Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

MathX Cùng em học toán > TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

Để giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Đội ngũ MATHX biên soạn bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm học 2024-2025, bao gồm 5 đề thi có đáp án và lời giải chi tiết bám sát cấu trúc của các trường, phòng, sở giáo dục trên cả nước. Chúc các em học tốt

Phụ huynh và các em học sinh xem thêm bộ 5 đề thi học kì 2 toán lớp 6 kèm lời giải chi tiết tại đây:

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 6 - ĐỀ SỐ 2

NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

  1. \({\dfrac{-4}{3}}\,-\,{\dfrac{7}{-6}}\,+\,{\dfrac{1}{2}}\)
  1. \({\dfrac{8}{7}}+{\dfrac{4}{7}}\cdot{\dfrac{-6}{11}}-{\dfrac{4}{7}}\cdot{\dfrac{5}{11}}\)
  1. \(5{\dfrac{3}{7}}-\left(4{\dfrac{3}{7}}+1\right)\)
  1. \(1\dfrac{5}{15}.0,75 \) - (\(\dfrac{11}{20}\) + 25%) : \(\dfrac{3}{5}\)

Lời giải:

  1. \({\dfrac{-4}{3}}\,-\,{\dfrac{7}{-6}}\,+\,{\dfrac{1}{2}}\)

\= \({\dfrac{-4}{3}}\,+\,{\dfrac{7}{6}}\,+\,{\dfrac{1}{2}}\)

\(={\dfrac{-8}{6}}+{\dfrac{7}{6}}+{\dfrac{3}{6}}\)

\(={\dfrac{-8+7+3}{6}}={\dfrac{2}{6}}\)

\= \(\dfrac{1}{3}\)

  1. \({\dfrac{8}{7}}+{\dfrac{4}{7}}\cdot{\dfrac{-6}{11}}-{\dfrac{4}{7}}\cdot{\dfrac{5}{11}}\)

\(={\dfrac{8}{7}}+{\dfrac{4}{7}}.\left({\dfrac{-6}{11}}-{\dfrac{5}{11}}\right)\)

\(={\dfrac{8}{7}}+{\dfrac{4}{7}}\cdot(-1)\)

\= \(\dfrac{4}{7}\)

  1. \(5{\dfrac{3}{7}}-\left(4{\dfrac{3}{7}}+1\right)\)

\(=5+{\dfrac{3}{7}}-\left(4+{\dfrac{3}{7}}+1\right)\)

\(=5+{\dfrac{3}{7}}-4-{\dfrac{3}{7}}-1\)

\(=(5-4-1)+\left({\dfrac{3}{7}}-{\dfrac{3}{7}}\right)\)

\= 0

  1. \(1\dfrac{5}{15}.0,75 \) - (\(\dfrac{11}{20}\) + 25%) : \(\dfrac{3}{5}\)

\(={\dfrac{20}{15}}\cdot{\dfrac{3}{4}}-\left({\dfrac{11}{20}}+{\dfrac{25}{100}}\right):{\dfrac{3}{5}}\)

\(={\dfrac{4}{3}}\cdot{\dfrac{3}{4}}-\left({\dfrac{11}{20}}+{\dfrac{5}{20}}\right)\cdot{\dfrac{5}{3}}\)

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Tài khoản đã đăng nhập quá 3 trình duyệt nên bị hạn chế quyền lợi tài khoản VIP

Trang chủ » TOÁN LỚP 6

TOÁN LỚP 6

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Ôn tập hè toán 6 lên 7 chương trình mới 1053 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2022-2023 7279 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Củng cố toán lớp 6 tập 1 mới 1698 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Củng cố kiến thức toán 6 tập 2 sách mới 3868 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề giữa kì 2 môn toán lớp 6 kết nối tri thức 6229 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Tài liệu dạy học chân trời sáng tạo toán 6 ... 1309 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề giữa kì 2 môn toán lớp 6 5589 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Bài tập toán lớp 6 chương trình mới kì 1 chư... 1667 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Tài liệu học kì 2 môn toán lớp 6 chương trìn... 5996 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Cơ bản toán lớp 6 tập 1 1999 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Cơ bản toán lớp 6 tập 2 4495 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề giữa kì 1 môn toán lớp 6 hà nội năm họ... 2846 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 1 môn toán 6 chân trời sáng tạo 1586 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 1 môn toán lớp 6 cánh diều 1971 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 1 môn toán lớp 6 kết nối tri thức 2392 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề cương học kì 1 môn toán lớp 6 trường ng... 2968 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Vở bài tập toán 6 chân trời sáng tạo tập 1 949 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 1 môn toán lớp 6 cánh diều năm 20... 3505 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Đề học kì 1 toán lớp 6 Hà Nội năm học 202... 3648 view

Bài tập toán lớp 6 học kỳ ii năm 2024

Tài liệu dạy thêm toán 6 chân trời sáng tạo ... 2394 view

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> Trang cuối

Đăng nhập Đăng ký

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 là gì?

Thi giữa kì 2 lớp 6 là một bài kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh trong học kì 2 của năm học.

Làm thế nào để học tốt môn toán lớp 6?

Để học tốt kiến thức toán lớp 6 cần phát triển tư duy logic, cách trình bày. Cần rèn luyện tư duy và cách trình bày logic thông qua việc làm các bài tập. Cách này sẽ giúp các em hình thành nên thói quen; cách tư duy và lập luận chặt chẽ hơn khi giải quyết bài tập. Việc trình bày một bài toán khoa học rất quan trọng.