Bài ôn tập unit 6-unit 7 english 11 thí điểm năm 2024

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1, 2, 3 gồm nhiều dạng bài tập giúp thầy cô thiết kế bài tập Tiếng Anh lớp 6 thí điểm da dạng hơn, các em học sinh có nhiều tài liệu tham khảo để làm bài tập Tiếng Anh lớp 6. Mời thầy cô và các em tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới.

Bài viết này sẽ cung cấp đáp án kèm lời giải chi tiết các bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 (Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống). Từ đó, giúp học sinh học tốt và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 11.

Bộ sách Global Success được sử dụng làm sách giáo khoa môn tiếng Anh 11 rộng rãi khắp cả nước. Ngoài cung cấp kiến thức, bộ sách còn thiết kế các bài tập đa dạng và hoạt động thú vị nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Để giúp học sinh soạn bài và học tốt trên lớp, bài viết này sẽ gợi ý đáp án kèm giải thích chi tiết về từ vựng, ngữ nghĩa, phiên âm, ngữ pháp và ngữ cảnh có trong các bài tập SGK Tiếng Anh 11 (Global Success).

Unit 1: A Long And Healthy Life

 • Từ vựng - Tiếng Anh 11 unit 1
 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 8 - 9)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 10 - 11)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 11 - 12)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 12 - 13)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 13 - 14)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 14 - 15)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 15 - 16)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 16 - 17)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 1 (trang 17)

Unit 2: The Generation Gap

 • Từ vựng - Tiếng Anh 11 Unit 2
 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 18 - 19)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 19 -20- 21)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 21 - 22)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 22 - 23)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 23)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 24)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 25 - 26)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 26 - 27)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 2 (trang 27)

Unit 3: Cities Of The Future

 • Từ vựng - Tiếng Anh 11 Unit 3
 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 28 - 29)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 29 - 30- 31)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 31 - 32)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 32 - 33)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 33- 34)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 34 - 35)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 36)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 36)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 3 (trang 37)

Review 1: Tiếng Anh 11

 • Language - Tiếng Anh 11 Review 1 (trang 38 - 39)
 • Skills - Tiếng Anh 11 Review 1 (trang 40 - 41)

Unit 4: ASEAN And Vietnam

 • Từ vựng - Tiếng Anh 11 Unit 4
 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 42 - 43)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 43 - 44)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 45 - 46)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 4 (treang 46 - 47)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 47)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 48 - 49)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 49 - 50)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 50)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 4 (trang 51)

Unit 5: Global Warming

 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 52 - 53)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 53 - 54 - 55)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 55 - 56)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 56 - 57)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 57)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 58 - 59)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 59 - 60)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 60 - 61)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 5 (trang 61)

Review 2: Tiếng Anh 11

 • Language - Tiếng Anh 11 Review 2 (trang 62 - 63)
 • Skills - Tiếng Anh 11 Review 2 (trang 64 - 65)

Unit 6: Preserving Our Heritage

 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 66 - 67)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 67 - 68)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 69 - 70)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 70 - 71)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 71)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 72)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 73 - 74)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 74 - 75)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 6 (trang 75)

Unit 7: Education Options For School-Leavers

 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 76 -77)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 77 -78)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 79 -80)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 80 -81)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 81 -82)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 82)
 • Communication and culture - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 83 -84)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 84 -85)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 7 (trang 85)

Unit 8: Becoming Independent

 • Từ vựng - Tiếng Anh 11 unit 8
 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 86 - 87)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 87 - 88)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 89 - 90)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 90 - 91)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 91 - 92)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 92)
 • Communication and Culture - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 93 - 94)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 94 - 95)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 8 (trang 95)

Review 3: Tiếng Anh 11

 • Language - Tiếng Anh 11 Review 3 (trang 96 - 97)
 • Skills - Tiếng Anh 11 Review 3 (trang 98 - 99)

Unit 9: Social Issues

 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 100 - 101)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 101 - 102)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 103 - 104)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 104 - 105)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 105 - 106)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 106)
 • Communication and Culture - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 107)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 108)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 9 (trang 109)

Unit 10: The Ecosystem

 • Getting started - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 110 - 111)
 • Language - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 111 - 112)
 • Reading - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 113 - 114)
 • Speaking - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 114)
 • Listening - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 115)
 • Writing - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 116)
 • Communication and Culture - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 116 - 117)
 • Looking Back - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 118)
 • Project - Tiếng Anh 11 Unit 10 (trang 119)

Review 4: Tiếng Anh 11

 • Language - Tiếng Anh 11 Review 4 (trang 120 - 121)
 • Skills - Tiếng Anh 11 Review 4 (trang 122 - 121)

Mời bạn xem giới thiệu bộ sách tiếng Anh lớp 11 Global Success:

→ Gợi ý địa chỉ mua sách chính hãng tại nhà sách Fahasa tại đây.

Những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 (Global Success) đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức kết hợp cùng các hoạt động nhóm để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học sinh. Bài viết này hi vọng đã giúp học sinh soạn hiệu quả trước khi đến lớp, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học sinh lớp 11.


Tài liệu tham khảo

 • Nhiều Tác Giả. Tiếng Anh 11 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi