Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3 Global success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 trang 20 Phonics and Vocabulary - Kết nối tri thức

1 (trang 20 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Đáp án:

  1. running (chạy)
  1. painting (tô, vẽ)

2 (trang 20 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Read and match (Đọc và nối)

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

1. nấu ăn

2. đi bộ

3. bơi

4. nhảy múa

3 (trang 20 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Đáp án:

1. swimming

2. dancing

3. singing

4. painting

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là bơi.

2. Đó là múa.

3. Đó là hát.

4. Đó là vẽ.

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức hay khác:

  1. Sentence patterns (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3): 1. Read and match (Đọc và nối)... 2. Read and match (Đọc và nối)...
  1. Speaking (trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 3): Ask and answer (Hỏi và trả lời)...
  1. Reading (trang 22 SBT Tiếng Anh lớp 3): 1. Look, complete and read... 2. Look, complete and read...
  1. Writing (trang 23 SBT Tiếng Anh lớp 3): 1. Look and write (Nhìn và viết)... 2. Write about your hobbies...

Vẽ vào giấy chiếc bánh sinh nhật mà bạn thích và đứng trước lớp nói cho các bạn nghe về chiếc bánh sinh nhật của bạn.

Lời giải chi tiết:

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024
My birthday is on the first of January. Now, I’m 8 years old. Look! This is my favorite birthday cake. It’s a beautiful strawberry cake with birthday wishes “Happy birthday” and my lovely nickname. It’s so yummy! I love my birthday cake a lot.

Tạm dịch:

Sinh nhật của tôi là vào ngày đầu tiên của tháng 1. Bây giờ, tôi 8 tuổi. Nhìn này! Đây là chiếc bánh sinh nhật yêu thích của tôi. Đó là một chiếc bánh kem dâu tây xinh đẹp với lời chúc sinh nhật "Chúc mừng sinh nhật" và biệt danh đáng yêu của tôi. Nó rất ngon! Tôi yêu chiếc bánh sinh nhật của tôi lắm.

Lời giải sách bài tập Unit 2 lớp 3 Lesson 2 trang 20, 21 trong Unit 2: Family SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 2.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 2 Lesson 2 trang 20, 21

Quảng cáo

A (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Look and write. (Nhìn và viết.)

Đáp án:

1. aunt

2. grandfather

3. uncle

Quảng cáo

4. grandmother

5. cousin

Hướng dẫn dịch:

aunt: cô, dì

grandfather: ông nội

uncle: chú, bác

grandmother: bà nội

cousin: anh chị em họ

B (trang 20 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Unscramble and write. (Sắp xếp và viết.)

Quảng cáo

Đáp án:

1. cousin

2. uncle

3. aunt

4. grandmother

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

cousin: anh chị em họ

uncle: chú, bác

aunt: cô, dì

grandmother: bà nội

C (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

D (trang 21 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start): Look and write. (Nhìn và viết.)

Đáp án:

1. Who’s he? – He’s my uncle.

2. What’s his name? – His name’s Bill.

3. Who’s he? – He’s my grandfather.

4. What’s her name? – Her name’s Lucy.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ta là ai? – Anh ấy là chú tôi.

2. Tên của anh ta là gì? – Tên của anh ta là Bill.

3. Ông ấy là ai? – Ông ấy là ông nội tôi.

4. Tên của cô ấy là gì? – Tên của cô ấy là Lucy.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start hay khác:

  • Unit 2 Lesson 1 trang 18, 19 SBT Tiếng Anh lớp 3
  • Unit 2 Lesson 3 trang 22, 23 SBT Tiếng Anh lớp 3
  • Unit 2 Culture trang 24, 25 SBT Tiếng Anh lớp 3
  • Unit 2 Review and practice trang 26, 27 SBT Tiếng Anh lớp 3

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Bài tập tiếng anh lớp 3 trang 20 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Bài tập Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.