đài Loan E.C.I Elastic

TTĐT - Chiều 10-7, tại UBND tỉnh (tầng 16, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam tiếp và làm việc với ông Tommy Chang - Giám đốc Công ty Đài Loan E.C.I Elastic về dự kiến thực hiện dự án Khu công nghiệp xử lý chất thải rắn - Nghĩa trang công viên.

Tại buổi làm việc, Công ty đã giới thiệu sơ bộ về dự án Khu công nghiệp xử lý chất thải rắn (gọi tắt là KCN), Nghĩa trang công viên. Mục đích của KCN là thu gom chất thải công nghiệp và dân sinh, xe hơi cũ để xử lý thành các sản phẩm (nhựa, hàng may mặc, phân bón…) cung cấp cho các nhà máy sản xuất trong nước và để xuất khẩu. Để xây dựng KCN này, cần diện tích đất khoảng gần 300ha, công suất xử lý rác thải dân sinh 2.500 tấn/ngày, rác thải công nghiệp 5.000 tấn/ngày, xác xe hơi 30.000 tấn/năm, vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và giải phóng đền bù khoảng hơn 32 triệu USD, thiết bị công nghệ của Nhật và Đài Loan, sử dụng hơn 500.000 lao động. Đối với dự án Công viên Nghĩa trang, gồm 3 khu: Khu mai táng, khu mộ - khu tro cốt, khu dịch vụ và khu cảnh quan, tổng diện tích khoảng 100ha.

Qua giới thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đánh giá cao 02 dự án trên. Phó Chủ tịch cho biết, tỉnh rất quan tâm đến việc xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn, chất thải nguy hại. Phó Chủ tịch đề nghị, Công ty cần có văn bản để trình lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, dự án.

Về Công viên nghĩa trang, Phó Chủ tịch cho biết, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lĩnh vực này ở Việt Nam chưa có, pháp luật đầu tư về lĩnh vực này cũng chưa có. Bên cạnh đó, nghi lễ, văn hóa mỗi nước cũng khác nhau nên quy mô và quy trình phải theo phong tục của mỗi nước. Về vấn đề này, tỉnh sẽ đề xuất với Trung ương để xem xét.

Mai Xuân

7/11/2014 3:40 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6086-Pho-Chu-tich-Tran-Van-Nam-tiep-va-lam-viec-voi-lanh-dao-Cong-ty-Dai-Loan-ECI-ElasticHội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIIHội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

TTĐT- ​Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quy​ết Trung ương 8, khóa XII. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. ​

Tại điểm cầu Bình Dương, tham dự có ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các báo cáo viên cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019"; ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"…

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cho biết, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị Trung ương 8 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, do Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy thông qua hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, ông yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, kết hợp với tài liệu và quá trình trao đổi cũng như thực tiễn để nắm bắt tốt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. Sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy Đảng nhanh chóng tổ chức học tập, triển khai, quán triệt sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đến các cấp ủy Đảng, từng đảng viên và quần chúng nhân dân để đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

11/23/2018 2:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiếtNghị quyết Trung ương 8, học tập nghị quyết, hội nghị trực tuyến606-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-8-khoa-xiTrue121000

0.00

121,000

0.00

FalseKế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2011: Triển khai nhiều dự án thoát nước, xử lý chất thải và quan trắcKế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2011: Triển khai nhiều dự án thoát nước, xử lý chất thải và quan trắc

TTĐT – Sáng 08 – 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam – Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường (BCĐBVMT) tỉnh đã chủ trì họp BCĐBVMT tỉnh để thông qua kết quả thực hiện kế hoạch BVMT tỉnh năm 2011.

Theo báo cáo, trong năm 2011, các sở, ban, ngành đã chủ động và tổ chức thực hiện 26 dự án ưu tiên đầu tư như các Dự án về thoát nước và xử lý nước thải, Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ cho ứng cứu sự cố môi trường, Dự án mua sắm xe chuyên dụng và trang thiết bị phục vụ cho công tác quan trắc…

Trong đó, Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (Tiểu dự án 1 tại khu vực thị xã Thủ Dầu Một) do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (Biwase) làm chủ đầu tư đã được triển khai và đang trong quá trình hoàn thiện thi công hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải.

.jpg)

Triển khai mạng lưới thu gom nước thải tại khu vực phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một

Ngoài ra, còn thực hiện 24 nhiệm vụ trọng tâm như các chương trình về truyền thông về môi trường, chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, xây dựng chiến lược BVMT đến năm 2020, xây dựng phương án phòng chống sự cố hoá chất…

Tuy nhiên, một số dự án, chương trình đến nay vẫn chưa được triển khai hoặc đang triển khai nhưng chưa đúng tiến độ, nhất là các dự án mang tính chất đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án đầu tư có quy mô lớn nên việc lập dự án kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng chậm do phải thực hiện theo đúng trình tự quy định, chủ đầu tư dự án chưa quyết liệt triển khai thực hiện các dự án được giao…

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam – Trưởng BCĐBVMT tỉnh

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam – Trưởng BCĐBVMT tỉnh yêu cầu thường trực BCĐ, các sở, ngành và các địa phương phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền BVMT cho toàn thể nhân dân tại địa phương; rà soát lại các dự án đang chậm tiến độ để đưa ra biện pháp giải quyết nhất là các dự án về thoát nước và xử lý chất thải; chỉ đạo Biwase đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thoát nước tại Khu công nghiệp Mai Trung, Việt Hương 2, An Tây (huyện Bến Cát) và xử lý nước thải cho các khu dân cư thượng nguồn kênh Ba Bò.

Hoàng Phạm

3/8/2012 1:11 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6300-Ke-hoach-bao-ve-moi-truong-tinh-Binh-Duong-nam-2011-Trien-khai-nhieu-du-an-thoat-nuoc-xu-ly-chat-thai-va-quan-tracĐảm bảo vệ sinh môi trường an toàn trật tự của các dự án XDCB trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015Đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn trật tự của các dự án XDCB trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

TTĐT - Ngày 05-02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 374/UBND-KTTH về việc “Đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn trật tự của các dự án xây dựng cơ bản trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015”.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố, Tổng Công ty Becamex chỉ đạo kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản đang thi công đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn - nhất là công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015.

Hoài Hương

2/7/2015 10:29 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7583-Dam-bao-ve-sinh-moi-truong-an-toan-trat-tu-cua-cac-du-an-XDCB-trong-thoi-gian-nghi-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Thuận An tiếp xúc cử tri thị trấn Lái ThiêuĐại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Thuận An tiếp xúc cử tri thị trấn Lái Thiêu

Vừa qua, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và huyện Thuận An đã tiếp xúc cử tri thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh và huyện Thuận An đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp lần thứ 12- HĐND tỉnh vừa qua. toc ngang vai dep Kỳ họp này đã thông qua 16 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2009; Nghị quyết về phương án điều chỉnh địa giới hành chính của Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát và huyện Tân Uyên; Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2009; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2009. Đại biểu HĐND tỉnh và huyện cũng đã trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị trong thời gian qua như: Công trình đê bao An Sơn- Lái Thiêu; vấn đề phục hồi, phát triển vườn cây ăn trái ở huyện Thuận An; công tác giải tỏa đền bù các dự án kinh tế- xã hội ở huyện.

(Theo www.btv.org.vn)

1/9/2009 3:30 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết5692-Dai-bieu-HDND-tinh-Binh-Duong-va-huyen-Thuan-An-tiep-xuc-cu-tri-thi-tran-Lai-ThieuThông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt NamThông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

TTĐT - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 phút ngày thứ sáu (19/12/2014).

Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An tổ chức cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia Lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do Ủy ban nhân dân huyện, thị xã bố trí.

Hoài Hương

12/18/2014 8:42 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7560-Thong-bao-vieng-Nghia-trang-liet-si-nhan-ky-niem-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-Viet-NamTriển lãm tranh áp-phích Phần Lan tại Bình DươngTriển lãm tranh áp-phích Phần Lan tại Bình Dương

TTĐT - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam, chiều 18-11, tại Trung tâm Thương mại Becamex, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức triển lãm nghệ thuật tranh áp-phích Phần Lan với chủ đề “100 năm - 100 áp phích”.

Đến dự có đại sứ Phần Lan tại Việt Nam - Ngài Kimmo Lahdevirta, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Nhị, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp và các khách mời.

Tại cuộc triển lãm, 100 tấm áp phích với nội dung phong phú quảng bá các sự kiện quốc gia và quốc tế quan trọng của đất nước Phần Lan, như: Đại hội thể thao Olympic ở Helsinki năm 1952, ngành du lịch, các loại hình hội chợ và triển lãm quốc gia, quảng bá các vấn đề xã hội (gồm an toàn giao thông, phong trào không uống rượu, công tác phòng, chống ma túy, bảo vệ môi trường) và các vấn đề khác. Những tấm áp-phích được triển lãm lần này do ông Kari Savolainen - Quản lý Bảo tàng tranh áp phích Lahti lựa chọn từ các bộ sưu tập của Bảo tàng. Thiết kế và in ấn áp-phích tại Việt Nam, do nhà thiết kế đồ họa Claude Jacquelin thực hiện.

Những áp-phích quảng bá ngành thương mại, du lịch của đất nước Phần Lan

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Ngài đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdevirta tham quan triển lãm

Khách mời và người dân tham quan triển lãm

Phát biểu khai mạc, Ngài đại sứ Phần Lan Kimmo Lahdevirta cho biết, trong 40 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan không ngừng được củng cố và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Triển lãm là một phần quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam năm 2013. Những tấm áp phích trưng bày tại triển lãm là những bức tranh đẹp về quá trình phát triển của Phần Lan từ thời kỳ đầu của nền độc lập.

Cuộc triển lãm sẽ mang đến cho người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng những hình ảnh sinh động về đất nước và con người Phần Lan. Đây cũng là dịp để người dân Bình Dương có điều kiện cảm nhận nét đẹp về văn hóa và nghệ thuật tranh áp phích truyền thống của Phần Lan, có thêm những thông tin về quá trình công nghiệp hóa, về sự phát triển thương mại và du lịch của đất nước Phần Lan thơ mộng.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 22/11/2013.

Mai Xuân

11/19/2013 8:07 AMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiết6666-Trien-lam-tranh-ap-phich-Phan-Lan-tai-Binh-DuongPhê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2015Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương năm 2015

TTĐT - Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học nghề của người lao động nông thôn (LĐNT), ngày 19-01, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt đề án đào tạo nghề cho LĐNT tỉnh Bình Dương đến năm 2020” (Đề án).

Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐNT, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Năm 2015, tổ chức đào tạo nghề cho 2.540 người là LĐNT, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 70%. Trong đó, lao động qua đào tạo nghề đạt 48%.

Đối tượng được đào tạo gồm: LĐNT thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác; LĐNT thuộc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của tỉnh); LĐNT khác.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm lập kế hoạch hàng năm, phối hợp với ngành liên quan, huyện, thị xã, tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác đào tạo nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng LĐNT thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác: được hỗ trợ chi phí học tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn 15.000 đồng/ngày thực học/người, tiền đi lại theo không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên, riêng người khuyết tật được hỗ trợ 300.000 đồng/khóa khi học nghề xa nơi cư trú từ 10km trở lên.

2. Đối tượng LĐNT thuộc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của tỉnh): được hỗ trợ chi phí học tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn 10.000 đồng/ngày thực học/người.

3. Đối tượng LĐNT khác : được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học, tiền ăn 10.000 đồng/ngày thực học/người.

Riêng LĐNT là dân tộc thiểu số thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo học các khóa học trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được hưởng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

  1. NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP

1. May công nghiệp;

2. Lắp đặt điện nội thất;

3. May gia dụng;

4. Thiết kế, tạo mẫu tóc;

5. Sửa chữa máy vi tính phần cứng;

6. Lái xe nâng hàng;

7. Nấu ăn đãi tiệc;

8. Bảo mẫu.

II. NGHỀ NÔNG NGHIỆP

1. Trồng và nhân giống nấm;

2. Trồng rau an toàn;

3. Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh;

4. Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su;

5. Chăn nuôi thú y;

6. Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi;

7. Trồng và khai thác một số cây dưới tán lá;

8. Trồng hoa lan.

Hoài Hương

1/23/2015 5:27 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết7589-Phe-duyet-ke-hoach-thuc-hien-De-an-dao-tao-nghe-cho-lao-dong-nong-thon-tinh-Binh-Duong-nam-2015Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho học viên cai nghiệnLãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho học viên cai nghiện

TTĐT - Nhân dịp Tháng hành động phòng, chống ma túy và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), sáng 26-6, Đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho học viên (HV) Trung tâm Giáo dục lao động - Tạo việc làm tỉnh (xã Tam Lập, huyện Phú Giáo).

Trung tâm Giáo dục lao động- Tạo việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh là nơi quản lý, giáo dục và thực hiện cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy trong toàn tỉnh. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, giáo dục và cai nghiện gần 900 HV. Trong những năm qua, Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo không có HV bỏ trốn; tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp cho 100% HV sau cai nghiện.

Tại đây, Đoàn lãnh đạo tỉnh đã tặng 20 triệu đồng cho Trung tâm; 50 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 cho HV nỗ lực, cố gắng cai nghiện, học nghề; 5 phần quà cho 5 khu điều trị, sinh hoạt trong Trung tâm, mỗi phần 2 triệu đồng.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho trung tâm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đặng Minh Hưng đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được. Ông mong rằng, Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, , các HV luôn chấp hành tốt quy định của Trung tâm, tích cực lao động, học tập, quyết tâm từ bỏ ma túy, trở thành công dân có ích của xã hội.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Đoàn lãnh đạo tỉnh hỏi thăm sức khỏe, quá trình cai nghiện của HV

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà cho từng khu sinh hoạt, điều trị của HV

6/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhHoạt động của lãnh đạo tỉnhTinXem chi tiếtLãnh đạo tỉnh Bình Dương, thăm tặng quà cho học viên cai nghiện, Trung tâm Giáo dục lao động Tạo việc làm tỉnh Bình Dương658-lanh-dao-tinh-tham-tang-qua-cho-hoc-vien-cai-nghieTrue121000

0.50

121,000

0.50

121,000

False

3

1

Vietcombank Bình Dương ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nướcVietcombank Bình Dương ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước

TTĐT - ​Chiều 24-5, tại TX.Thuận An đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Bình Dương và các đơn vị: Kho bạc nhà nước TX.Thuận An, Chi cục Thuế TX.Thuận An, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp (KCN) VSIP - KCN Việt Hương. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện theo thỏa thuận khung hợp tác thanh toán điện tử song phương tập trung giữa Kho bạc nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ký ngày 26/9/2003, trong năm 2016, Vietcombank Bình Dương đã thu nộp ngân sách nhà nước cho phòng giao dịch (PGD) Kho bạc nhà nước 300 tỷ đồng (tăng gần 40% so với năm trước). Ngoài ra, hiện nay Vietcombank Bình Dương còn phối hợp thực hiện thanh toán thuế, bảo hiểm xã hội tỉnh.

Việc ký kết chính thức thỏa thuận hợp tác thu ngân sách nhà nước giữa Vietcombank Bình Dương và các đơn vị trực thuộc Kho bạc nhà nước t​ỉnh, Cục Thuế Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương sẽ giúp cho công tác đối chiếu, tra soát dữ liệu giữa Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị phối hợp được nhanh chóng hơn. Nhờ đó, công tác thu - nộp ngân sách nhà nước tiết kiệm được chi phí, thời gian, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần thúc đẩy việc thanh toán qua ngân hàng, phát triển thanh toán điện tử, ngân hàng điện tử.

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của UBND tỉnh chúc mừng lễ ký kết

Bảng cam kết theo tinh thần công văn 5018 năm 2024

Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TX.Thuận An, Cục thuế Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Liêm yêu cầu Kho bạc nhà nước tổ chức triển khai việc phối hợp thu ngân sách với nhiều ngân hàng và cả​i cách hành chính trong quá trình thu. Ngân hàng Vietcombank mở nhiều kênh để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp thuế; giữ uy tín trong các hoạt động của mình.