Bài tập tình huống luật tài chính có đáp án năm 2024

Khám phá và nâng cao hiểu biết về Luật Phá sản qua cách làm các bài tập luật phá sản là một các rất hữu hiệu. Một tài liệu quý báu dành cho sinh viên pháp luật, luật sư tương lai, và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Tập hợp các tình huống thực tế và giả định, từ cơ bản đến phức tạp, mỗi bài tập trong bộ sưu tập này không chỉ giúp người đọc nắm vững lý thuyết mà còn rèn luyện kỹ năng áp dụng luật vào các tình huống cụ thể.

Sau đây là một số mẫu bài tập luật phá sản bạn đọc tham khảo thêm nhé!

Tình huống 1:

Công ty TNHH TH có 2 thành viên là bà T và bà H. Mỗi người góp 4 tỷ vốn điều lệ, có trụ sở tại quận Nam từ Liêm – Thành phố Hà Nội. Sa 5 năm thua lỗ, đến nay công ty TH không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn là 25 tỷ. Mặc dù các chủ nợ có yêu cầu nhiều lần. Tất cả 20 doanh nghiệp, cá nhân là chủ nợ của TH đều có trụ sở hoặc cư trú tại Hòa Bình. Công ty không nợ người lao động.

Yêu cầu:

Đối tượng nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty TNHH TH?

Tòa án nào có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với công ty TH?

Trong số các chủ nợ có:

 • Ngân hàng thương mại cổ phần M. khoản nợ của Th với ngân hàng M là 7 tỷ đồng và có tài sản thế chấp trị giá 8 tỷ.
 • Công ty TNHH N với số nợ 1 tỷ và tài sản đảm bảo trị giá 0.5 tỷ.
 • L là nhà cung cấp vật tư với số nợ là 0.5 tỷ và không có tài sản đảm bảo. Giả sử công ty TH bị áp dụng thủ tục thanh lý, bị tuyên bố phá sản. Và công ty TNHH N được thanh toán 0.8 tỷ. Vậy ngân hàng M và doanh nghiệp L được thanh toán bao nhiêu?

Lời giải:

Đối với tình huống công ty TNHH TH bạn đề cập, đây là các phân tích và hướng dẫn:

Đối tượng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Theo Luật Phá sản, các chủ nợ, trong trường hợp này là 20 doanh nghiệp và cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại Hòa Bình, đều có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty TH.

Tòa án có thẩm quyền: Thủ tục phá sản của công ty TNHH TH sẽ được tiến hành bởi Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi công ty có trụ sở chính, tức là Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Thanh toán nợ khi công ty bị tuyên bố phá sản:

 • Trong trường hợp công ty TH bị tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý tài sản, việc phân phối tài sản sẽ tuân theo các quy định về ưu tiên thanh toán trong pháp luật phá sản.
 • Ưu tiên thanh toán nợ sẽ được áp dụng theo thứ tự sau: Chi phí phá sản, nợ lao động, nợ thuế, nợ có đảm bảo, và cuối cùng là nợ không có đảm bảo.
 • Đối với Ngân hàng M: Có tài sản thế chấp trị giá 8 tỷ, nếu tài sản này đủ để thanh toán nợ thì ngân hàng sẽ nhận đủ 7 tỷ đồng.
 • Công ty TNHH N: Đã được thanh toán 0.8 tỷ, tức là 0.3 tỷ cao hơn so với giá trị tài sản đảm bảo.
 • L, nhà cung cấp vật tư: Là chủ nợ không có tài sản đảm bảo, sẽ chỉ được thanh toán nếu còn tài sản sau khi đã thanh toán cho các chủ nợ có đảm bảo và các khoản ưu tiên khác.

Lưu ý: Đây là những phân tích cơ bản dựa trên thông tin bạn cung cấp. Để có kết luận chính xác và cụ thể, việc tham khảo ý kiến của một luật sư chuyên nghiệp là cần thiết.

Tình huống 2:

Công ty cổ phần A có trụ sở chính tại quận Đống Đa – Hà Nội . Sau một thời gian hoạt động, tính đến ngày 15/09/2019, các khoản nợ đến hạn trả của A lên tới 24.2 tỷ. Bao gồm: Nợ của ngân hàng B 15 tỷ được bảo đảm bằng giá trị quyền sử dụng đất diện tích 200m2 p- được định giá 7 tỷ. Nợ công ty TNHH C 5 tỷ. Nợ công ty cổ phần D 4 tỷ được bảo đảm bằng giá trị quyền sử dụng đất 100m2 được định giá 6 tỷ. Nợ lương người lao động 200 triệu. Sổ sách kế toán của A thể hiện A không có khả năng thanh toán các khoản nợ nói trên. Mặc dù đã đến hạn nhưng các chủ nợ chưa có yêu cầu đòi nợ.

Bài tập tình huống luật tài chính có đáp án năm 2024
Một số bài tập luật phá sản có đáp án

Yêu cầu:

 • Công ty A có “ lâm vào tình trạng phá sản” không?
 • Giả định A bị rơi vào tình trạng phá sản, xác định các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thủ tục phá sản đối với các công ty nói trên?
 • Giả định A bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản: nếu giá trị tài sản còn lại của A được xác định là 3 tỷ. Việc phân chia giá trị tài sản còn lại của A cho các chủ nợ được thực hiện như nào?

Lời giải:

Tình trạng phá sản của công ty A: Căn cứ theo Luật Phá sản, một doanh nghiệp được coi là lâm vào tình trạng phá sản nếu không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trong trường hợp của Công ty A, với các khoản nợ lên tới 24.2 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán, công ty này có thể được xem xét là “lâm vào tình trạng phá sản.”

Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Theo luật phá sản, các chủ thể có quyền nộp đơn bao gồm chính công ty A (thông qua người đại diện theo pháp luật), các chủ nợ (bao gồm Ngân hàng B, công ty TNHH C và công ty cổ phần D), và người lao động của công ty A.

Phân chia giá trị tài sản khi áp dụng thủ tục thanh lý phá sản:

 • Nếu giá trị tài sản còn lại của A là 3 tỷ, việc phân chia sẽ tuân theo quy định về ưu tiên thanh toán trong luật phá sản.
 • Ưu tiên thứ nhất là chi phí phá sản.
 • Ưu tiên thứ hai là nợ lương người lao động (200 triệu).
 • Sau đó, các khoản nợ có bảo đảm sẽ được thanh toán, nhưng với trường hợp của Công ty A, giá trị tài sản có thể không đủ để thanh toán hết các khoản nợ có bảo đảm. Vì vậy, giá trị còn lại sau khi thanh toán nợ lương sẽ được phân chia tương ứng cho các chủ nợ có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa giá trị tài sản bảo đảm và số nợ. Các chủ nợ không có bảo đảm, trong trường hợp này là công ty TNHH C, có thể sẽ không nhận được thanh toán hoặc chỉ nhận được một phần nhỏ.

Lưu ý: Đây chỉ là những phân tích cơ bản và không thể thay thế cho sự tư vấn của một luật sư chuyên nghiệp. Trong trường hợp phức tạp như này, việc tìm kiếm sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp là rất quan trọng.

Tình huống 3:

Công ty TNHH D có trụ sở chính tại Hà Nội và thành lập năm 2015. Do ông Hoàng Văn Đức là giám đốc. Sau một thời gian hoạt động, đầu năm 2018 công ty bắt đầu hoạt động khó khăn và thua lỗ. Tháng 2/2019 trong quá trình giải quyết tranh chấp về hợp đồng tín dụng giữ công ty D và chi nhánh ngân hàng T, tòa án nhân dân TP HCM phát hiện công ty T mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

Yêu cầu:

1.Sau khi phát hiện công ty D mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, tòa án kinh tế TAND TP HCM có quyền ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty D không?

Giả sửa ngày 31/08/2019, D nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án có thẩm quyền. Sau đó đã xảy ra một số sự kiện sau:

Ngày 05/09/2019, tất cả chủ nợ của D đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đề nghị Tòa án cho rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Và ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản. Nhưng Tòa án không chấp nhận và vẫn tiếp tục giải quyết.

Ngày 26/09/2019, D thanh toán 500 triệu cho công ty A (chủ nợ không có đảm bảo) sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của quản tài viên

2. Sự kiện này có hợp pháp không?

Lời giải:

Về quyền mở thủ tục phá sản của Toà án:

 • Theo Luật Phá sản, khi phát hiện doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn, tòa án không tự ý quyết định mở thủ tục phá sản. Thủ tục phá sản chỉ được mở khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ chính doanh nghiệp đó, các chủ nợ, hoặc trong một số trường hợp đặc biệt, từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong trường hợp của công ty D, tòa án kinh tế TAND TP HCM không có quyền tự mở thủ tục phá sản mà cần có đơn yêu cầu từ các bên liên quan.

Về các sự khiến au quyết định mở thủ tục phá sản:

 • Về việc rút đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Khi tất cả chủ nợ đều đồng ý rút đơn, lý thuyết là họ có quyền yêu cầu đình chỉ thủ tục phá sản. Tuy nhiên, việc tòa án không chấp nhận và tiếp tục giải quyết có thể dựa trên các căn cứ pháp lý khác mà tòa án xét đoán là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chung, đặc biệt nếu tòa án xem xét rằng việc tiếp tục thủ tục phá sản là cần thiết để giải quyết công bằng và đầy đủ mọi yêu cầu pháp lý.
 • Về việc thanh toán cho chủ nợ không có đảm bảo: Sau khi mở thủ tục phá sản, mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp phải được quản tài viên giám sát và phê duyệt. Việc công ty D thanh toán 500 triệu cho công ty A sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của quản tài viên là hợp pháp, miễn là quá trình này tuân thủ đúng quy định của pháp luật phá sản và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ nợ khác.

Tóm lại, trong cả hai trường hợp, việc xử lý và quyết định của tòa án phải tuân theo các quy định pháp luật liên quan và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Việc tìm kiếm sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong những tình huống phức tạp như này là rất quan trọng.

Tham khảo Khoá đào tạo pháp luật dành cho doanh nghiệp của Học viện đào tạo pháp chế ICA nhé!

Mời bạn xem thêm:

 • Khái niệm phá sản doanh nghiệp
 • Lưu ý pháp lý đối với hợp đồng trao đổi tài sản
 • Giấy phép công bố lưu hành sản phẩm

Câu hỏi thường gặp:

Điều kiện nào xác định một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản?

Một doanh nghiệp được xem là lâm vào tình trạng phá sản khi không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Ai có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp?

Chủ nợ, chính doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính, và trong một số trường hợp đặc biệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình thủ tục phá sản bao gồm những giai đoạn nào?

Quy trình thủ tục phá sản gồm các giai đoạn: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, xem xét và quyết định mở thủ tục phá sản, quản lý và thanh lý tài sản của doanh nghiệp, và phân phối tài sản cho các chủ nợ.