2023 dương lịch Tháng 6 Tháng 7

Có thể tải xuống lịch tháng 6 năm 2023 miễn phí ở định dạng PDF, Word hoặc Excel. Nó có sẵn trong nhiều thiết kế, cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để lựa chọn. Bạn có thể chọn bất kỳ thiết kế hoặc phong cách nào bạn thích có. Bạn cũng có thể in hoặc tải xuống bao nhiêu mẫu lịch tùy thích. Những lịch hàng tháng chất lượng cao này đều là lịch có thể chỉnh sửa, có thể in và có thể tải xuống

Các định dạng Excel của lịch tháng 6 năm 2023 là tốt nhất để duy trì lịch trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng tải xuống và lưu các lịch này vào máy tính hoặc các thiết bị khác của mình và cập nhật nó trong suốt tháng. Mặt khác, các phiên bản Word theo lịch tháng 6 năm 2023 là một biến thể tuyệt vời khác. Nó cho phép bạn thêm bất kỳ loại sự kiện, lịch biểu, cuộc họp và lời nhắc nào hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Sau khi hoàn thành lịch sự kiện của mình, bạn có thể dễ dàng lưu, gửi email hoặc in ra

Đối với những người đang tìm kiếm lịch trực tuyến, PDF lịch tháng 6 năm 2023 cũng là một lựa chọn. Nút in được cung cấp cho bạn để bạn không phải tải xuống lịch nếu bạn muốn in trực tiếp từ trang web

Các mẫu lịch bổ sung có sẵn

Có thể tải xuống một trang lịch cả năm trong trang lịch hàng năm chung của chúng tôi

Xem trang lịch in của chúng tôi để biết lịch bắt đầu thứ Hai hoặc lịch có số tuần

Cũng có sẵn lịch hàng năm và hàng tháng miễn phí với các ngày lễ có sẵn ở 129 quốc gia

Chọn một mẫu lịch bên dưới để tải xuống hoặc in miễn phí ở định dạng PDF, Excel hoặc Microsoft Word

Tất cả lịch có thể được sử dụng miễn phí cho mục đích phi thương mại, với điều kiện là logo của Calendarpedia, thông báo bản quyền ("© Calendarpedia®, www. lịchpedia. com") và tuyên bố từ chối trách nhiệm ("Dữ liệu được cung cấp 'nguyên trạng' mà không có bảo hành") không bị xóa. Không dành cho phân phối thương mại hoặc bán lại. Để sử dụng thương mại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Tất cả nội dung của trang web này đều thuộc bản quyền © 2011-2023 Calendarpedia®. Đã đăng ký Bản quyền. Dữ liệu được cung cấp 'nguyên trạng' không có bảo hành và có thể bị lỗi và thay đổi mà không cần thông báo trước

Lưu ý quan trọng về khổ giấy
Tất cả các mẫu có thể tải xuống bên dưới đều ở khổ giấy Mỹ (8. 5 x 11 inch - như được sử dụng ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Philippines và một số quốc gia Nam Mỹ). Đối với các mẫu ở khổ giấy A4 (khổ giấy tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng ở tất cả các nơi khác trên thế giới), vui lòng xem ấn bản tại Vương quốc Anh của Calendarpedia

Xem thêm

Lịch khác cho năm 2023

Lịch nhiều năm cho 2023/24

Lịch hàng tháng có thể in cho tháng 7 năm 2023theo hướng ngang (6 mẫu)

mẫu 1lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • mỗi ngày một màu khác nhau ("lịch bảy sắc cầu vồng")
 • kế hoạch tháng 7 cổ điển theo hướng ngang (ngang) với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • cũng có thể được sử dụng làm lịch hàng tuần vào tháng 7 năm 2023
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

mẫu 2lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh, số lớn

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • chữ số lớn để dễ đọc
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

mẫu 3lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh, thiết kế cổ điển

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 4lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh, số nhỏ

 • lịch trống trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 5lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh, tối giản

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • thiết kế lịch tối giản
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

2023 dương lịch Tháng 6 Tháng 7

Mẫu 6.
tháng 7 năm 2023 dương lịch,
phong cảnh, chế độ xem danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

Mẫu 6lịch vạn niên tháng 7 năm 2023phong cảnh, chế độ xem danh sách (ngày dọc)

 • lịch có thể in trên một trang
 • Định hướng trang. phong cảnh (ngang)
 • với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Lịch hàng tháng có thể in cho tháng 7 năm 2023theo hướng dọc (6 mẫu)

Mẫu 7lịch vạn niên tháng 7 năm 2023chân dung

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • mỗi ngày một màu khác nhau ("lịch bảy sắc cầu vồng")
 • kế hoạch tháng 7 cổ điển theo hướng dọc (dọc) với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

mẫu 8lịch vạn niên tháng 7 năm 2023chân dung, thiết kế cổ điển

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thiết kế lịch cổ điển, thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 9lịch vạn niên tháng 7 năm 2023chân dung, số nhỏ

 • lịch hàng tháng trống trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện dưới mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Mẫu 10lịch vạn niên tháng 7 năm 2023chân dung, tối giản

 • lịch hàng tháng trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thiết kế lịch tối giản
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

2023 dương lịch Tháng 6 Tháng 7

Mẫu 11.
tháng 7 năm 2023 dương lịch,
chân dung, 1 trang,
chế độ xem danh sách (ngày được căn chỉnh theo chiều dọc)

Mẫu 11lịch vạn niên tháng 7 năm 2023dọc, xem danh sách (ngày dọc)

 • lịch hàng tháng có thể in trên một trang
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • với không gian viết rộng rãi cho các ghi chú và sự kiện bên cạnh mỗi ngày
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải xuống miễn phí, có thể chỉnh sửa, tùy chỉnh, dễ in

Xem ảnh lớn

2023 dương lịch Tháng 6 Tháng 7

Mẫu 12.
lịch ba tháng
tháng 6/tháng 7/tháng 8 năm 2023
chân dung, 1 trang

Mẫu 12lịch 3 tháng cho tháng 6/7/8 năm 2023chân dung

 • lịch hàng quý. 3 lịch hàng tháng trên một trang
 • Tháng 7 năm 2023 với các tháng trước và sau (Tháng 6/Tháng 7/Tháng 8)
 • Định hướng trang. chân dung (dọc)
 • thích hợp làm lịch treo tường
 • Phiên bản Hoa Kỳ với các ngày lễ liên bang
 • tải về miễn phí, in ra dễ dàng

Lịch hàng tháng tháng 7 năm 2023 dưới dạng tệp hình ảnh (1 mẫu)

lịch vạn niên tháng 7 năm 2023dưới dạng tệp hình ảnh để tải xuống và in

Xem

Lịch hàng tháng cho tháng 7 năm 2023 với các ngày lễ của liên bang Hoa Kỳ. Nhấp vào một ngày lễ để nhận thêm thông tin về sự kiện này. Xem thêm. Lịch trực tuyến hàng năm 2023

Tháng 7 là tháng thứ 7 trong năm và là tháng thứ 4 trong 7 tháng có 31 ngày (các tháng còn lại là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12). Tên của tháng 7 bắt nguồn từ chính khách La Mã Julius Caesar, người đã khởi xướng cuộc cải cách lịch năm 46 B. C. và nó được đặt tên theo danh dự của ai (tháng 7 trong tiếng Latinh. Iulius), đó cũng là tháng sinh của ông

 • Các cung hoàng đạo của tháng 7 là Cự Giải (đến khoảng ngày 22 tháng 7*) và Sư Tử (từ khoảng ngày 23 tháng 7*)
 • Tháng 7 bắt đầu với cùng một ngày trong tuần với tháng 4 và trong những năm nhuận cũng là tháng 1
 • Mặc dù tháng 7 hiếm khi được sử dụng làm tên riêng, nhưng rất nhiều tên bắt nguồn từ tháng 7, ví dụ:. Julian, Julia, Julianna và Juliette
 • Vào năm 2023, tháng 7 bắt đầu vào Thứ Bảy và kết thúc vào Thứ Hai
 • Tìm hiểu thêm về tháng 7 (sự kiện, biểu tượng và lịch sử)

"Tháng Bảy" in other language

AfrikaansJulieArabicيُولْيُوBasqueUztailaBengali (Bangla)জুলাইBulgarianЮлиChinese七月DanishJuliGermanJuliEsperantoJulioEstonianJuuliFilipino (Tagalo)HulyoFinnishHein�kuuFrenchJuilletFrisianJulyGreekΙούλιοςHebrewיוליHindiजुलाईIndonesianJuli

IrishI�ilIcelandicJ�l�ItalianLuglioJapanese7月 or 七月CatalanJuliolKorean7월CroatianSrpanjLatinIulius/QuintilisLatvianJūlijsLithuanianLiepaDutchJuliNorwegianJuliMalayJulaiMalteseLuljuMacedonianЈулиPolishLipiecPortugueseJulhoPunjabiਜੁਲਾਈ

Tiếng RumaniIulieTiếng NgaИюльTiếng Thụy ĐiểnJuliSerbianTiếng SlovakJúlTiếng SlovenianJulijTây Ban NhaJulioTamilਜੁਲਾਈTháiเดือนกรกฎาคมCzechČervenicThổ Nhĩ KỳTemmuzHungaryJúliusUk RainianЛипеньTiếng ViệtTháng BảyTiếng WalesGorffennafZuluJulayi