1 năm có 365 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Với câu hỏi “một năm có bao nhiêu ngày?”, hầu như ai cũng có thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời là 365 ngày. Tuy nhiên với câu hỏi một năm có bao nhiêu tuần, giờ, phút, giây thì không phải ai cũng trả lời ngay được. Cùng tìm hiểu câu trả lời chính xác trong bài viết dưới đây nhé.

1 năm có 365 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Related Articles

Theo lịch thì sẽ phân chia ra thành hai loại năm, đó là năm không nhuận và năm nhuận – năm có tháng Hai có 29 ngày.

Bạn đang xem: Một năm có bao nhiêu tuần, ngày, giờ, phút, giây?

Nội dung

1 năm có bao nhiêu ngày?

Với 1 năm thường (không nhuận) sẽ có 365 ngày, còn 1 năm nhuận có 366 ngày. Năm nhuận xuất hiện 4 năm một lần.

1 năm có bao nhiêu tuần?

1 năm không nhuận có 365 ngày, 1 tuần có 7 ngày. Vì vậy 1 năm không nhuận sẽ có 52 tuần và dư 1 ngày (365 ngày/7).

1 năm nhuận sẽ có 52 ngày và dư 2 ngày.

1 năm có bao nhiêu quý?

1 năm có 12 tháng, 1 quý có 3 tháng nên 1 năm sẽ có 12 tháng/3 = 4 quý.

 • Quý 1: Từ tháng 1 đến hết tháng 3.
 • Quý 2: Từ tháng 4 đến hết tháng 6.
 • Quý 3: Từ tháng 7 đến hết tháng 9.
 • Quý 4: Từ tháng 10 đến hết tháng 12.

1 năm có bao nhiêu giờ, phút, giây?

1 ngày có 24 giờ nên 1 năm thường sẽ có 365*24=8760 giờ.

Còn 1 năm nhuận sẽ có 8784 giờ.

 • 1 giờ có 60 phút.
 • 1 phút có 60 giây.

1 năm thường sẽ có 8760 giờ*60 = 525600 phút = 31536000 giây.

1 năm nhuận sẽ có 8784 giờ x 60 phút = 527040 phút = 31622400 giây.

Như vậy, chúng ta đã biết 1 năm có bao nhiêu ngày, tuần, quý, giờ, phút giây. Từ đó, bạn có thể đưa ra kế hoạch làm việc và học tập hợp lý, đạt hiệu quả cao.

Theo khảo sát thực tế của chúng tôi có rất nhiều người không biết chính xác 1 năm có bao nhiêu tuần? 1 năm có bao nhiêu ngày? 1 năm có bao nhiêu quý? 1 năm có bao nhiêu phút, giây? Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính 1 năm có bao nhiêu tuần, ngày, phút, giây chính xác 100 để các bạn cùng tham khảo nhé

1 năm có 365 ngày thì có bao nhiêu tuần?

Nội dung bài viết

1 năm có bao nhiêu ngày?

Một năm trong lịch Gregory (cũng như trong lịch Julius) có 365 ngày (năm thường) hoặc 366 ngày (năm nhuận). Sau 4 năm không nhuận sẽ là 1 năm nhuận, năm nhuận có thêm 1 ngày trong tháng 2 (29/2).

 • Tham khảo thêm: Bảng đơn vị đo độ dài và cách đổi đơn vị đo độ dài chính xác 100%

Tại sao lại xuất hiện năm nhuận?

Như đã nói trên, một năm thường sẽ có tổng cộng 365 ngày. Trong đó, sẽ có 7 tháng 31 ngày, 4 tháng có 30 ngày và riêng tháng 2 sẽ có 28 ngày. Tuy nhiên, cứ trung bình 4 năm sẽ xuất hiện ngày nhuận chính là ngày 29/2 dư ra đó là đối với lịch dương.

Còn theo âm lịch, năm nhuận sẽ bị dư ra 1 tháng và tháng này thường không cố định. Có thể là nhuận tháng 2, tháng 4 hoặc tháng 8 và được điều chỉnh sao cho phù hợp ở các năm.

Sở dĩ có sự xuất hiện của năm nhuận chính là dựa vào chu kỳ quay của trái đất xung quanh mặt trời. Nếu dựa vào lịch âm thì một năm sẽ chỉ có 1 chu kỳ quay duy nhất tương ứng với 365 ngày. Tuy nhiên, nếu dựa trên kết quả thực tế thì chu kỳ này không thể hoàn thành hết với từng đấy ngày.

Thay vào đó, trái đất phải cần thêm một khoảng thời gian là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút và 46 giây để có thể hoàn thành. Cứ cộng dồn khoảng thời gian thiếu này lại với nhau, cứ 4 năm một lần sẽ tạo thành 1 ngày và được thêm vào lịch là 29/2. Năm này sẽ được gọi là năm nhuận với tổng cộng 366 ngày.

Còn về âm lịch thì chỉ cần có 3 năm sẽ có một năm nhuận. Bởi vì cách tính sẽ dựa vào chu kỳ quay của mặt trăng quanh trái đất. Cứ mỗi tháng âm lịch sẽ chỉ có 29.5 ngày và tổng cộng 1 năm tương ứng 354 ngày.

Tuy nhiên, lúc này lịch âm sẽ bị nhanh hơn lịch dương lên tới 11 ngày. Chính vì vậy, cứ khoảng 3 năm của lịch âm sẽ phải thêm vào 1 tháng để có thể đảm bảo mức độ chênh lệch âm lịch và dương lịch không quá xa. Lúc này, theo âm lịch thì năm nhuận sẽ có thêm 1 tháng được lặp lại có thể là thêm 1 tháng 1, tháng 2,…Cứ tính theo chu kỳ âm – dương trên thì cứ 19 năm sẽ có 2 năm nhuận.

1 năm có bao nhiêu tuần?

Theo quy ước, một năm không nhuận có 365 ngày, 1 tuần có 7 ngày. Để tính số tuần trong 1 năm, bạn chỉ cần lấy số ngày của năm chia cho 7. Như vậy, 1 năm không nhuận sẽ có 365 ngày chia 7 = 52 tuần và dư 1 ngày. Còn đối với năm nhuận sẽ có 52 ngày và dư 2 ngày.

Tham khảo thêm: 

 • 1 CC bằng bao nhiêu lít, ml, gam, mg, Cm3, m3? Chính xác 100%
 • Cách quy đổi 1 ha bằng bao nhiêu m2, km2 chính xác 100%
 • 1 vạn bằng bao nhiêu? 1 vạn bằng bao nhiêu nghìn? [Cách quy đổi]

1 năm có bao nhiêu quý?

Theo quy luật của thời gian thì 1 năm có 12 tháng, 1 quý có 3 tháng. Để tính số quý trong 1 năm. bạn chỉ cần lấy số tháng của năm chia cho 3. Như vậy, 1 năm sẽ có 12 tháng chia 3 = 4 quý.

 • Quý 1: Tính từ tháng 1 – tháng 3
 • Quý 2: Từ tháng 4 – tháng 6
 • Quý 3: Từ tháng 7 – tháng 9
 • Quý 4: Từ tháng 10 –  tháng 12.

Do đó, trong 1 năm sẽ có 4 quý, hết quý 4 chính là thời gian kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.

1 năm có bao nhiêu giờ?

Theo quy luật tự nhiên, 1 ngày sẽ có 24 giờ. Do đó, 1 năm dương lịch thường với 365 ngày sẽ có 8.760 giờ còn đối với năm nhuận với 366 ngày sẽ có 8.784 giờ.

1 năm có bao nhiêu phút?

Theo hệ đo lường quốc tế, người ta quy ước 1 ngày tương đương 1.440 phút. Do đó, 1 năm không nhuận sẽ có 365 ngày sẽ có 525.600 phút. Còn đối với năm nhuận với 366 ngày sẽ có 527.040 phút

1 năm có bao nhiêu giờ?

Theo quy luật tự nhiên, 1 ngày có 86.400 giây. Do đó, 1 năm không nhuận sẽ có 365 ngày sẽ có 31.536.000 giây. Còn đối với năm nhuận với 366 ngày sẽ có 31.622.400 giây.

Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn biết cách tính 1 năm có bao nhiêu tuần,ngày, phút, giây chính xác nhé